Şirket
Şirketin Faaliyet Konusu
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

NACE Kodu:66.12.01

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Her nevi kalem imalatı

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
------
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
ÇİMENTO ve KLİNKER ÜRETİMİ
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

YATIRIM VE İŞTİRAK

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket; bireysel emeklilik faaliyeti ile hayat ve ferdi branşlarda sigortacılık faaliyeti göstermektedir. 

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.

ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU

SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİ)

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geniş Yetkili Aracı Kurum,


AK FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring işlemleri yapmak

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın izin verdiği her türlü finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmak.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

AKBANK T.A.Ş.

Bakanlar Kurulu'nun 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çimento Üretimi, Satışı- Hazır Beton Üretimi, Satışı ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler.

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Şirket, yasal mevzuat uyarınca; elektrik üretim tesisi kurulması, her türlü kaynaktan enerji üretilmesi, kurulan veya devralınan tesislerin işletmeye alınması, işletilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı ile iştigal etmek amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere, işletmelere, kuruluşlara Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak üzere iştirak etmek amacında olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.

HER NEV-İ MENSUCAT İMALATI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları.

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Aksa ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu; tekstil, kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin, ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek parçaların üretimi, ithalatı, ihracatı, iç, dış ve uluslararası temsilciliği, pazarlaması ve ticareti, elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışıdır.

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

AKSİGORTA A.Ş.

Türkiye?de başlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, tarım ve hastalık/sağlık olmak üzere elementer branşlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. 

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

35.11.19 Elektrik Enerjisi Üretimi

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Kira Sertifikası İhracı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmş kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans Kurumları

ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISITMA-SOĞUTMA-KLİMA CİHAZLARI İMALİ VE TOPTAN SATIŞI

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, SPK'nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Amaç ve Konu
Madde 3:
(1) Banka'nın başlıca amacı ve konusu; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,ilgili diğer mevzuat hükümleri ile katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık esas ve ilkeleri
çerçevesinde her türlü bankacılık faaliyetlerinde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına imkan verdiği her türlü konularda faaliyette bulunmaktır.
(2) Banka'nın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
Faaliyetler
Madde 4:
(1) Banka'nın amacına ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır;
a) Katılım fonu kabul etmek,
b) Nakdi krediler ile teminat mektupları, garantiler, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi diğer her türlü gayrinakdi krediler ve bu niteliği haiz taahhütler verilmesi, sermaye piyasası araçları satın alınması, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verilmesi, varlıkların vadeli satılması, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle riskler üstlenilmesi, ortaklık paylarının edinilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca kredi olarak kabul edilen diğer işlemlerin yapılması ve yine taşınır ve taşınmaz mal ile hak ve hizmet bedellerinin ödenmesi veya kar ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemler başta olmak üzere Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan her tür ve yöntemle finansman/fon/kredi kullandırmak,
c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden, alacaklarından veya kendi ihtiyacından dolayı yurt içinde veya yurt dışında; ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşınır mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşınmaz malları satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek, inşa etmek, işletmek, bu haklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
ç) Aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında her türlü ayni , sınırlı ayni, kişisel ve sair hakları ve alacakları edinmek, bu haklar ve alacaklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak;
1. Taşınır, taşınmaz, hak, alacak ve diğer her türlü eşyaya/varlığa ilişkin mülkiyet hakkı,
2. Taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer her türlü irtifak hakları,
3. Taşınmaz yükü,
4. İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve diğer her türlü taşınmaz rehni,
5. Teslime bağlı rehin, hapis hakkı, alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin, teslimsiz rehin ve sair her türlü taşınır rehni,
6. Ticari işletme, uçak, gemi, maden, marka, patent, fikir ve sanat eserleri, maden, hayvan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere rehne konu olabilecek eşya/varlık, hak, alacaklara ilişkin diğer her türlü rehinler,
7. Alım ve geri alım, önalım, geçit gibi her türlü haklar,
8. Adi, ürün, finansal kiralama ve diğer her türlü yöntemlerle kiralama,
9. Arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklar,
10. Kefalet, aval, garanti gibi her türlü kişisel teminatlar.
d) Maliki ve zilyedi bulunduğu taşınmazları, taşınırları, hak ve alacakları ve diğer her türlü malvarlıkların; satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satış, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyet ve zilyetliğini devretmek, intifa, oturma, üst, kaynak, irtifak, rehin, ipotek ve diğer her türlü ayni haklarla ve yine alım ve geri alım, önalım, geçit, arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklarla sınırlamak, adi, ürün, finansal kiralama ve diğer her türlü yöntemlerle kiraya vermek, tüm bunlarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
e) Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu sınırlamaları ve hükümleri çerçevesinde bağış yapmak ve bağış kabul etmek,
f) Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemlerini, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemlerini yapmak,
g) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin işlemlerini yapmak, yine her türlü saklama hizmetleri vermek,
ğ) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
h) Efektif dahil kambiyo işlemlerini; para piyasası araçlarının alım ve satımını; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini yapmak,
ı) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle riskler üstlenmek, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri yapmak, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünçler vermek,
i) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım
taahhüdü işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemlerini, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemlerini yapmak,
j) Kamuyu aydınlatma bağlamında gerekli açıklamaları yapmak şartıyla, başkaları lehine teminat, garanti, kontrgaranti ve diğer yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işlerini yapmak,
k) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak, portföy işletmeciliği ve yönetimi
yapmak, yine sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri yapmak, ayrıca gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmelere ilişkin işlemler yapmak,
l) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım ve satım
işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı işlemleri yapmak,
m) Finansal kiralama işlemleri yapmak,
n) Uluslararası gözetim faaliyetinde bulunmak, uluslararası gözetim şirketi statüsü almak,
o) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; bankalar, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, şirketler, ortaklıklar dahil yurt
içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel her türlü tüzel kişilere kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini devir almak suretiyle iştirak etmek, yönetim ve denetimlerini üstlenmek, ayrıca iştiraki olsun olmasın bankalar, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, şirketler,ortaklıklar dahil yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel her türlü tüzel kişiler ve gerçek kişiler ile ortaklıklar, konsorsiyumlar kurmak, yatırımlar yapmak, ortaklıklara, konsorsiyumlara ve yatırımlara iştirak etmek, ortaklık payları ve diğer menkul kıymetleri edinmek, bunları devretmek, rehin ve diğer her türlü haklarla sınırlamak,
ö) Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dahil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları; meydana getirme, satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak,
p) Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarda, finansal kuruluşlarda ve diğer kuruluşlar nezdinde; her türlü hesap açma ve diğer suretlerle para, kıymetli maden, kıymetli evrak başta olmak üzere her türlü varlıkları bulundurmak, yine ulusal ve uluslararası para, sermaye ve emtia piyasalarında işlemler yapmak, aracılık etmek, her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak,
r) Banka'nın sahip olduğu taşınır, taşınmaz mallar ile hak, alacak ve diğer her türlü eşyalarını/varlıklarını tamamen veya kısmen ipotek, rehin veya diğer suretlerle teminat göstermek suretiyle veya teminatsız veya diğer suretlerle Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı dahil her türlü yöntemlerle yurt içinde ve yurt dışında istikrazda bulunmak, borç almak, avans kabul etmek, para temin etmek,
s) Poliçe, bono, çek, konişmento, makbuz senedi, varant, taşıma senedi, yük senedi ve diğer her türlü kıymetli evrak ve senet düzenlemek, kabul ve ciro etmek, çek defteri vermek, gerek Banka'nın gerekse müşterilerinin senet, çek, fatura ve her türlü kıymetli evrak, akreditif, teminat mektubu ve diğer belgelerinin bedellerini tahsil etmek, havale, transfer, kiralık kasa, kredi kartı ve diğer her türlü bankacılık işlem ve hizmetlerini yapmak,
ş) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit döviz, altın ve sair kıymetli madenler ile kıymetli taşların alım ve satımını yapmak, emanete almak, bunlarla işleyen hesaplar açmak, bunlar üzerinden kredi kullandırmak, her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak, döviz pozisyonu tutmak,akreditif açmak ve teyit etmek, kambiyo, ithalat, ihracat ve her türlü dış ticaret işlemlerini bizzat yapmak veya bunları tamamen veya kısmen finanse etmek,
t) Her türlü iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, bayındırlık ve sair mali ve ekonomik alanda, para ve ticaret piyasasında mevzuat hükümlerine uygun faaliyette bulunmak, mevcut faaliyetlere iştirak etmek,
u) Vekil, mümessil, acente, yediemin, tasfiye ve tenfiz memuru ve diğer sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak, yine fizibilite etütleri hazırlamak, yatırım, yönetim, teknik mali ve diğer konularda müşavirlik yapmak,
ü) Banka amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında; akit, mukavele, protokol, taahhüt, anlaşma, sözleşme ve hangi biçim ve ad altında olursa olsun Banka'yı bağlayan her türlü hukuki ve fiili işlem, faaliyet, tasarruf ve eylemlerde bulunmak,
v) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği imkanlar çerçevesinde her türlü işlemler yapmak,
y) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
(2) Banka, yukarı sayılan hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmak suretiyle amaç ve konusunu elde etmeyi mümkün kılacak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilecektir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Teknoloji / Bilişim

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fotovoltaik güneş paneli üretimi ve satışı

ALJ FİNANSMAN A.Ş.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ,ilgili diğer geçerli kanun ve mevzuatın ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Şirket'in başlıca amacı ve işletme konusu, mevzuatın öngördüğü mevcut mal ve hizmet alımını finanse etmek ve bu amaçla müşterilerine kredi vermektir.


ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Fiili Faaliyet Konusu; Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığıdır.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

Bankacılık

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Turizm İşletmeciliği

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Sigortacılık

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Bira ve malt üretimi ve satışı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket'in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını, tarım traktörlerini, sınai ve zırai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı üretebilir, montajını  yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve yan ürünleri üretebilir ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınaii girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret unvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri nitelğinde olmamak kaydıyla,  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer ayni hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Aracı Kurum

ANADOLUBANK A.Ş.

BANKACILIK

ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Moleküler biyoloji alanında Real-Time PCR (Gerçek Zamanlı PCR), DNA Dizileme ve DNA/RNA İzolasyonu gibi tekniklerin diyagnostik veya araştırma amaçlı kullanımını sağlayan kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Her türlü elektrik projeleri çizmek. taahhütlere girişmek; iletişim. ağı ve güvenlik çözümlerini içeren elektriksel dağıtım projesi ve alçak gerilim hizmetleri ile kesintisiz çözümler sunmak. proje yönetimi ve konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı. satımı. ithalatı. ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak faaliyeti ile iştigal etmek.

ARÇELİK A.Ş.

Arçelik Anonim Şirketi (Arçelik veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları ile iştirakleri (Grup), dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları olup her türlü bilgisayar yazılımı, donanımı, bilişim, iletişim, telekomünikasyon, internet ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirme, üretim, mühendislik, müşavirlik ve Ar-Ge, projesi çalışmaları yapmak; her türlü teknik destek, bakım, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, tüm bilişim teknolojisi geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak, belgelendirme süreçlerini yürütmek, danışmanlık ve müşavirliğini yapmak; yurt içi ve yurt dışı alım ve satımını yapmak.

Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağlan, Telekom ağları, haberleşme sistemleri, kablosuz ağ cihazları, kablolu veya kablosuz veri iletişim cihazları, uydu cihazları, yerel ve geniş alan ağları, kablolama ve network cihazlarının geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, bakım onarım, teknik servis, internet servisleri, ham madde, mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri, yedek parçaları ve bunların montajı, makine ekipman ve cihazların temsilciliğini almak,

Elektronik veya mekanik güvenlik sistemleri, sistemlerle ilgili analiz ve fizibilite tasarımı, anten sistemlerinin malzeme ve yedek parçalarının yurt içinde ve yurt dışında alışını ve satışını yapmak, kiralamak. Bu alanlarda Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, ihale komisyonuna teklif vermek, taahhütlerde bulunmak.

Savunma ve Korunma Teknolojileri, Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Sağlık Bilişim Sistemleri, Enerji Teknolojilerinin yazılım ve donanımın geliştirilmesi ve üretilmesi, yedek parçalarının imalatı, bakım, onarım ve teknik desteğini sağlamak, danışmanlığını ve müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı alım satımını yapmak,

Avrupa Birliği, Tübitak, Kosgeb, Üniversiteler, Teknoparklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) projelerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak. Her konuda ihtiyaç duyulan teknolojik Ar-ge faaliyetleri ile ilgili teknoloji transferi yapmak.

Ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet üretimi yapan firmaların teknik müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığım yapmak, resmi ve özel sektörde konusuyla ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliği yapmak,

Her türlü Belgelendirme (TS EN ISO IEC, CE, vb.) süreçlerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünlerinin toplam ticaretidir.

ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring İşlemleri yapmak

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Tekstil

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti.

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu?nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HER TÜRLÜ KURUM KURULUŞ VE TÜKETİCİYE YÖNELİK OLARAK KARA, HAVA, DENİZ VE UZAY UYGULAMALARI KAPSAMINDA HER NEVİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, MİKRODALGA, ELEKTROOPTİK, GÜDÜM, BİLGİSAYAR, BİLİŞİM, KRİPTOLOJİ, GÜVENLİK, MEKANİK, KİMYA VE BENZERİ KONULARDA ÇEŞİTLİ YAZILIM, CİHAZ, SİSTEM, ARAÇ GEREÇ VE PLATFORMLARININ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, ÜRETİM, TEST, MONTAJ, ENTEGRASYON VE SATIŞINI YAPMAK, SATIŞ SONRASI HİZMETİNİ VERMEK, TİCARETİNİ YAPMAK, YAPTIRMAK VE PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK, SERVİS, EĞİTİM, TAAHHÜT, İNŞAAT, YAYIN, TİCARET, İŞLETME VE İNTERNET HİZMETLERİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ GİRİŞİM VE FAALİYETLERDE BULUNMAK AMACIYLA KURULMUŞTUR. 

ASTOR ENERJİ A.Ş.

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir.

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PORTFÖY ARACILIĞI
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Her türlü gıda maddelerinin, bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünleri sanayi ve ticareti ile bilhassa

Ticari amaçlı tohumluk ve/veya yemeklik patateslerin üretimini yapmak, bununla ilgili ham ve yardımcı malzemenin teminini, tohum seçimini, zirai üretimini yapmak ve veya yaptırmak ve bunların imalatını, ihracatını, ithalatını, alımını, toptan ve perakende satımını, pazarlanmasını, dağıtımını ve işletmeciliğini yapmak,

Başta dondurulmuş kaplamalı patates olmak üzere, patates, kabuklu elma dilimi oval dilim ve küp kesim patates, kabuklu patates ürünleri ile kroket üretimi olmak üzere her nevi patates ürünlerinin üretimi, temini, toptan ve perakende satışını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

Patatesin işlenmesi ve saklanması amacıyla seçme, yıkama, boyutlama ve ürünün özel tekniklerle işlenmesi, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, nakil, dağıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak ve

Konusu ile ilgili her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK ÜZERE 21.08.2000 TARİHİNDE KURULMUŞTUR. ŞİRKETİN FAALİYET ESASLARI, PORTFÖY YATIRIM POLİTİKALARI VE YÖNETİM SINIRLAMALARI SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİNE VE İLGİLİ MEVZUATA TABİDİR.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borsa Aracı Kurum

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmetleri

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Portföy İşletmeciliği

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SIRKETIN ANA FAALIYET KONUSU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE YATIRIM FONLARININ KURULMASI VE YONETIMIDIR. AYRICA, YATIRIM ORTAKLIKLARININ, 28.03.2001 TARIHLI VE 4632 SAYILI BIREYSEL EMEKLILIK TASARRUF VE YATIRIM SISTEMI KANUNU KAPSAMINDA KURULAN EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ VE BUNLARIN MUADILI YURT DISINDA KURULMUS YABANCI KOLEKTIF YATIRIM KURULUSLARININ PORTFOYLERININ YONETIMI DE ANA FAALIYET KONUSU KAPSAMINDADIR. SIRKET, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA YER ALAN SARTLARI SAGLAMAK VE SERMAYE PIYASASI KURULU (KURUL)'NDAN GEREKLI IZIN VE/VEYA YETKI BELGELERINI ALMAK KAYDIYLA, PORTFOY YONETICILIGI, YATIRIM DANISMANLIGI VE KURUCUSU OLDUGU YATIRIM FONLARININ KATILMA PAYLARI DAHIL OLMAK UZERE FON KATILMA PAYLARI ILE DEGISKEN SERMAYELI YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ PAZARLANMASI VE DAGITILMASI FAALIYETINDE BULUNABILIR. (ESAS SOZLESME MADDE:3 07.01.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN ESAS SOZLESME METNI 16.01.2015 TARIH VE 8737 SAYILI TTSG)
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Yazılım ve teknoloji

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirket'in ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olup, bireysel portföy yöneticiliği de bu kapsamdadır.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Dondurulmuş veya Kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

 

Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış  istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp  gaz bayiliği almak,

 

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis,restorant, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

 

Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

 

Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;

 

Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile  şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve   kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi,alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

 

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

 

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek.

Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel hastane , tıp merkezi, diyaliz merkezi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, hizmetleri sunmak ve telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmaktır.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi.

AYEN ENERJİ A.Ş.

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR


AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
İnşaat, yol, tünel, köprü ve tünellerde kullanılan çelik hasır, çit hasırı, kafes hasırı, çelik çubuk ve mesnet sehpası imalatı ve satışı, inşaatlarda kullanılan nervürlü demir ve inşaat malzemesi ticareti ve modern yapılar, fabrikalar ve okulların çevre güvenliği için uygulanan panel çit ve direklerinin imalatı, ihracı, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır.
AYGAZ A.Ş.

Tabi ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar ile kimyevi maddelerin ithali,yurt dahilindeki istihsal müesseselerinden toptan alımı ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler delaleti ile satışı ve icabında ihracı Gazların ve kimyevi maddelerin depolama,doldurma ve satış merkezleri tesisi ve Çalışma konusu ile ilgili tesisler kurabilir, şube ve satış yerleri açabilir. Her çeşit menkul ve gayrimenkulleri edinebili, devredebilir ve sair şekillerden bunlar üzerinde tasarruf edebilir. Menkul ve gayrimenkulleri kiralayacağı gibi, kiraya da verebilir. Her türlü rehin tesis edip, kaldırabileceği gibi gayrimenkulleri ipotek alabilir veya edebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Resmi ve hususi müesseselere karşı çalışma konuları ile ilgili her tür taahhüt işine girebilir, ve 14.5.2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ    

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Aztek Teknoloji'nin ana iş kolu; aksesuarlar ve bağlı cihazlar olan teknolojik bir kaynaktan ses, görüntü veya bilgiye ulaşmayı sağlayan kablolu / kablosuz kulaklık, hoparlör, ses görüntü ve diğer bağlantı kabloları, şarj cihaz ve ilgili kabloları ya da bunları koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, işlevliklerini geliştiren dijital kalem, klavye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünlerin B2B ve B2C satışı ve dağıtımıdır. Bunların yanında `High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknolojik ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünlerin satış ve dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca belli bir markanın ürününe özel klavye, dijital kalem gibi aksesuarlar da bu gruplar içindedir. Tedarikçi olarak dünya genelinde tanınmış markalar ile çalışmakta, ürünleri Türkiye'de çeşitli satış kanallarını kullanarak, ağırlıklı olarak da organize perakende satış kanalı aracılığıyla satmaktadır.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirketin ana faaliyet konusu, SPK`nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması İle yan hizmetlerini de verebilir.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Kimyevi gübre ve asit imalatı, ithalatı, dahili ve harici satışı

BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.

Şirketin amacı,4487 sayılı Kanunla değişik 2499  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık  faaliyetlerinde bulunmaktır.

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ambalaj Malzemesi Üretimi

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ

BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.

Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri, İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Sınırlı Saklama Faaliyetleri, Emir İletimine Aracılık FaaliyetleriBANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti,
İmalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması, 
Ofset baskı ve serigraf, litograf yapılması,
Diğer her türlü metal dışı hammaddelerden ambalaj üretimi ve ticareti.
Metal Ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke kutu üretmektedir

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

KÜMES HAYVANLARI ETLERİNİN ÜRETİMİ ve ANA SÖZLEŞMEMİZİN 5. MADDESİNDE YAZILI İŞLER

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket'in faaliyet konusu, oluklu mukavva, safiha, kuru kâğıt, ofset baskılı kutu ve her türlü ambalaj ve kutu imal etmek, bunları dışarıda fason olarak yaptırmak, konusu ile ilgili ürünlerin dahili ticaretini ihracatını yapmak, satmak, konusu ile ilgili bulunan mamul, hammadde malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatın ithal, ihraç ve her türlü ticareti başta olmak üzere esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtilen hususlar olup, Şirket'in mevcut durum itibarıyla faaliyet alanı, kağıt veya kartondan kutuların imalatıdır.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİ

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır;

- Türkiye'de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

- Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.

- Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.

- Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek.

- Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.

- Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

- Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.

- Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak

- Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.

- TTK 522 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.

- Şirket taşınmazlarının ve taşınırlarının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

- Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak.

- Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir. SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

- Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı ayni haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Esas Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.

- Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

- Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Klinker,Çimento ve Agrega Üretimi Satışı

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AGREGA,KLİNKER,ÇİMENTO ÜRETİMİ VE SATIŞI

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.

Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinde belirtilmiş olan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup,ana faaliyet konusunu restoran işletmeciliği oluşturmaktadır.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1) Her nevi plastik hammaddeden, hertürlü ayakkabı ve taban imalatı, ihracatı, ithalatı ve toptan dahili ticareti,

2) Konusu ile ilgili her türlüayakkabı imalatında kullanılan yardımcı malzeme aksesuar imalatı,

3) Konusu ile ilgili her nevi plastikmalzeme ve yedek parça imali için gerekli kalıpların imali, satın alınması, yaptırılması ve dahili ticareti,

4)Konusu ile ilgili olarak metalden mamul aksesuar imalatı,

5) Konusu ile ilgili plastik ve diğer çeşitli hammaddeler kullanarak her türlü mamul yan mamul makine yedek parça makine akşamı sınai cihaz imali ve dahili ticareti,

6) Konusu ile ilgili her türlü malın hurdalarının alımı satımı ve dahili ticareti,

7) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak ve sözleşmeleri imzalamak,

8) Konusu ile ilgili her türlü organik ve kimyevi maddelerin boya ve boya altı maddelerinin imalatı ve dahili ticareti,

9) Konusu ile ilgili her türlü ambalaj madde ve malzemelerin imalatı.

BERA HOLDİNG A.Ş.

Holding, ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve pnömatik makinalar, takım tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), ziraat ( büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık, et, süt ve su  ürünleri, zirai ürün, alet ve makinalar, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir.

a)   Holding sermayesine veya idaresine  katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine  yardımcı olabilir, bu şirketlerin  Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan  hisse senetlerini peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir, veya rehin alabilir.

b)  Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu?na aykırı olmamak kaydıyla her türlü şekilde ve yolla finanse edebilir.

c)   Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve sair garantiler verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir.

d)  Grup şirketlerinin  hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir.

e)   Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik  gibi ortak hizmetler verebilir.

f)   Şirketlerin Personeli için TTK.nun 522. Maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

g)   Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

h)  Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka, patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

i)    Özel finans kurumları kurabilir.

j)    Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu  vasıflara sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

k)  Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet muameleleri yapabilir. Hissedarlarıyla yasal düzenlemelerle belirlenen şartlara uygun olan ticari muamelelerde bulunabilir.

l)    Holding ve Holdinge bağlı şirketler ve iştirakler lehine kefalet verebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

m) Her türlü gayri menkulleri, kara deniz ve hava ulaşım araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve/veya 3. şahıslar lehine; ipotek ve rehin  dahil olmak üzere her türlü  ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bu hakları fekkedebilir. Başkalarının gayrimenkulleri  vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve  fek edebilir. Sahip olduğu kara deniz ve hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.

n)  Her türlü mal ve hizmet alım-satımını yapabilir. 

Holding yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri de  yapabilir


BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Profesyonel futbol yatırım ve spor yönetimi faaliyetleri

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

Motorlu araçların sıfır km. ve ikinci el ticareti, satış sonrası servis hizmetleri

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtildiği gibi yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve granit üretmektir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İplik Büküm, Boya-Apre, İnşaat, Turizm ve Enerji.


BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Bilkom; Bilgisayar ile yan cihazlarının elektrik, elektronik ve iletişim cihazlarının ve bunların yedeklerinin, malzemelerinin ithali, satışı, kiraya verilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 2 Mayıs 2017 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu biyokütle kaynaklarından; fermantasyon, gazlaştırma, yakma teknolojilerini kullanarak enerji üretimi yapılması ve katı atık depolama alanlarının işletimi, bu alanlarda mekanik ayırma tesisi, ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem (kompost, biyometanizasyon) tesisi, LFG Enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi işlerini gerçekleştirmekle birlikte bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktır.

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması,

Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi,

Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması,

Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi,

Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Tekstil, Makine Halısı Üretimi

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

BANKACILIK

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu başta olmak üzere her türlü mekanik tesisatları ile orta gerilim, alçak gerilim, aydınlatma, zayıf akım, topraklama ve otomasyon başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik tesisatlarının projelendirilmesi, uygulaması, test-ayar-dengeleme işlerinin yapılması, işletme eğitimlerinin verilmesi ve teknik kullanım kılavuzları dahil tam takım dokümantasyonu ile birlikte işverene teslim edilmesidir.

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

HAVLU, BORNOZ, EV TEKSTİLİ VE YATAK GRUBU SATIŞI

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Saklama Hizmeti

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DEMİR ÇELİK- SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL,TAVLI TEL, GALVANİZLİ TEL ÜRETİMİ

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı. Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapmak.

BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.
------
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Finansal Kiralama

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1-Hazır beton ve elemanlarının imalatı,üretimi,alımı,satımı ve taşınması;

2-Agrega,mermer,taş,kireç,kil çıkartılması,satın alınması,işletilmesi,satılması,madenlerin kiraya verilmesi,

taş kırma işeri ve taştan kum imal edilmesi;

3-İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla,demir,kiremit,asmolen,ateş tuğlası,fırınlanmış kum üretilmesi yanında çimento alım ve satım.


BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • A) Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı.

  B) İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
 • Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.nin faaliyet konusu Borusan Grubunun sinai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. 
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır.

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Çelik Döküm ve Makine İmalatı (Ana Sözleşmede Yazılı İşler)

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vana Üretim İmalat,İthalat,satış Pazarlama (Ana Sözleşmede Yazılı İşler)BURGAN BANK A.Ş.

Bankacılık

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BVS Cranes") 30.09.2022 tarihi itibarıyla, 163 beyaz yaka, 254 mavi yaka olmak üzere toplam 417 personeli ile sanayi kuruluşu olarak çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı seköründe hizmet vermektedir. Şirket, yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları için Mühendislik ve projelendirme, anahtar teslim her türlü vinç imalatları, her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, satış pazarlama, üretim faaliyetleri, saha, tip ve özel test hizmetleri, satış sonrası hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda bünyesinde bulunan nitelikli, eğitimli, tecrübeli proje ekibi ile teknik çalışmaya önem vermekte, yeniliklere, gelişime açık bir yol izlemektedir. Teknolojinin yeni imkanlarını sürekli olarak üretim grubuna yansıtmakta olan Şirket, bilgisayar destekli tasarım yapmakta, bir kısım imalatlarında da bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. Tasarım konusunda herhangi bir firma ile lisans veya know-how anlaşması olmayıp tüm tasarımlar Şirket'e aittir. Şirket aynı zaman da AR-GE merkezidir. AR-GE merkezi aktif çalışmaları ile ürünlerini sürekli geliştirmekte ve müşterileri ihtiyaçlarını karşılamak üzere imalat portföyüne katmaktadır. Şirket her türlü vinç imalatı, montajı, test ve devreye alma hizmetlerini entegre bir hizmet halinde anahtar teslim olarak sunmaktadır.

Genel itibari ile Türkiye/Ankara'da Sincan ilçesinde yer alan 38.936 m2'lik açık alan üzerine kurulu 1 aktif fabrikadan oluşan ve yönetim ofislerinin da yer aldığı Türkiye ve Dünyanın dört kıtasına (90 ülkeye) ihracat faaliyetlerini yürüten sanayi kuruluşu olarak varlık göstermektedir.

İhraççı'nın imalat portföyü ana gruplar itibarıyla aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

?Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler: Standart Çift Kiriş Gezer Köprülü vinçlerin kapasitesi 1 ila 80 ton düzeyindedir. Şirket, daha ağır yük taşıması durumunda açık tip kaldırma grupları ile müşterilerine sistem çözümleri sağlayabilmektedir. Ürün portföyünde, yükleme kapasitesi içerisinde FEM standartlarına göre çeşitli kaldırma grupları bulunmaktadır. Standart Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçlerin kullanım alanları endüstriyel imalat fabrikaları, atölyeler, hidroelektrik santralleri, barajlar, havaalanları, metro istasyonları vb. şekilde sıralanabilir.

? Proses Vinçler: Yüksek kapasitelerde (500 tona kadar) imal edilebilen FEM sınıfı yüksek ağır hizmet tipi vinçlerdir. Zorlu çalışma ve yoğun kullanım şartlarında hizmet veren bu vinçler müşteri odaklı özel tasarım şeklinde yapılmakta olup, yüksek mühendislik altyapısı ile projelendirilen ve yük ataçmanlarının da kullanılabildiği vinçlerdir. İhraççı konusunda Türkiye'nin en büyük vinç firması olması sebebiyle hem Türkiye'de hem de Dünya'nın bir çok ülkesinde yapımı tamamlanmış projelere imza atmıştır. Üretimi tamamlanan veya halen imalatı devam eden pota vinçleri, şarj vinçleri, kütük vinçleri (traversli, magnetli, sabit veya döner arabalı) hurda vinçleri (kepçeli, polipli veya magnetli), tandiş vinçleri uluslararası büyük kuruluşlarda hizmet vermektedir. Proses vinçlerin kullanım alanları demir-çelik sektörü, ağır sanayi tesisleri, enerji sektörü vb. olarak sıralanabilir.

? Portal Vinçler: Açık ve kapalı alanlarda yük taşımak için tercih edilen vinçlerdir. Köprü kirişlerinin portal ayakları üzerinde ve bu portal ayakların da köprü yürütme grubu ile zemine sabitlenmiş yürüme yolu üzerinde hareket edebildiği sistemlerdir. Çift kiriş gezer ve tek kiriş gezer köprülü portal vinçler kullanım amacına göre sağ/sol portofo ile yük istifleme faaliyetleri amacıyla kullanımlarda avantaj sağlamaktadır. Gezer köprülü portal vinç kullanım alanları endüstüriyel imalat fabrikaları, atölyeler, hidroelektrik santralleri, barajlar, mermerciler, stok istif depoları, limanlar vb. sektörler olarak sıralanabilir.

? Pergel Vinçler: Bina içerisinde dar alanlarda yükü istenilen yere taşımakta avantaj sağlayan vinçlerdir. Bölgesel kullanımlar için uygundur. Kaldırma kapasitesi 1 ton ile 15 ton arasında değişmektedir. Döner tip olabilmesi sayesinde 360 derecelik çaptaki çalışma alanını tarayarak istenilen yerden yükü istenilen yüksekliğe taşıyabilmektedir. Pergel vinçler, konstrüksiyon olarak kolon pergel vinç ve askı/duvar tipi pergel vinç olarak ikiye ayrılmaktadır. Bununla birlikte pergel vinçler hem manuel döndürme hem de motorlu döndürme işlevini yapabilmektedir. İhraççının ürün portföyünde pergel vinçler de bulunmaktadır.

? Kaldırma Grupları: İhraççı standart kaldırma grupların da yüksek teknolojiye sahip kompakt gövdeli kaldırma grupları ile çalışmaktadır. Kaldırma kapasitesi 1 ton ile 80 ton arasında değişmekte olup, FEM standartlarına göreçeşitli kaldırma grupları bulunmaktadır. Kompakt gövdeli kaldırma gruplarında çift devirli motor ile hassas hız ve yüksek hızda yük taşıması yapabilmektedir. Ayrıca ihraççı kendi redüktörünü yapabilen Türkiye'deki öncü firma olup, müşteri talepleri doğrultusunda özel kaldırma hızları istendiğinde, açık tip kaldırma grupları ile müşterisine çözüm sunmaktadır. BVS rediktörüne sahip açık tip kaldırma grupları çift motor ya da tek devirli sürücülü sistemler olarak hassas işlerde yük taşıma işlerinde kullanılabilir. Proses vinçlerde ise, kaldırma gruplarında uluslararası alanda vinç sektörü için özel üretim yapılan motor ve redüktörler kullanılmaktadır. Ağır hizmet koşulları için üretilen bu motor/rediktörler sayesinde 500 tona kadar kaldırma grupları imal edilebilmektedir.

? Vinç Ekipmanları: Kepçe, (her türlü dökme yük taşıma amaçlı kullanılmaktadır.) polip kepçe (kömür, taş gibi madeni yük taşımada, hurda yük taşıma amaçlı ve dip taraması amacı ile kullanılmaktadır) magnet (çelik işleme endüstrisinde metal madenlerin taşınmasında kullanılmaktadır) kanca (yük taşırken devrilme, dağılma, kayma yada yuvarlanma gibi istenmeyen durumları önleme için kullanılmaktadır), yük traversi (yükü dengeli bir şekilde talımak için kullanılır), yük kavrama aparatı (yükü kenarlarından kavrayarak dengeli bir şekilkde taşımada kullanılmaktadır) operatör kabini (vinç operatörünün çalışma sahasında bulunmasının kendisi için sağlıklı olmadığı durumlarda, çalışma sahasını rahatlıkla görebilmesi amacıyla kullanılan, operatör paneli ve joystick sistemi sayesinde taşınacak yükü hassas bir şekilde taşımaya yardımcı olan kumanda sistemidir. Demir-çelik, tersane, liman sektörü gibi ağır hizmet sanayinde kullanulmakta olan operatör kabinlerinde endüstriyel tip iklimlendirme sistemi ile içeride çalışan operatörün sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmaktadır), elektrik odası (proses vinçlerde kullanılan tüm elektrik sistemlerinin bulunduğu prefabrik yapılardır), endüstriyel tip klima (demir-çelik sektörü gibi ağır hizmet sanayinde kullanılmakta olup, vinçlerin üzerinde bulunan operatör kabinlerinde ve elektrik odalarında kullanılmak üzere endüstriyel tip iklimlendirme sistemi ile elektrik malzemelerinin yüksek ısıdan etkilenmeden çalışmasını sağlayan klimalardır), bogi grupları (yüksek tonajlı vinçlerde ve köprü-aks açıklığı uzun olan köprülü vinçlerde bogi sistemleri ile yürütme gruplarında kullanılmaktadır) ve spreader beamdir (6 metreden 12 metreye kadar yük konteyner taşımada kullanılan, özel emniyetli, ileri teknoloji ile üretilmiş otomatik çalışan bir kanca ekipmanıdır).

? Özel imalatlar: İhraççı talep doğrultusunda köprülü vinçlerde tek kiriş yada çift kiriş gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, proses vinçler gibi çeşitli ürün yelpazesinde en ekonomik çözümler sunmakta ayrıca vinç imalatlarının yanı sıra gemi yükleyicisi (shiploader), transfer arabası, ızgara temizleme makinası, sabit çektirme vinçleri gibi özel imalatlarını mühendislik, tasarım, anahtar teslim kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri ile birlikte vermektedir.

?Gemi Yükleme Vinci (Shiploader): Türkiye'de ilk kez yerli üretim tasarımı ve imalatı yapılan 1500T/H kapasiteli Dökme Yük Gemi Yükleme Vinci (Shiploader) imalatı ve montajı İhraççı tarafından tamamlanmış ve ürün yelpazesine katılmıştır.

? Transfer Arabası: Taşınacak yükün yanal düzlemde kolayca taşınmasını sağlayan sistemdir.

? Izgara Temizleme Makinası: Su girişini sağlayan deliklerin önündeki yabancı maddeleri tutmaya yarayan ve ızgaraların rutin temizliği sırasında kullanılan makinelerdir.

? Sabit Çektirme Vinçleri: Taşınacak yükün konumuna göre saptırma makarası ile eğimli bir yüzeyden ya da yanal eksendeki bir yükün taşınması sırasında çektirme işlemi yaparak yükü transfer etmeye yarayan vinçlerdir.

? Döner/Yatay Köprü Taşıma Sistemleri: Demiryolu taşımacılığında lokomotif ya da vagon bakım/onarım sürecinde holler arasında hızlı ve güvenli bir şekilde lokoöotifi yatay olarak holler arasında taşımaya yarayan sistemdir. Ayrıca döner köprü üniteleri, lokomotifin yönünün değiştirilmesi ile lokomotife açısal yön vermeye yarayan sistem çözümleri sunmaktadır.

? Çelik konstrüksiyon: İhraççı 1987 yılında kurmuş olduğu vinç fabrikası ve 2005 yılında kurmuş olduğu bağlı ortaklığı Bülbüloğlu Çelik Endüstrisi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BCES) markalı çelik fabrikasını sektöre katarak kısa zamanda yapmış olduğu işler ile başarısını kanıtlamış ve dünyadaki büyük firmalar arasında yerini almıştır. BCES her türlü çelik konstrüksiyon imalatlarının yanı sıra, bu imalatların dizayn ve montajında da yer alarak bir çok projeyi tamamlamıştır. BCES deneyimli teknik kadrosu, kapasitesi ile başta güç santralleri ve köprüler olmak üzere endüstriyel tesisler, kuleler, tanklar, barajlar, alışveriş merkezleri, stadyumlar, konveyör sistemlerini de kapsayan geniş bir yelpazede müşterilerine çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı konusunda hizmet vermektedir. BCES markası ile kaliteden ödün vermeyen, zamanında ve planlı olarak gerçekleştirilen imalatları ile, projenin son aşamasına kadar çözüm ortağı olarak müşterilerinin yanında yer alması ve kısa sürede önce Türkiye'nin ardından Dünyanın en büyük taahhüt firmalarını portföyüne ekleyerek 100'den fazla başarılı projesi ile 14 farklı ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir.

İhraççı Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri, Çukurova Servis Bölge Müdürlüğü, Almanya Satış ve Servis Müdürlüğü, Yurtiçi ve yurtdışındaki bayileri, yaygın satış sonrası servis ağı ve ilgili dünya markaları ile yaptığı işbirliği sayesinde Türk vinç sektörünün en önde gelen kurumlarından biri olarak hizmet vermektedir. İhraççı'nın maliki olduğu 38.936 m2 sahip üretim tesisi 12 holden oluşmakta olup, üretim hollerinde; kaynaklı imalat, talaşlı imalat, elektrik otomasyon, kesim holü, depo, kalite kontrol bölümleri bulunmaktadır. Üretim tesisinde CNC işleme merkezi, CNC ve plazma kesim tezgahları, torna tezgahları, freze, borvek tezgahları, otomatik bant kumlama makinaları, ex-proof boya kabinleriyle gelişen teknolojilere paralel imalatlar yapılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi uyarınca Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BVS CRANES) çelik konstrüksiyon ve çelik konstrüksiyona dayalı gezer köprülü ve her nevi vinç imalatı, her türlü kaldırma ve taşıma makinaları ve portal vinçlerin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı ile iştigal etmektedir.

Şirket, Makine sektörünün altında kaldırma ve taşıma makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Kaldırma ve Taşıma Makinaları Sektörü, her türlü kaldırma, nakil, yükleme ve istifleme makine ve teçhizatını içeren ve makina imalat sanayi içinde bir alt sektör olan üretimleri kapsamaktadır.

Şirketin Bağımsız Denetim Şirketi
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesine göre Şirket'in faaliyet konusu; lokanta, restoran, kafeterya, umuma açık dinlenme yerleri gibi tesislerin açılması, işletilmesi, her türlü özel ve tüzel kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara perakende ve toptan yemek hizmetlerinin verilmesi, hazır yemek ihtiyaçlarının karşılanması, her türlü un ve unlu mamulleri sıcak ve soğuk içeceklerin alımı, satımı ve pazarlamasının yapılması, her türlü gıda maddeleri, içecekler, yaş ve kuru sebze meyveler, çay, kahve, sanayi yoluyla kurutulmuş, dondurulmuş, sıvı hale getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli gıda, meyve ve sebzeler, bitkisel yağlar, et, balık ve kabuklu hayvanlar gibi gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı ve pazarlamasının yapılmasıdır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET/ BÜYÜK MAĞAZALAR

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

1- Balık unu, balık yagı üretmek ve hayvansal yemler yapmak.

2- Her çesit su ürününü degerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak.

3-Her türlü yaglı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag üretmek ve fason isleme yaptırmak suretiyle ham yag ve rafine yag ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek.

4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve islemek amacıyla her türlü deniz tasıtı almak ve kiralamak

5- Soguk hava deposu yapmak, her çesit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve isletmek.

6- Her çesit yavru balık üretimi ve balık yetistiriciligi yapmak.

7- Her çesit balıktan; soklama, balık isleme, degerleme, fleto, füme ve paketleme yapmak.

8-Üretilen mal ve degerlerin ülke içinde ve dısında pazarlamasını yapmak

9-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, bosaltma, depolama, dagıtım ve dolum tesislerini kurmak.

10-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dısı toptan ve perakende ticaretini yapmak.

11-Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak.

12-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, isletmek. Akaryakıt dagıtım kanalları kurmak, bayi olusturmak.

13-Kara yolu ile yurt içi ve yurt dısı kimyasal madde, petrol tasımacılıgı yapmak.

14-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çesitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dısı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.

15-Her türlü sıvılastırılmıs petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diger asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.

16-LPG satıs istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalısan araçların LPG'ye dönüsümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

17-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

18-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak

19-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

20-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kasık, bardak, ayran ve yogurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve mesrubat kapları, sise, kapak ve benzeri plastik kapların, legen, kova, bidon gibi plastik mutfak esyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

21-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik esyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

22-Insaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, dograma, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs esyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

23-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

24-Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dagıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak

25-Her türlü madeni yag ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

26-Yurtiçi ve yurt dısından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmak

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Kongre, Spor, Eğlence, Fuar, Tasarım ve Kurumsal Etkinlikler yönetimlerinin, bir bütün olarak event başlığı altında yer alması ve Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri.

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yurt İçinde Paylar, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar İşlem Aracılığı Faaliyetileri ile Sınırlı Saklama Hizmeti verilmektedir.

CITIBANK A.Ş.

Bankacılık

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Şirket'in amaç ve konusu her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları ve maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtımıdır.

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

Enerji Üretimi ve İşletmeciliği

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALIYETLERI (BORSA ARACILIGI VE VADELI ISLEMLER DAHIL)

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG HİZMETLERİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ' DİR.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: a. Şirket konusu ile ilgili her türlü maden, cevher ve kömür sahaları aramak, incelemek, bunların müracaatlarında bulunmak, bu sahalarda ocaklar açmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek, imal etmek, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devralmak, devretmek. b. Şirket konusu ile ilgili her nevi madenin istihraç edilmesi, maden ocakları işletilmesi, maden cevherlerinin hazırlanması, ayıklanması, zenginleştirmesi, tasfiyesi, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak ve ayrıca bunların ihracatı, ithalatı, perakende alımı satımı yurtiçinde ve yurtdışında pazarlaması ile dahili ticaretini yapmak. c. Şirket konusu ile ilgili her türlü madeni orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsali ve işletilmesi bilhassa altın, krom, bakır, çinko, kurşun, mermer, perlit, aspest madeni araştırılması ve benzeri tüm madenleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek imal etmek, fasonaj dahili ticaret, ihracı ve ithalini yapmak. d. İstihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi ithali, ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçların tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak. e. Her nevi ve her kalitede demir ve saç mamulleri ile ilgili haddehaneler kurmak, işletmek, döküm işlemleri, sıcak soğuk çekme işlemleri yapmak, almak ve satmak. f. Krom, demir, saç, bakır, pirinç, bronz kalay ve diğer metal malzemelerinin hurdaların veya tam yarı mamul veya mamul maddelerinin alım satım ve ticaretini yapmak, izabecilik madde izabe fırınları kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü hurda ve metalin ithalatını ihracatını toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak. g. Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis edilebilir. Laboratuvar hizmetleri verilebilir. Her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunulabilir, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle iş birliği yapabilir, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile faaliyetlerine iştirak edebilir. h. Çevre ve doğal kaynakların korunması ile ilgili olarak; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite ve benzeri konularda çalışmak. Çevre, Maden Mevzuatı ve ilgili sair mevzuatlar kapsamında yayınlanarak yürürlüğe giren tüm yönetmelikler doğrultusunda ilgili raporları hazırlamak, gerekli izinleri ve lisansları almak. i. Her türlü Elektrik Enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, işletmeye almak ve kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisini ve/veya oluşturulan kapasiteyi, ikili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, Kurulmuş veya kurulacak enerji dağıtım şirketleri ile herhangi bir tekel oluşturmaya yol açmadan, katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, Şirket bu amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, özellikle örtülü kazanç aktarımı yasağını ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin düzenlemeler ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla: 1) İştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, milletlerarası mümessillik, acentalık, bayilik, distribütörlük alabilir verebilir yada bu faaliyetleri kendisi için başkalarına gördürülebilir. 2) İştigal konusu ile ilgili fabrika imalathane ve atölyeler kurulabilir, mağazalar ve satış merkezleri açılabilir, kiralayabilir, işletmeleri alabilir veya kiraya verebilir. Ulusal veya uluslararası fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 3) Şirket konusu ile ilgili uluslararası lisanslar alabilir, kurulmuş yerli ve yabancı sistemleri kısmen veya tamamen kiralayabilir, faaliyetleri için faydalı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyaz emsali gibi hakları yerli ve yabancı sahiplerinden iktisap edebilir, üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanı devralıp, devredebilir. 4) Şirket amaç ve başlıca konuları gerçekleştirebilmek için gerekli diğer menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, devredebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir. 5) Şirket konusu ile ilgili işlerini gerçekleştirebilmek için gerekli servis, büro, şube, garaj, otopark, otel, tatil köyü gibi turistik tesisleri ile diğer her türlü tesisleri, her türlü taşınmazı amacına ulaşmak için komple veya kısmen iktisap edebilir, kiraya tutabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket faaliyetleri; fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere; anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik, ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi, araç şarj istasyonları işletmeciliği, lityum batarya enerji depolama sistemleri üretimi ve eva üretimi üzerinedir.

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tekstil sanayinin dokuma ve örme kolunda kullanılan

pamuk, viskon,polyester,tiftik,sentetik,ipek ve sair iplikler ile bunların

karışımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imali,bu

neviden ipliklerin ve her türlü hammaddelerin alımı,satımı,ithalatı

ve ihracatı, hammaddelerinin üretimi veya yetiştirilmesi ve 19.7.2013

tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Elektrik Üretim

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Havaalanı Yer Hizmetleri

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Şirket'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini  yapmak,

c-üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, 

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ÇİMENTO, MADENCİLİK, OTOMOTİV VE DİĞER SANAYİ KOLLARI İÇİN PİK SFERO ALÜMİNYUM ÇELİK DÖKÜM OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DÖKÜM VE İŞLEME FAALİYETLERİ.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vasıflı Çelik Üretimi

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hazırbeton İmalatı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Çimento İmalatı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO,KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirket' in başlıca faaliyet konuları şunlardır;

A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden;

a)Cephe ve çatı kaplamaları,      

b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı elemanları,

c)Panjur ve güneşlikler,

d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar,

e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları,

f)El aletleri, merdivenler, konveyörler,

g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları,

h)Ev ve büro eşyaları,

ı)Ders araç ve gereçleri,

i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek,

j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak,

B)   Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek,

C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak,

D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak,

E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır.


Bu cümleden ve şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak


1-Toptan ve perakende satış yerleri mağazalar, depolar, antrepolar alıp işletebilir.

2-İthalat ve ihracat yapabilir.

 3-İç ticaret, ithalat ve ihracat imkanları hakkında pazarlama etütleri yapabilir veya yaptırabilir. İthalat ikamesine veya ihracata dönük yatırım projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir.

 4-İçte ve dışta resmi ve özel kuruluşlara karşı her kademede taahhütlerde bulunabilir, uluslararası ihalelere, iç ve dış fuarlara, sergilere katılabilir.

 5-Çeşitli emtia ve maddelerin kara, deniz ve tren yolu ile nakliye, gümrükleme, depolama, yükleme, ve boşaltma işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.

 6-Depolama, paketleme ve ambalajlama tesisleri kurup işletebilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir.

 7-Ticaretini yaptığı emtiayı fason olarak başka firmalara imal ettirebilir.

 Şirket bu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen faaliyet konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

- Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinden bina inşa edip tesisler kurabilir. Yine amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul kiralayabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir.

-Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslardan kiralayabilir.

- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir.

- Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fekedebilir ve Şirket faaliyet konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in amaç ve faaliyet konusuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve distribütörlük alabilir veya verebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklı tutulmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların, pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş olan esham ve tahvilatı satabilir.

- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere ruhsat, telif ve işletme hakkı, imtiyaz, patent, ihtira beratı marka, lisans gibi gayrimaddi haklara sahip olabilir. Bunları ve bunların kullanma haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devir edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

 İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Yatırım Bankacılığı
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEKSTİL

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YATIRIM FAALİYETLERİ

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesine göre; Şirket, inşaat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

GIDA ÜRÜNLERİ , SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ,SATIŞ

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 1992 yılında Türkiye'de kurulmuş olup bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket Avea tarafından yetkilendirilmiş bayilerine mobil telefonlar, mobil cihazlar, aksesuarlar, Avea GSM hattı, kontör ve avea markalı ürünlerin ile bilgisayar ürünlerinin tedarik ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:


a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.

b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.

f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.

g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

i) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Denge Yatırım Holding A.Ş. "(Şirket veya Ana Ortaklık)", 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır ve Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29- A/181 Kağıthane/İstanbul adresindedir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) dır. Şirketin nihai kontrolü, A Grubu pay senetlerine sahip Erdal KILIÇ ve Ramadan KUMOVA'ya ait olup, 31.03.2023 tarihi itibariyle sermayedeki payları %12,45, oy hakkı oranları ise %68,08 dir. Esas sözleşmeye göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy hakkının kullanımında imtiyazlıdır. Her bir A grubu payın Genel Kurul toplantılarında 15 oy, beher B grubu payın ise 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla 2/3 ünün A Grubu, geriye kalanın B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş., gayrimenkul, lojistik, teknoloji, finans ve kişisel bakım sektörlerine odaklanmış olup hedeflediği yatırımlarını yurt içinde faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Denge Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş., Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş. ve Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Site Lojistik A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde; Liman Entegre Lojistik Hizmetleri, Dökme Yük Lojistiği, Tarım Lojistiği, FTL Taşımacılık Hizmetleri, LTL Taşımacılık Hizmetleri, Kent Lojistiği, Filo Hizmetleri ve Proje Lojistiği hizmetlerini veren bütünleşik bir lojistik organizatördür.

Metrobil Teknoloji AŞ, 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli bir müşteri tabanı kazanmış, Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır.

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi 2009 yılında, İstanbul'da inşaat taahhüt faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in esas faaliyet alanı, inşaat taahhüt işleri olmakla birlikte, mühendislik ve mimarlık, proje geliştirme, konut - iş merkezleri üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. 1956 yılında kurulmuş olup, tarak ve ahşap saplı saç fırçaları ile ıtriyat ve kozmetik piyasasına girmiş ve geniş ürün yelpazesi ile; Ağız bakım ürünleri, Kişisel bakım ürünleri, Ev bakım ürünleri imalat ve ihracatına devam etmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramadan KUMOVA , Yönetim Kurulu Üyesi Cenk MERİÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz ATALAY (Bağımsız Üye) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Bağımsız Üye)'dan oluşmakta olup görev süreleri 2025 yılında sona erecektir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2023 yılı ile ilgili Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.

Şirketin en son Genel Kurulu 24.05.2023 tarihinde akdedilmiş olup, Genel Kurul Kararları 30.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 30.05.2023 tarih ve 10841 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.


DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG HİZMETLERİ

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANSAL KİRALAMA

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde bireysel portföylerin, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

DENİZBANK A.Ş.

Bankacılık faaliyetleri

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Deri ve deriden mamul giysi konfeksiyon imalatı , deri giysi ve ayakkabı ,aksesuar ithalatı ve yurt içi hazır giysi, ayakkabı alımı ve toptan satışını gerçekleştirmektir.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.

Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu: RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Telefon : +90 212 370 07 00

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DERİ GİYİM EŞYASI VE SARACİYE ÜRETİMİ, HER NEVİ DERİ EŞYA İHRACAT, İTHALAT VE SATIŞI

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.

Faaliyet Konusu: Yatırım Bankacılığı olup;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ve diğer yetkili mercilerin izinleri doğrultusunda ve Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

a) her türlü finansal, ticari ve sınai projeyi finanse edebilir;

b) yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kuruluşlardan nakdi ve gayri nakdi kredi alabilir, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlara nakdi ve gayrinakdi kredi verebilir, yerli ve/veya yabancı banka ve/veya kredi kuruluşları ile birlikte kredi sendikasyonlarına liderlik edebilir ve/veya bu sendikasyonlara iştirak edebilir;

c) her türlü faktoring ve forfaiting işlemlerini yapabilir ve bu işlemlerle ilgili finansman

faaliyetlerinde bulunabilir;

d) her türlü finansal kiralama işlemini yapabilir, finansal kiralama ve mal varlıklarına dayalı finansman

konularında müşteriler adına düzenleyici ve aracı olarak faaliyet gösterebilir;

e) mal ve vesaik mukabili ve diğer her türlü akreditif açma işlemlerini gerçekleştirebilir; teminat mektubu, kefalet ve diğer her türlü mali garantileri alabilir ve verebilir;

f) yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları kurabilir; yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları da dahil olmak üzere her türlü kişi ve kuruluşa portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verebilir;

e) her türlü kişi ve kuruluşa birleşme, devralma, satın alma, sermaye yapısı optimizasyonu, borç yeniden yapılandırılması ve benzeri alanlarda danışmanlık hizmetleri verebilir;

f) ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımını, satımını ve aracılık işlemlerini gerçekleştirebilir;

g) kıymetli madenlerin alım satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini yürütebilir;

ğ) sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı işlemlerini, geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemlerini ve sermaye piyasası araçlarının ihracına ve halka arzına aracılık işlemlerini gerçekleştirebilir;

h) nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi hizmetleri ile muhabir bankacılık ve çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri hizmetlerini sunabilir;

ı) kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarını ihraç edebilir ve bunlarla ilgili

faaliyetleri yürütebilir;

i) sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri sunabilir. Banka, amacını gerçekleştirebilmek

için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir. Banka,gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir ve her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
------
DEUTSCHE BANK A.Ş.

BANKACILIK

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Beşeri ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması.

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dinamik ; Yapı & İnşaat, HVAC-R Endüstrisi, Endüstriyel Mekanik Sistemler, Makine-Otomotiv, Sağlık-Medikal, Beyaz Eşya - Ev Aletleri, Ayakkabı ? Çanta, Mobilya, Plastik Sanayi, Ambalaj Sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre, İzmir/Tire Organize Sanayi Bölgesinde 4 ayrı üretim fabrikasında köpük malzemeler üretmekte, farklı sektörlerdeki bu müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik de bir çok ürünün ticaretini yapmaktadır.

Ana başlık olarak şirketin üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.

1. Üretimi Yapılan Ürünler

a. XPS Ekstürüde Polistren Köpük:

Soğuk Depo ve soğutma ihtiyacı olan endüstriyel binaların zemin ve duvar uygulamalarında,

Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş, temel-perde, giydirme cephe ve teras uygulamalarında,

Dekoratif tuğla ve çatı kaplamaları altında panel olarak,

Soğuk zincir taşımacılığı uygulamalarında,

Kompozit sandviç panel uygulamalarında düşük termal iletkenlik değeri ile ısı yalıtımı amacıyla kullanılan kapalı hücre yapısına sahip köpük ürünlerdir. Buhar difüzyonuna karşı olan direnci ile de nem geçişinin olduğu yerlerde güvenle kullanılabilmektedir.

Yapıların söve ve kartonpiyer uygulamalarında ve

Dekoratif Plastik kapı uygulamalarında dolgu ve ısı yalıtımı amacı ile kullanılmaktadır.

b. PE Normal Bağlı Polietilen Köpük:

Yapılarda ısı yalıtımı ile darbe sesi yalıtımı uygulamalarında,

Mekanik tesisatlar ile HVAC sistemlerinde ısı yalıtımı ve sızdırmazlık contaları olarak,

Otomotiv, Makine, Savunma Sanayi, Sağlık, Medikal v.b. sektörlerde yalıtım ve/veya sızdırmazlık contası olarak,

Mobilya sektöründe darbeye karşı koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarak

Elektronik ürünlerin darbeye karşı koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarak,

Mermer ve dekoratif ürünlerin dış etkenlerden korunması için ambalaj malzemesi ve separatör olarak;

Cam, porselen sektöründe separatör ve ambalaj malzemesi olarak;

Otomotiv sektöründe seperatör ve ambalaj malzemesi olarak;

Sera sistemlerinde ısı yalıtımı , tarımsal ürün ambalaj ve taşımacılığında seperatör olarak,

Spor ve Eğlence sektörlerinde, spor malzemesi ve çocuklar için özel tasarım oyuncaklarda, çocuk oyun alanlarında koruma amaçlı olarak;

Dağcılık ve Askeriyede , uyku matı olarak ,

Denizcilikte darbe önleyici dolgu malzemesi olarak, dubalarda ve can yeleğinde dolgu malzemesi olarak;

Çadırlarda ısı yalıtım malzemesi olarak,

İş güvenliği alanında çarpmalara karşı sönümleyici olarak kullanılmaktadır.

c. HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen Köpük: Mobilya kenar şekillendirme ürünleri için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük.

Mobilya sektöründe koltuk ve kanepelerde kenar profil fitili ve farklı yüzeylerde şekillendirme profili olarak kullanılmaktadır.

d. XLPE Crosslinked Çapraz Bağlı Polietilen Köpük: Yapılarda ısı ve ses yalıtımında, tesisat yalıtımında sızdırmazlık amacı ile, otomotiv endüstrisinde, elektronik ? metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük

Yapılarda ısı yalıtımı ile darbe sesi önleme amacı ile zemin ve duvar uygulamalarında;

Otomotiv sektöründe ısı yalıtımı ve dolgu malzemesi olarak;

Elektrik, elektronik ve metal sektöründe darbe koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarak,

Ayakkabı ve çanta sektöründe şekillendirme ve dolgu malzemesi olarak;

Spor sektöründe dağ ve yoga matı, yüzme tahtası vb. malzemeler olarak;

HVAC sektöründe ses ve ısı yalıtımı sağlamak amacı ile;

Medikal sektöründe darbeye karşı koruyucu ürünler;

Savunma Sanayinde ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır.

e. Laminasyonlu Kauçuk Köpüğü: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için boru şeklinde veya levha şekilli alüminyum folyo vb. ile lamine edilmiş kapalı hücreli kauçuk köpük

Mekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtım sağlamak amacı ile boru ve Levha şeklinde alüminyum folyo, PVC/AL CLAD ve güçlendirilmiş alüminyum folyo (AL-PLUS) kaplamalı olarak;

Mekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtım sağlamak ve kullanılan yüzeye yapışmasını sağlamak amacı ile kendinden yapışkanlı bant (SA), Kendinden yapışkan bant ve Alüminyum Kaplı (ALSA) , Kendinden yapışkanlı PVC ALCLAD SA ve kendinden yapışkanlı bant ve Güçlendirilmiş alüminyum kaplı (AL-PLUS/SA) olarak kullanılmaktadır.

f. Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için XLPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünler

Otomotiv, Medikal, beyaz Eşya, Elektrik-elektronik sektörlerinde Ambalaj malzemesi olarak;

Mekanik tesisat ve HVAC sistemlerinde sızdırmazlık elemanı olarak;

2. Ticari Ürünler

a. Kauçuk Köpüğü:

Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için kapalı hücreli kauçuk köpük

Mekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtımı ve su buhar geçişini önlemek amacı ile boru ve levha şeklinde üretilmektedir.

b. Endüstriyel Ürünler:

İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri.

Otomotiv, elektrik, elektronik, cam, seramik vb. sektörlerde ambalaj malzemesi olarak,

Spor ve eğlence Sektörlerinde kullanılmak koruyucu ve dolgu malzemesi olarak,

Tesisatlarda vana, pislik tutucu vb. armatürlerin ısı kaybını önlemek amacı ile özel yapım yalıtım ceketi olarak kullanılmaktadır.

c. Yanmaz Akustik Köpük:

Ses yalıtım ve akustik düzenleme uygulamalarında kullanılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük.

Klima Kanalı iç yüzeyinde ses yalıtımı sağlamak amacı ile Jeneretör kabini, kompresör Kabini, ses kayıt stüdyoları, restaurantlar, atış poligonları gibi ses düzeyinin yüksek olduğu alanlarda ses yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

d. Mineal Yün (Cam Yünü ve Taş Yünü):

Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlayan inorganik esaslı cam yünü ve taş yünü.

Yapılarda Isı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlamak amacı ile duvar, cephe, çatı uygulamalarında kullanılmaktadır.

e. Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı:

Kauçuk Köpüğü, polietilen, gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıştırıcısı.

Kauçuk Köpüğü, Polietilen gibi Tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında,

Akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde,

Sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında,

Ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında,

Sert PVC kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

f. Fan Sistemleri:

Mutfak, banyo, çamaşırhane, kuru temizleme, ofis, büro, toplantı salonu, çalışma odası, kütüphane, iş yerleri, mağaza, restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo, atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel mahallerin kanallı havalandırma tesisatlarında kullanılan fan sistemleri

Konut, ticari veya endüstriyel alanların hava kalitesini arttırmak amacı ile HVAC sektöründe kullanılmaktadır. Ortam hava kalitesini arttırmak amacı ile ortamda bulunan havayı dışarıya veya dışarıdaki havayı ortam içine veren HVAC sektöründe kullanılan ekipmanlardır. Çeşitli kapasite ile dairesel, kare, dikdörtgen formlarda bulunurlar.

g. Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları:

Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma- soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemleri için çok katlı alüminyum ve polyester sert çelik tel takviyeli esnek hava kanalları ve aksesuarları

h. Klima- Havalandırma Kanalı Flanş ve Aksesuarları:

Hava kanallarında maksimum sağlamlık ve montaj kolaylığı sağlamak için galvaniz sacdan üretilen flanş ve yatay ve düşey boru askı montajında havalandırma kanallarının tespitinde, boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak kullanılan aksesuar

HVAC sektöründe kullanılan hava kanallarını bağlantıları için flanş ve aksesuarları kullanılırlar,

Hava Kanallarının birbirine tespiti ve montajı için flanşlar, yapıya tespitleri için yatay ve düşey askı montaj elamanlarından oluşmaktadır.

ı. HVAC Bantları ve Aksesuarları:

Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan ek yerlerinin ve açıklıkların kapatılmasında kullanılan HVAC bantları ve cam yünü, kaya yünü, polistiren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları vb. izolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için kullanılan yalıtım askı pimi.

HVAC elemanlarında PE ve Kauçuk Köpük yalıtım uygulamalarında ek yerlerinin ve açıkların kapatılmasında kullanılan malzemelerdir.

HVAC elemanlarında sızdırmazlık amacı ile kullanılmaktadır.

i. Diğer Ürünler:

Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan (EPS), su yalıtımı için membran ve yapıştırıcı kimyasal ürünler ile yardımcı malzemeler.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vizon Türü Battaniye Üretimi ve Kaymaz Halı Üretimi alanında faaliyet göstermekte olup, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesi uyarınca, 

a) Pamuk, yün, yapağı, ve sentetik elyaftan iplik üretimi ve bunlardan mamul kumaş, kadife, havlu, battaniye, çorap vs. her türlü eşyanın üretimi, ambalajının yapılarak, pazarlanması, iç ve dış ticaretinin yapılması, bunun için gerekli, fabrika, depo, iş hanı, satış yerleri, irtibat bürolarının kurulması ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girmek, yapmak, yaptırmak, tesisler inşaa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak.

b) Tekstil sanayiinde kullanılan her türlü hammadde ve malzemenin makine ve ekipmanlarının ve yedek parçalarının alım satımı, ithalat ve ihracatı, üretim ve ticaretini yapmak.

c) Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen diğer iş ve işlemleri de yapacaktır.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Şirket otomotiv tedarik sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının direksiyon ve süspansiyon sistemi parçaları imalatını gerçekleştirmektedir

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

Havayolları İkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. 

DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

Her türlü madencilik, ziraat, hayvancılık, su, orman, ağaç ve petrol ürünleri, gıda, içki, toprak, inşaat, kağıt, kimya, metal, otomotiv, tekstil, deri, ulaştırma, turizm, konaklama, iletişim, enerji, elektrik, gaz, su kaynakları, basın yayın, film, video, bilgisayar, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, spor, müzik, kültür, eğlence ve sanat alanlarındaki ve ticari faaliyetlere bedeni ve fikri hizmetlere ilişkin ham ve yardımcı maddeleri işletme malzemelerini tali, ara ve ana ürünler ve türevleri ile malları ve hizmetleri, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını ithal etmek, ihraç etmek, yurt içinde ve dışında toptan ve perakende alım satımını yapmak, kiraya vermek veya kiralamak ile esas sözlemede yazılı olan diğer işler.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 4 no'lu "Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.

Madde 4:
Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,; her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya büsbütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur ve esas sözleşmedeki yazılı diğer işler.

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Şirket enerji piyasasını düzenleyen mevzuat hükümlerine uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulması veya bunlara iştirak edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerinin tayin edilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, yeni kurulan veya iştirak ettiği şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketler aracılığıyla sınaî veya ticari yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu (?TTK?), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (?EPDK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu (?SPK?) düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve dig?er ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve Elektrik Piyasası Mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi

REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Otomotiv ve Yedek Parça İthalatı, Satışı - Pazarlama ve Servis Hizmetleri

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Şirketimizin faaliyet konusu Esasa Sözleşmemizin 4 maddesinde tanımlanmış olup ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

Şirketin kuruluş amacı; Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm işleme faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara taşıtları, tarım ve iş makineleri ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir.  

DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.

Kredi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hizmetleri

Bağımsız Denetim Kuruluşu: Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, aluminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerini yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı ve ana sözleşmede yazılı diğer işler

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOYA, VERNİK, REÇİNE VE SAİR YÜZEY KAPLAMA VE YAPI MALZEMELERİ

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

Sınai ve ticari şirketlere iştirak.

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

2008 yılında Ankara'da kurulmuş olan Şirket'in fiili faaliyet konusu, distribütörlüğünü yaptığı ağ ürünleri, baskı çözümleri, siber güvenlik ürünleri, sunucu-depolama ürünleri, veri merkezi altyapı ürünleri ile diğer donanım ve yazılımların yer aldığı tüm ürünlerde lojistik ve finansal çözümlerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik eğitim, pazarlama ve iletişim gibi çeşitli alanlarda müşterilerine (İş ortağı) sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Şirket, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 15 in üzerinde üretici firmanın Türkiye genelinde distribütörlüğünü yapmaktadır. Şirketin distribütörlüğünü ve satışını yaptığı ürünler, Alcatel-Lucent, Apricorn ,Blancco, Cososys, Exabeam, FireEye, Inspur, Ivanti,Kaspersky, Lexmark, Malwarebytes, Netwrix, Sonicwall, Sonlogger, Tenable, Thinprint, Thycotic Vertiv ve Winrar marka ürünlerdir. Bu ürünler, Baskı Sistemleri (yazıcılar, yazıcı tüketim malzemeleri, güvenli baskı için kart okuyucu ve yazılımlar), Siber Güvenlik Ürünleri, Veri Merkezi Altyapı Ürünleri, Sunucu ve Depolama Ürünleri, Ağ Ürünleri, Diğer Donamım ve Yazılım Ürünlerinden oluşmaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler Aşağıda Yer Alamaktadır.

Ünvan: Denge Ankara Bağimsiz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi, Ankara Şubesi)

Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesine İlişkin Genel Kurul Kararı:16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında gündemin 13. Maddesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca teklif edilen DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların Bağımsız Denetimini yapmak üzere Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Resmi Sicil No: 106 969

Mersis Numarası: 0291001161900011

Dönem Başlangıç Tarihi: 01.01.2022

Dönem Bitiş Tarihi: 31.12.2022

Adres: Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451. Sok. Hayal Apt. No:4 D:1-4, 06520 Çankaya/Ankara

Web: www.mazars.com.tr

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve

bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması, işletilmesi ve Esas Sözleşmede yazılı diğer işler.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

OTOMOTİV YAN SANAYİ

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
KOMPOZE GÜBRE ÜRETİM VE SATIŞI,İSKELE FAALİYETLERİ ANTREPOCULUK VE TANK DEPOLAMA HİZMETLERİ
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SERT PLASTİK BORU VE BAĞLANTILARI (PVC VE PE ESASLI)

PLASTİK KALIP İMALİ

HURDA PLASTİKTEN GRANÜL ELDESİ VE BOYANMASI (AGLOMERE GRANÜL)

PLASTİK PROFİLLER, ÇUBUKLAR, ÇEMBER(AMBALAJ)BANT İMALİEGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin,  ticari  işletme  rehni  ve  ipotek  de  dahil  olmak,  fakat  bunlarla  sınırlı  olmamak üzere,  menkul  ve  gayrimenkullerle  ilgili  her  çeşit  ayni  ve  şahsi  hakları  iktisap etmek, başkaları  lehine  bu  hakları  tesis  etmek,  tapu  kütüğüne  ve  ilgili  sicillerine  şerh  ve  tescil etmek,  kaldırmak  ve  fek  etmek  veya  fek  ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere   bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi  bulunduğu  menkul  ve  gayrimenkulleri  ipotek,  rehin  ve  ticari  işletme  rehni  de  dahil olmak  üzere  kendisi  veya  üçüncü  kişiler  adına  her  ne  nam  ve  şekilde  olursa  olsun  teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve  kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy  işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.


Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve  gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?ndan izin alınacaktır.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

PLASTİKTEN MAMUL HALDE TÜP, BORU, HORTUM VE BUNLARIN BAĞLANTI ELEMANLARININ İMALATI (SUNİ BAĞIRSAKLAR DAHİL)

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Zeytinyağı rafinasyonu üretimi ve satımı 

EKO FAKTORİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ / FAKTORING ŞİRKETLERİ

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü tarım ürünleri almak, satmak; ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, ana girdileri tarıım ürünleri olan mamulleri kendi fabrikalarında üretmek veya ürettirmek, bu ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, yaptırmak,

Her türlü un ve unlu mamullerini, katkılı veya karışım unlar, her türlü müsli ve çeşitleri, tam karışım veya premiksler, nişasta, pişirme yardımcıları, toz katkılar ve bunun gibi pastacılık mamullerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek ve transit ticaretini yapmak, gibi şirket esas sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek.

ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Faaliyetleri

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi, ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışıdır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN FAALİYET KONUSU, TRANSFORMATÖR, KONDANSATÖR, AYIRICI VE ELEKTROMEKANİK TECHİZATIN ÜRETİM, TEST, PAZARLAMA VE SATIŞI İLE YENİ, ÜRETİM ALANLARI YARATMAK İÇİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİDİR.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Boya ve kimya sektörlerine  yönelik plastik ve metal ambalaj imalatı,satışı 

EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

VARLIK YÖNETIM SIRKETLERININ FAALIYETLERI (MÜLKIYET DEVRI YOLUYLA YAPILANLAR)

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 • Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
 • Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

 • Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,

 • Bir ortak girişime ortak olmak,

 • Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak,

 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

 • İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

 • Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

 • Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

 • Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

 • Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
------
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek dahil Ana sözleşmede yazılı olan diğer hususlar.

ENERYA ENERJİ A.Ş.

ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,

10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.

14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. deri imalatı ve gıda sektöründe faaliyet göstermektedir.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Düz dikişli siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışı

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin kuruluşu 26 Haziran 1990 tarihinde tescil edilmiş olup ana faaliyet konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu olmakla birlikte, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek;

C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek;

D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek;

E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. Esas Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin işletme konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal borçları için, gerekli olan nakd , gayri nakd veya şahs teminat veya garantileri vermek,

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek,

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,

P. Şirketin işletme konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,

R. Amaç ve işletme konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,

S. Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,

T. Amaç ve işletme konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,

U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.

V. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, esas sözleşmenin 22. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-JAN, EGM ,KKK ,HKK  VB. RESMİ KURUMLARIN GİYECEK ALIMINA YÖNELİK DIŞ GİYİM EŞYALARI İMALATI (KAMUFLAJLI GÖMLEK,KAMUFLAFLI EĞİTİM ELBİSESİ,POLİS MONTU VB.) YAPILMAKTADIR.
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatıdır.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Meyve Suyu Üretimi ve İhracatı

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde de belirtildiği gibi; şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi bulunduğu her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarını kiraya vermek, yerli ve yabancı turistlere turizm hizmetleri sunmak, yurtiçi ve yurtdışında turizm faaliyetleri tertiplemek ve şubeler açmak, faaliyet konusu ile ilgili lisans, patent, marka, know-how tesis etmek, konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak olup, Şirket mevcut durum itibarıyla her marka motorlu araçların şöförsüz operasyonel filo kiralama ve 2. el araçların satış faaliyeti ile iştigal etmektedir.

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.

A) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek. B) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.C) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir.D) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.E) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.H) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.İ) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.J) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.K) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.L) J fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.M) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.N) İşbu anasözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.O) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.

P) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan hertürlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.q) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.R) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.G) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muamemeleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir.Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.H) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muamemeler yapılabilir. İ) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.J) Şirketçe yukarıda yazılı muamemelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girişilmek istenmesi halinde bu maddede TTK'nda tanımlanan prosedüre uygun olarak değişiklikler yapılabilir. Anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.


Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.


Şöyle ki;


A) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir. B) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.A) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümlerine uygun olarak, kendi ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarark TTK Madde 468 -469 hükümlerine göre işlem yapabilir. B) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımnında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir.Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımnında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.C) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.D) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel ve ticari çatı müteahhitlik faaliyetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Lokanta,pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve mesrubatı satısı ile ilgili tesisler açmak ve isletmek ve ana sözlesmesinde yazılı olan diğer isler yürütmektedir.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aracı Kurum
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yatırım Holding 

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi


EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PVC Profil, Kapı ve Pencere Üretimi ile Cam ve Ayna İşleme


EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
------
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ithalat ve ihracatı ile büyük ve küçükbaş hayvanları, kümes hayvanları yetiştirmek, kesimini, alım ve satımını yapmak. Bununla birlikte fidecilik ve AVM faaliyeti de bulunmaktadır.

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Fasdat veya Şirket) tedarik zinciri yönetimi (satınalma, depolama ve dağıtım) ve gıda işleme alanlarında faaliyet göstermektedir.


FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

OTOMOTİV YAN SANAYİ 

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Futbola ilişkin faaliyetler

FİBA FAKTORİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ / FACTORING ŞİRKETLERİ

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

FİBABANKA A.Ş.

Bankacılık

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve toplantı organizasyonu yapmak


FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.


FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bilişim:

1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

2. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek.

3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme Hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcısına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.

4. Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak.

5. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbı laboratuarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.

6. Her türlü elektronik alet üretimini, alım satımı, ithalat ve ihracını yapmak.

7. Şirket Özel, Yarı Resmi veya resmi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu her türlü bilişim, elektronik, otomasyon, personel temin ve çalıştırılması ihalelerine katılıp her türlü taahhüt işleri yapabilir hükmi veya özel şahıslara devir edebilir.

Yayıncılık: 8. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı ve sergilenmesini sağlamak.

9. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, web sitesi gibi bilgi ve doküman yayınları tasarlayarak içerik üretmek ve yayınlamak ve bunları yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.

10. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalini ve ticaretini yapmak.

11. Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak ve kongre organizasyonları düzenlemek.

12. Masa üstü, internet ve görsel medya reklamcılığı ve yayıncılığı yapmak.

13. Kurumsal kimlik yaratımı ve danışmanlığı, marka yönetimi ve her türlü prodüksiyon çalışmaları yürütmek üzere;

Diğer: 14. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya dışında her türlü müşavirlik ve eğitim hizmetleri verebilir.

15. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.

16. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, iletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

17. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya Kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.

18. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

19. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham yan mamul esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine alet yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

20. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir.

21. Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yedi ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir.

22. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

23. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

24. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışıdır. 

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

1. Her türlü çelik, aliminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, trabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

2. Dayanıklı Tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Şirket?in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; her türlü elektronik bilgi işlem ve iletişim makineleri ve bunlarla ilgili cihaz ve parçaların alımı, satımı ve pazarlanması, toplam kalite yöntemi, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ve iş yönetimi ile ilgili taahhüt işi ve yönetim danışmanlığı, yazılım, donanım ve Savunma Sanayi?ne yönelik faaliyetler ile iştigal etmektir.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı

FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının ve girisim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Sirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan sartları saglamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiligi ve kurucusu veya yöneticisi oldugu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dagıtılması faaliyetinde bulunabilir.

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Araçları üzerine aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 3 no'lu "Amaç ve Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.


Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla; faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidi, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak,

e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,

j) Sermaye Piyasası Kanunu?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak,

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek.

Şirket?in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(GS Sportif A.Ş.) sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. GS Sportif A.Ş. Galatasaray Futbol Takımı'nın tüm medya yayın, reklam, sponsorluk ve isim haklarını yönetir, sponsorluk, reklam isim hakkı ve yayın hakkı gelirlerinin yanısıra, GS Sportif A.Ş.'nin bünyesinde gişe gelirleri, futbolcu transferleri gelir/giderleri ve maaşları gibi futbol faaliyetleriyle ilgili gelir/giderler de yer alır.

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

a) Yurt içi ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma etüt, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik, imar planları ve müşavirlik yapmak, her türlü otel, motel, kamping, lokanta, kokteyl salonları, pansiyonlar, plaj, yat çekme yerleri ve limanları ve termal tesisleri gibi konaklama ve dinlenme tesisleri ile bunlara ait yan tesisleri kurmak, kurdurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yenileme ve tevsi işleri yapmak, bu faaliyetlerle doğrudan doğruya ve/veya dolaylı iştigal eden yerli ve yabancı özel ve/veya resmi kuruluşlarla ekonomik, teknik ve ticari işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,

b) İnşaat işleri ve inşaat malzemesi, toplu konut, sosyal konut, lojman, otel, motel, kamping, işyeri, depo, fabrika, tarım tesisleri ve her türlü sınai tesislerin inşaatları ile bunların kurulması, gayrimenkullerin, çeşitli inşaat malzemelerinin alım satımı, bu işlerin resmi ve özel sektör ile yurt içi yurt dışı ihalelerine katılmak.

c) Şirket her çeşit inşaat malzemelerinin, hırdavat malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürlerinin, bina dahili ve harici aydınlatma malzemelerinin, izolasyon malzemelerinin, sese ve ışığa dayanıklı konutlarda kullanılmaya elverişli camların laboratuar malzemeleri ve komple donanımlarının dahili ve harici ticaretini ve ithalat ve ihracatını ve üretimini yapar.

d) Şirket inşaatlarda ve hafriyatlarda kullanılan her türlü inşaat hafriyat ve iş makinaları ve bunların yedek parça ve aksamlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ithalat ve ihracatını yapar.

e) Şirket ağaç, tomruk, kereste, kaplama ve bina içi döşeme ve dekorasyonunda kullanılan metallerden mamül ve her türlü mobilya aksesuarları ve malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

f) Şirket tel, levha, boru, çubuk şeklinde işlenmiş her türlü metalden mamül malzemelerin demir, çelik ve alüminyumdan mamül her çeşit ürünlerin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

g) Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında her türlü maden, mermer, kireç, kil, kömür ve taş ocakları işletmeciliği yapar, mermer ve taş kesmeye yarayan makinaların ve bunların yedek parça aksamlarının, seramik yedek parça ve aksamlarının, seramik yer ve duvar karolarının, toprak mamüllerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

h) Şirket kara, hava ve denizde kullanılan motorlu nakil vasıtalarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, her türlü motorlu veya motorsuz nakil vasıtalarının binek otomobillerinin yedek parça ve aksesuarlarının dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

ı) Şirket yurt içi ve yurt dışı yolcu ve eşyaların nakliye ve taahhüt işleri ile yapacağı veya yaptıracağı nakliyeler ve taşımacılık hizmetleri için gerekli nakil araçlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, dahili ticaretini yapabilir, ithalat ve ihracatını yapar, nakliye komisyonculuğu, milletlerarası yurt içi ve şehir içi otobüs ve ticari vasıta işletmeciliği yapar.

i) Şirket karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı komisyonculuğu ile ilgili uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri, uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri acentalığı yapar.

j) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm faaliyetlerinde bulunarak uçak, otobüs, vapur ve tren biletleri satar, gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında turizm büroları açar ve işletir.

k) Şirket çeşitli tip marka ve modellerde dayanıklı tüketim mamüllerini, elektronik elektrik cihazları, ev mutfak, alet ve cihazları, büro gereçlerini, yazı ve hesap makinalarını, kitle iletişim ve haberleşme cihazlarını, uydu antenlerini, bilgisayar ve yazıcılarını fotokopi makinalarını ve bunların yedek parça aksamları ile ilave ünitelerinin sarf malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

l) Şirket bakır, demir, cam ve maden alaşımlarından mamül her türlü hediyelik eşyaların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

m) Şirket her çeşit tabii ve sentetik maddelerden mamul ambalaj malzemeleri ve ambalaj kağıtlarının, ham kağıt, bilgisayar kağıtları, temizlik ve sağlık alanında kullanılan kağıtlar ile her türlü kağıt sanayi ürünlerinin üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

n) Şirket her çeşit kırtasiye ürünlerinin okul, büro alet ve gereçlerinin, kitapların üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

o) Şirket her türlü tabiii, sentetik, suni iplik ile bunlardan mamül örme ve dokuma kumaşların, tekstil ve deri konfeksiyon ürünlerinin, ayakkabı, çanta, kemer gibi saraciye eşyaların, bu ürünlerin imalatında kullanılabilecek aksesuar ve süs malzemelerinin, ham, yarı mamül, mamül kimyasal malların boyaların ve diğer yardımcı malların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.

ö) Her cins kağıt, karton ve mukavva üretimi yapmak,

p) Her çeşit selülöz, yarı kimyasal hamur, mekaniksel hamur ve diğer usullerle elde edilen hamur üretmek,

r) Her çeşit kereste, yonga levha, lif levha, kontrplak, lamine levha ve benzerlerini ve mamüllerini üretmek ve yan ürünleri değerlendirmek üzere gerekli orman ürünleri sanayini kurmak ve işletmek,

s) Mamüllerin üretimi için gerekli olan klor, sudkostik ve diğer gerekli kimyevi maddelerle yardımcı maddeleri ve elektrik enerjisi üretmek,

ş) Hammadde yarı mamül maddelerin işlenmesi veya üretilmesi sırasında çıkan tali maddeleri veya artıkları değerlendirmek, kiralamak ve işletmesini yapmak,

t) Bu faaliyetleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

u) Orman sanayi alanında her türlü ticaret işletmecilik üretim ve pazarlama faaliyetinin yapılması yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla gerektiğinde fidanlıklar yetiştirme ve ıslah istasyonları veya ormanlıklar kurmak, yetiştirmek, işletmek ve yetiştiriciyi teşvik etmek,GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Uzun Dönem Araç Kiralama

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak, faaliyet ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Portföy İşletmeciliği

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gedik Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.


GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.21.04  PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.(NAYLON BRANDALAR DAHİL)
POLİPROPİLEN OLUKLU LEVHA (BUZDOLABI ARKA DUVARI,ÇEŞİTLİ AMBALAJ MALZEMELERİ,SEPERATÖRLER,KIRTASİYE VE BÜRO KLASÖRLERİ,KUTULAR)

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Şirket'in amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket;
a- Bankaların,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir,
b- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakte çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir,
c- Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir,
d- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir
e- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir,
f- Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir,
g- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir,
h- Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir,
i- Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.
j- Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri saklıdır.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre Şirketin faaliyet konusu özetle;

(1) Tıp ve ilaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,

(2) Tıp ve veterinerlikte kullanılan tedavi ve teşhis amaçlı ilaç ve müstahzarların alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,

(3) İlaç ve tıpta kullanılan laboratuvar cihazları ve sarf malzemelerinin alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu, Alman WERZALİT Firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak -arkalıkları, yapı profilleri ayrıca emprenyeli kağıt, laminat üretimi ve satışıdır.


Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. dir.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)

Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları

Bus-Bar Kanal Sistemleri

Topraklama ve Bağlantı Elemanları

Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri

Elektrik Dağıtım Panoları

Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama

G-Charge Araç Şarj Sistemleri

G-Bus Otomasyon Sistemi

Led-Bus Aydınlatma Sistemi

Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri

Akıllı Tork Civatası

UVC Led Sistemleri

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket, hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
------
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre;

Şirket?in başlıca amaç ve konuları şunlardır.

a-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek bu maksatla gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak,

b-) Elektrik ve diğer enerji konularında üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler kurmak, yapmak, işletmek veya söz konusu tesisleri taahhüt yoluyla gerçekleştirmek veya başkalarına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar yapmak, işlettiği ve kiraladığı tesisler ile kendine ait tesisler başkalarına devretmek, konusu ile ilgili her türlü mühendislik danışmanlık hizmetleri yapmak,

c-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesislerin yap işlet devret modeli çerçevesindeki taahhütlerine girmek bu tesislerde yer alan baraj, santral, kanal, tünel ve benzeri diğer tesisler yapmak,

d-) Elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik konularında fizibilite proje tesis ve malzeme taahhütleri inşa ve montaj çalışmaları yapmak,

e-) İştigal konusu aynı olan yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş ilişkileri tesis etmek acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek lisans ve patent anlaşmaları yapmak, devralmak, devretmek,

f-) Amaç ve iştigal konusu kapsamında olan tesisler şube, teşhir merkezleri, satış yerleri ve şantiye kurmak,

g-) Amaç ve konu kapsamında kalan her çeşit ham veya mamul madde makine malzeme araç ve gereç almak ve imal etmek

h-) Sadece iştigal konuları ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, nakliyecilik ve tellallık yapmak

i-) SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, çalışma konularına uygun şirketlerin hisselerini almak, ortak olmak veya kurulmakta olan bu tür şirketlere kurucu ortak olarak katılmak,

j-) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif ve pasifi ile devralmak, devretmek,

k-) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak,

l-) Her türlü elektrik veya elektromekanik malzeme üretimi yapmak,

m-) Her türlü elektrik otomasyon aydınlatma elektromekanik sistem ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alım satımını yapmak.


GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmek, ayrıca; portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek. 

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans Kurumları

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
------
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Esas sözleşmemizin 3 nolu Maksat ve Mevzuu adlı maddesinde de yer verildiği üzere Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte radyal ve konvansiyonel iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretip tüketicilerine sunmaktadır. Geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. son kullanıcılara hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1993 yılında kurulan Şirket, meyve ve sebze suyu ve konsantresi sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in faaliyet konusu meyve ve sebzelerin bahçelerde üretilmesi, tesislerinde meyve ve sebze suyu ve konsantresi haline getirilmesi ve çeşitli formlarda işlenmesi, depolanması, bu ürünleri kullanarak nihai tüketici ürünlerinin üretilmesi veya meyve ve sebze suyuna yönelik tüketici ürünleri üreten firmalara hammadde olarak konsantre sağlanarak yurt içinde ve yurt dışında satılmasıdır.

Şirket faaliyetlerini halihazırda 10 adet üretim tesisi (Niğde'de 4, Adana'da 3, Afyon'da 2 ve Mersin'de 1 tesis olmak üzere), 1 adet AR-GE merkezi, 3 adet yurt dışı lojistik merkezi, 1 adet yurt içi irtibat ofisi ve 1 adet merkez yönetim binasında sürdürmekte olup ürünlerini 85 ülkeye ihraç etmektedir. Şirket, meyve ve sebze değer zincirinin birçok noktasında faaliyet yürütmekte olup; sahip olduğu arazilerde kurduğu bahçelerde fidan ve meyve üretmekte ve ziraat yapmaktadır. Şirket, çeşitli illerde sahip olduğu yaklaşık 10.000 dekar büyüklüğündeki alan üzerinde elma, nar, armut, kayısı ve şeftali yetiştirmekte ve ayrıca bu bölgelerde çilek ve siyah havuç gibi ürünlerin yetiştirme denemelerini yapmaktadır. Şirket'in üretimde kullandığı hammaddeler, Şirket'in sahip olduğu tarım arazilerinden ve yerel çiftçilerden tedarik edilmektedir. Şirket aynı zamanda yurt dışında yerleşik üreticilerden konsantre ürünleri tedarik ederek birleşik konsantre ürün üretimi de yapmaktadır. Şirket tarafından herhangi bir yaş meyve ve sebze ithalatı yapılmamaktadır. Şirket'in faaliyetleri arasında taze meyve depolama ve satışı, konsantre dış ticareti ve bileşik konsantre üretimi de yer almaktadır. Niğde, Afyon ve Adana'da meyve işleme tesisleri bulunan Şirket, günlük toplam 7.200 ton meyve işleme kapasitesine sahiptir. Mersin tesislerinde ise birleşik konsantre işleme kapasitesi günlük 240 ton olup, Mersin tesislerinde Niğde, Adana, Afyonkarahisar tesislerinde üretilen ürünler ve yurt dışından yerleşik üreticilerden tedarik edilen ürünler, global müşterilerin farklı özelliklerdeki ürün taleplerine göre yeniden işlenerek (karışım, dolum, paketleme) yurt dışına satış yapılmaktadır

Şirket, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla meyve atıklarını değerlendirmek suretiyle biyogazdan elektrik üretimi de gerçekleştirmektedir.


A. Ana Ürün Kategorileri ve Diğer Faaliyetler


Şirket'in ana ürün ve faaliyetleri; meyve konsantreleri, son tüketiciye yönelik meyve ve sebze suları, püre konsantreleri ve püreler, sofralık meyve ve sebze ve diğer faaliyetler olmak üzere 5 ana kategori altında sınıflandırılmaktadır.

Konsantreler:

Elma, armut, havuç, ayva, nar, vişne, kiraz, üzüm, çilek, dut, böğürtlen, limon, portakal, mandalina, üzüm, incir, şeftali, kayısı, erik ve domates gibi geniş bir yelpazeden oluşan organik ve konvansiyonel meyve ve sebzeler işlenerek, berrak ve bulanık meyve suyu konsantreleri üretilmektedir. Bu ürünler ağırlıklı olarak içecek ve gıda endüstrisinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Konsantreler; çoğunlukla içecek, dondurma, pastacılık ürünleri ve süt ürünleri üreticileri tarafından girdi olarak kullanılmaktadır.

Şirket çok sayıda konsantre çeşidini üretmekle beraber, elma, nar, vişne, üzüm ve portakal konsantreleri üretimde en büyük paya sahiptir. Şirket konsantre ürünlerini Niğde Tesisi, Adana Tesisi, Afyon Tesisi ve Mersin Tesisi'nde üretmektedir. Mersin Tesisi'nde, dünyanın çeşitli bölgesinde ürettirilen konsantre meyve ve sebze suları nihai müşterilerin talepleri doğrultuusnda harmanlanarak ve diğer ileri işleme tabi tutularak nihai ürün haline getirilmektedir. Şirket'in Mersin Tesisi'nde üretilen ürünler, Şirket'in ihracatında önemli bir yer tutmaktadır.

Şirket'in Mersin Tesisi'nde Niğde, Adana, Afyon Tesisleri'nde üretilen ürünler ve yurt dışından yerleşik üreticilerden tedarik edilen ürünler, global müşterilerin farklı özelliklerdeki ürün taleplerine göre yeniden işlenerek (karışım, dolum, paketleme) yurt dışına satış yapılmaktadır. Bu sayede Şirket global müşterilerinin standart özellikler dışında kalan taleplerini yerine getirerek, Mersin Limanı ile doğrudan bağlantı avantajı sayesinde ürünleri hızlıca sevk etmektedir.

Paketli Meyve Suyu:

Paketli meyve suyu kategorisi son tüketicinin kullanabileceği paketli ürünlerden oluşmaktadır. Şirket, kendi ürettiği konsantreleri kullanarak son tüketiciye yönelik içmeye hazır ürünler (RTD-ready to drink) üretmektedir. Şirket, çeşitli formlardaki ambalajlara hem kendisine ait "Fruit Drops", "Meystar", "Dr. Feryal" ve "WON" markalarıyla hem de paketli meyve suyu üreten market markaları adına (private label) meyve suyu dolum ve satışı, pestil, salata sosları, donuk kurutulmuş atıştırmalık, donmuş meyve sebze üretimi ve ticareti, meyve bazlı kozmetik ürünler, değişik meyveli ürünlerin imalatı ve satışı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Şirket'in paketli meyve suyu kategorisindeki başlıca ürünleri %100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve smoothielerden (smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, tatlı ve dondurulmuş bir içecek türüdür) oluşmaktadır. Şirket içmeye hazır ürünlerini Niğde'deki şişeleme ve paketleme tesisi olan Niğde Tesisi'nde üretmektedir.

Püre Konsantreler ve Püreler:

Püre konsantreler ağırlıklı olarak elma, kayısı, şeftali, armut ve domatesten elde edilmektedir. Konsantreden farklı olarak meyve püreleri daha çok bebek maması, fırın ürünleri, smoothieler, şekerleme ve tatlılar ve dondurma gibi ürünlerin içeriğinde kullanılmaktadır. Şirket, bu kategorideki ürünlerini Niğde ve Afyon tesislerinde üretmektedir.

Taze (Sofralık) Meyve-Sebze:

Meyve ve sebzeler sofralık olarak tüketilmek üzere hasat zamanında Şirket'in soğuk hava depolarında depolanarak ayrıştırılmakta ve paketlenmektedir. Daha sonra yurt içi ve yurt dışı piyasalarda satışa sunulmaktadır. Meyvelerin sofralık tüketim amacıyla depolanması ve akabinde satış için paketlenmesi meyvelerin hasat zamanına göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizin çok çeşitli iklim kuşaklarını bünyesinde barındırması nedeniyle, üretilen meyve çeşitleri ve hasat zamanı yılın önemli bir bölümüne yayılmaktadır. Şirket'in sofralık meyve operasyonu haziran ayında başlayıp takip eden yılın nisan ayına kadar devam etmektedir. Hava sıcaklıklarının seyrine göre hasat zamanı yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Sezon genellikle kiraz meyvesi ile açılmakta ve takip eden yılın Nisan ayında limon meyvesi ile sona ermektedir.

Şirket'in sofralık meyve-sebze kategorisindeki başlıca ürünleri elma, nar, vişne, kiraz, mandalina, portakal, limon, armut, sarımsak, soğan ve domatesten oluşmaktadır. Şirket sofralık meyve-sebzelerin bir kısmını çiftçilerden satın almakta, bir kısmını da Niğde, Adana ve Afyon'da yer alan kendisine ait bahçelerde üretip Niğde ve Adana'daki taze meyve-sebze paketleme tesislerinde depolamakta ve paketlenmektedir. Şirket'in taze meyve depolama kapasitesi Niğde ve Adana Kozan tesislerinde olmak üzere toplam 14.000 tondur.

Diğer Faaliyetler:

Bu faaliyetler de diğer meyve ürünlerine ilişkin faaliyetler ve elektrik üretimi faaliyetleri olarak ikiye ayrılmaktadır:

Diğer Meyve Ürünleri

Şirket meyveye değer katacak ilave faaliyetlerde de bulunmaktadır. Bunlar konsantreden olmayan meyve suları üretimi (NFC-not from concentrate), meyve çekirdekleri üretimi, meyve çekirdeklerinden yağ elde edilmesi, meyve aromaları üretimi, donuk kurutulmuş meyveler ve birimsel dondurulmuş meyveler üretimidir.

Elektrik Üretimi

Toplam 2,4 MW kurulu güçte olmak üzere Mey Biyogaz Santrali (1,2 MW) ve Dinar Biyogaz Santralinde (1,2 MW), Şirket'in üretim faaliyetleri sonucu oluşan meyve ve sebze atıkları kullanılarak elektrik üretilmektedir.

B. Bahçeler ve Zirai Üretim:

Ağırlıklı olarak elma olmak üzere nar, vişne, kiraz, şeftali vb. çeşitli meyvelerden ve sebzelerden oluşan bahçeler Niğde, Adana ve Afyon'da kurulmuş olup bu alanlarda meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Hasat edilen meyve ve sebzeler, Şirket bünyesinde meyve suyu ve konsantresi üretiminde ve sofralık meyve ve sebze olarak çeşitli şirketlere satılarak değerlendirilmektedir.

http://www.goknur.com.tr

Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.


GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO, KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETEREK YURTİÇİ VE YURTDIŞI PİYASALARDA SATIŞA SUNMAK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

GRAINTURK TARIM A.Ş.

Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmekte olup Şirket, temel olarak buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alımı ve satımı faaliyetleri ile iştigal etmekte olup bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. aracılığıyla da söz konusu ürünlerin lisanslı depoculuk kapsamında depolanmasına yönelik hizmetleri gerçekleştirmektedir. Yine Şirket'in diğer bağlı ortaklıklarından Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. da Şirket ile aynı doğrultuda buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alımı ve satımı faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Tarımsal emtia ve depoculuk faaliyetlerine ek olarak Şirket, ihracata yönelik yaş meyve bahçesi yatırımı yapmış olup 2022 yılına kadar sulama, gübreleme, ağaç gelişimleri ve meyve üretim süreçleri takip etmiş, 2022 yılı içerisinde hasat ve satış operasyonlarına başlamıştır.

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük

GSD HOLDİNG A.Ş.

HOLDİNG FAALİYETLERİ

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.

BANKACILIK FAALİYETLERİ

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Kimyevi Gübre Üretimi ve Satışı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket'in ana faaliyeti kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, özetle, personel ve öğrenci ulaşım çözümü hizmetleri sağlamak, seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık, karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı dahil her türlü toplu taşımacılık, servis ve nakliyat işleri, taşımacılık ve servis işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi kuruluş ve şirketlerin işlerini yapmak, otopark işletmeciliği için ihalelere katılmak, servis, turizm, taşıma ve nakliye işleri için tüm kara ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve ticaretini yapmak, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayrımını yapmak, her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, işletmek kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevat ile her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak olup, Şirket ve bağlı ortaklıkları mevcut durum itibarıyla kara yolu taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Kendi nam ve kira sertifikasi sahipleri hesabina her türlü varlik ve haklari kaynak kurulustan devralmak ve bunlari kaynak kurulusa veya üçüncü kisilere kiralamak,


b) Kaynak kurulusa ait varlik veya haklari mülkiyet devri olmaksizin, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözlesmeler düzenlemek,


c) Ihraca dayanak varliklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanicisindan yapilan tahsilatlari, paylari oraninda kira sertifikasi sahiplerine ödemek veya aktarmak,


d) Kira sertifikasi ihracinin gerektirmesi durumunda vade sonunda baslangiçta anlasilan konularda sözlesmeye konu varlik ve haklari kaynak kurulusa veya üçüncü kisilere devretmek ve satis bedelini kira sertifikasi sahiplerine paylari oraninda ödemek,


e) Sahip oldugu varliklari veya mülkiyeti devralmaksizin üçüncü kisilerin sahip olduklarr varliklari, yatirimcilarin menfaatlerine ve kurulus amacina uygun olarak yukarida anilan faaliyeleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amaciyla yürütmek, kendi adina yönetilmesini saglamak, isletmek ve bu varliklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varliklar üzerinde kaynak kurulus veya üçüncü kisiler lehine Sermaye Piyasasi Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdigi ayni haklari tesis etmek,


f) Varlik veya haklari satin alarak Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Teblig'de belirtilen nitelikteki sirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlik veya hak aliminin finansmanini saglamak,


g) Münhasiran veya diger ortaklarla birlikte kar zarar ortakligi esasina dayali olarak yeni ortak girisim kurmak, bir ortak girisime ortak olmak ve ortaklik paylarini satmak,


h) Is sahibi sifatiyla eser sözlesmesine taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sözlesmesine dayali kira sertifikasi ihracini gerçeklestirmek ve eserin finansmanini sallamak için hizmet, kat veya arsa karsiligi insaat veya ortaklik gibi sair sözlesmeler düzenlemek,


i) Yukarida anilan faaliyetleri gerçeklestirmek amaciyla fon kullanicilari, kaynak kuruluslar, yetkili/araci kuruluslar ve 3. kisilerle sözlesmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydali olabilecek her türlü anlasmalara ve düzenlemelere taraf olmak,


j) Kira sertifikasi sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kisi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikasi sahipleri yararina kendi lehine dogmus, veya dogabilecek her türlü hak ve alacaklarini güvence altina alma veya maruz kalacagi risklerden korunma amaciyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve sahsi teminatlari almak, dogmus ve dogacak alacaklan temlik almak, üçüncü kisilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,


k) Sirketin kaynak kurulustan devraldigi gayrimenkuller üzerinde, tapu sicilinde kaynak kurulus lehine önalim hakki tesis etmek ve/veya gayrimenkullerin kaynak kurulusa geri satisini teminen gerekli anlasmalari akdetmek, bu yolda gereken tüm hukuki muameleleri ifa etmek,


l) Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri ve kararlari çerçevesinde kira sertifikasi ihracina yönelik sair islemleri gerçeklestirmek, sözlesmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenecek diger faaliyetlerde bulunmak,

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Şirket"), 2 Eylül 1997 yılında kurulmuştur. Şirket'in amacı, 3794 Sayılı Kanun'la değişik 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

11 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ekim 2015 tarih 2015/27 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.

Şirket, 10 şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm T.Halk Bankası AŞ. şubeleri sermaye piyasalarında şirket adına emir iletimine aracılık etmektedir.

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

TEKSTİL

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
------
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.

MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI VE LEASİNGİ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

HEDEF HOLDİNG A.Ş.

HOLDİNG

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Tarım ve Veteriner İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması


HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardır;

a. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme paçalarını ayrı ayrı kısmen veya komple imal etmek veya ettirmek, hidrolik güç üniteleri ve hidrolik silindirler pnömatik kumanda panoları ve pnömatik silindirler ve elektronik otomasyon sistemlerini kurmak, imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

b. Yukarıdaki konuların tümü ile donatılan makine ve cihazların komple tesislerin ve bunlara ait diğer aksam ve donanım veya aksesuar malzemelerinin imalatını, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

c. Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlarla makine ve tesislerde kullanılacak bilcümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dâhili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

d. Takım tezgahlarında ve otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik güç iletim sistemleri AC ve DC servo motorlar ve sürücü üniteleri doğrusal hareket teknolojisinde kullanılan raylı kızak ve bilyeli araba sistemleri, bilyeli vidalı miller kayar yatak ve tablalar hassas çelik miller, bilyeli rulmanlar, alüminyum profiller, zincirler planet sistemleri, vinç tamburları, dişliler ve dişli gurupları şanzımanlar ve hidrolik kavramaların imalatını dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı olan işleri yapabilir.

1. Yurt içinde ve dışında teknik gelişmeleri takip edip, tespit ve uygulama amacı ile etütler ile bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirlikleri ithalat ve ihracat taahhütleri yapılabilir.

2. Şirket faaliyet konusuna giren işlerde iç ve dış firmaların temsilciliğini, acenteliğini, bayiliklerini, distribütörlüğünü, komisyonculuk ve mümesilliğini yapabilir, bu konularda yurt içinde şubeler, mümessillikler ve bayilikler açabilir.

3. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için konusuna giren mamul, yarı mamul mallar ile her türlü ham ve yardımcı maddeleri konusu ile ilgili alet edevatı her türlü makine ekipman teknik malzeme ve teçhizatı yurt içi ve dışından satın alabilir, ithal ve ihraç imalini yapabilir, kiralayabilir.

4. Ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirmesi amacıyla fuar ve sergilere katılabilir bu konularda yurt içi ve dışından yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, konusu ile ilgili tanıtım eğitim, seminer reklam ve grafik hizmetleri verebilir, eğitim kitapları satış ithalatını ve ihracatını yapabilir.

5. Yukarıda bahsedilen konularda projeler hazırlayabilir, bakım ve onarım servisleri montaj teşkilatı ve mühendislik hizmetleri teşkilatı kurabilir ve işletebilir.

6. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler proje bazında iş birlikleri kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı iş ve teşebbüslere ve şirketlere iştirak edebilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük bayilik ve franchise anlaşmaları oluşturulabilir, faaliyetleriyle ilgili ruhsat, imtiyaz ihtira beratları alabilir veya kiralayabilir, lisans, alametifarika, telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.

7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilir, satın alabilir ve bunlar üzerine her türlü şahsi ve ayni hakları irtifaklar leh ve aleyhinde ipotekler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir gerektiğinde bunları fek ve devredebilir.

8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, paylarını, kamu kesimi ve özel sektör borçlanma araçlarını ve diğer menkul kıymetlerini satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, kredi veren yerli ve yabancı kuruluşlar ile bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir, borçlarına karşılık olarak alacaklarını temlik edebilir.

10. Şirket, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

11. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Bilgisayar programlama faaliyetleri (NACE Kodu: 62.01.01)

HSBC BANK A.Ş.

Bankacılık

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

Şirket?in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring İşlemleri

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmak.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

BANKACILIK

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi faaliyetleri

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortalıklarına, ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

ING BANK A.Ş.

Bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

Şirket'in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü faaliyetleri
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Inveo Yatırım Holding A.Ş.' nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır.

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları yatırım hizmetleri araclık işlemleri

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Yatırım İşletmesi Faaliyetleri

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

(Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.madde'si 22.06.2018 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilen şekli 02.07.2018 tarih 9611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.)

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Şirket geniş anlamıyla Türkiye plastik mamul sektörünün endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Endüstriyel plastik levhalar segmentinde Şirket hammadde olarak ithal menşeili granül polimer plastiği işlemekte ve endüstriyel plastik levha üretmektedir. Burada plastik hammaddesi olarak PC, PMMA, Pet-G kullanmaktadır. Söz konusu plastik levhalar banyo küveti, gürültü bariyeri, duşa kabin camları, reklam ve promosyon ürünleri, reklam tabelaları, buzdolabı iç gövde plakaları, oyuncak, mobilya, banyo ve mutfak dolapları, polis kalkanları, güvenlik camları, çatı ışıklık/skydome, havuz, sera camları, stadyum çatı kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama ve alanlarda kullanılmaktadır. Plastikten sofra ve mutfak eşyası segmentinde ise Şirket ithal menşeili Polipropilen (PP) ve Polistren (PS) hammaddelerini işlemekte ve plastikten sofra ve mutfak eşyası üretmektedir. Bu grup içerisinde ayran bardakları, yoğurt kaseleri, tatlı kapları, şarküteri kapları, meşrubat bardakları, tek kullanımlık tabaklar üretilmektedir. Masterbatch ve Compound adı verilen plastik boya ve dolgu malzemesi segmentinde ise Şirket düşük yoğunluklu Polietilen (LDPE), PP ve PS taşıyıcılı plastik dolgu malzemesi ve plastik boyar malzemesi üretmektedir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrikli Ev Aletleri Üretimi

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

Ana faaliyet konusu günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Sağlık, Eğitim, İnşaat ve dahili ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

MEDYA, YAYINCILIK, REKLAMCILIK

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Değirmen ve zirai makine üretimi, Testere tezgahları ve Çelik Konstrüksiyon imalatı

İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARAKENDE TİCARETİ, YURTİÇİNDE VE DIŞINDA HER TÜRLÜ ARSA ARAZİ BİNA DAİRE VİLLA İŞ YERLERİ VE TESİS ALIMSATIMI KİRALAMA VE KİRAYA VERME EMLAK VE GAYRİMENKUL ALIP SATILMASI EMLAK ALANA VE SATANA ARACILIK ETMEK BUNLAR ÜZERİNDE KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİS ETMEK VE ETTİRMEK, ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER.

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mükellef kurumun faaliyet alanı özetle , her türlü bilgisayar alım satımı, teknik ve yazılım desteği ve satışını bilgisayar malzemesi alım ve satımı bilgisayar aksesuar sarf malzemeleri ve aksamları her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının alımı satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmaktır.

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETLERİ

İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dışarıdan hizmet alınabilir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla, sermaye piyasası faaliyetlerınde bulunmaktır.

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duş sistemleri, derz dolgu malzemeleri), Türkiye çapında satışının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA HAM PETROL ,ENERJİ ,PETROL ,DOĞALGAZ VE FOSİL YAKITLAR ARAMA VE İŞLETME ,SONDAJ ,ÜRETİM ,TAŞIMA ,DEPOLAMA VE RAFİNAJ GİBİ TÜM PETROL AMELİYELERİNİ YAPMAK BUNLARDAN HER ÇEŞİT PETROL ÜRÜNÜ ARA ÜRÜN VE YAN ÜRÜNLERİ ELDE ETMEK,MADENİN TENOR ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ KURMAK,MADEN ARAMA OCAKLARININ İŞLETİLMESİ CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD ARAŞTIRMA PROJE FİZİBİLİTE ,MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK,MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ VERMEK.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak;

C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;

D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek;

E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal borçları için, gerekli olan nakdi , gayri nakdi veya şahsi teminat veya garantileri vermek, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,

P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,

R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,

S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,

T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,

U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.

V. Sermaye Piyasası Kanununun(SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir.

Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümler çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.

Derecelendirme Hizmetleri

İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Yurtiçi ve Yurtdışı faktoring işlemleri

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Finansal Kiralama

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu?nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket; portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Mevzuat ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan portöyün işletilmesi.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır.

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1. Doğal elyaflardan ve/veya sentetik hammaddelerden elyaf, bant ve ipliklerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

2. Doğal ve/veya sentetik elyaf, bant ve ipliklerden her türlü dokuma ve örgü kumaşların imal ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

3. Doğal ve/veya sentetik kumaşlardan mamul konfeksiyonların imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

4. Sentetik elyaf, bant ve iplik üretmek için kullanılan her türlü hammaddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

5. Kimya Sanayi ana ve ara maddeleri imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

6. Plastik veya mineralden mamul optik özellikli gözlük camı, imal, ithal ve ticaretini yapabilir.

Poliüretan hammaddeleri (Polyol-TDI-Metilen Clorid) İthalatı, ihracatı ve ticareti, Kauçuk plakalar ithalatı ve ticareti yapabilir

7. Plastik veya deriden mamul her nevi ayakkabı, bot, çanta ve saraciye eşyasının imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

8. Yukarıda tanımlanan imalat için gerekli makineleri imal edebilir, bunlarla ilgili her türlü sanayii kurabilir.

9. Toplu konut, iş hanı, çarşı, depo, fabrika, turistik tesis, otel, yazlık evler ve sair gayrimenkul mahaller inşa edebilir veya inşa ettirerek bunları olduğu gibi veya kat, daire veya bölümler halinde satabilir; icabında kiraya verebilir veya işletebilir, her nevi iç ve dış turizm yatırımı yapabilir. Şirket bu amaçla oteller, moteller, apart oteller, tatil köyleri, tatil konutları, pansiyonlar, kamplar, kaplıcalar, içmeler, yat limanları ile benzeri sair turistik amaçlı her çeşit tesisi kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir.

10. Her nevi makine elektrik, elektronik sanayi ile ilgili elektrikli aletler, araçlar, gereçler makineler ve diğer teçhizat türleri jeneratör, dizel motorları, elektrik motorları ve benzeri malların imal, ithal, ihraç ve ticaretinde bulunabilir.

11. Her çeşit kara, deniz ve hava ulaştırma araçları imal veya ithal edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, nakliye filoları kurabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir ve satabilir.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik Enerjisi Üretimi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Demir çelik üretimi ve ticareti

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEMİZLİK FIRÇALARI İMALATI İLE  TOPTAN VE PAREKENDE SATIŞI ( her çeşit oto fırçası , tuvalet - lavabo fırçası , yer fırçası , kaba alan fırçası , yağiı boya fırçası , badana fırçası özel endüstriyel fırça imalatı ve satışı )

J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasalarında Aracılık Faaliyetleri
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, İŞ MAKİNASI, TRAKTÖR V.B.JANT İMALATI

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

702202-ISLETME VE DIGER IDARI DANISMANLIK FAALIYETLERI (BIR ORGANIZASYONUN STRATEJIK, MALI,

PAZARLAMA, ÜRETIM, IS SÜREÇLERI, PROJE VB. YÖNETIM HIZMETLERI ILE TICARI MARKA VE IMTIYAZ

KONULARINDA DANISMANLIK)

Bağımsız Denetim Firması:

PWC BAĞIMSiZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
------
K MENKUL KIYMETLER A.Ş.
------
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Yazılım Hizmetleri

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde ana faaliyet konusu; çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek; özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınai dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tesviye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek; her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmaktır. ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Şirket, Esas Sözleşmesi?nin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir.

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dışarıdan hizmet alınabilir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

(a) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

(b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

(c) Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,

(d) Münhasıran veya başka ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

(e) İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

(f) Sahip olduğu varlık ve hakları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek,

(g) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilere verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

(h) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi halinde vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,

(i) Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeleri düzenlemek,

(j) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu?nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak,

(k) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar, danışmanlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü ticari anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,

(l) Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği her türlü işlemleri gerçekleştirmek ve faaliyetlerde bulunmak.


KAP TEST A.Ş.
------
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLUKLU MUKAVVADAN LEVHA, OLUKLU MUKAVVADAN MAMUL AMBALAJ KUTULARI İMALATI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır.

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ, YATIRIM FONU KATILIM PAYLARININ PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİ

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

HER NEVİ TAŞIT ARAÇLARININ VE BUNLARIN BÜTÜN ASLİ VE YEDEK PARÇALARININ İMAL , MONTAJ , BAKIM VE TAMİRİNİ DAHİLİ TİCARETİNİ, İTHALAT VE İHRACATINI YAPMAK MUKAVELESİNDE YAZILI DİĞER İŞLER

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İplik İmalatı, İplik Boyama, Örgü Kumaş imalatı ve Pazarlaması

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KUŞELİ KARTON ÜRETİMİ VE TİCARETİ, ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI ÇERÇEVESİNDE KENDİ İHTİYACI İÇİN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER    

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Tasarruf finansman faaliyeti: Bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi faaliyetidir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü araç üstü ekipman ve savunma sanayiine yönelik zırhlı araç üretimi    

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Şirket'in ana faaliyeti; kristal, toz ve küp şeker üretimi ve ticareti, şeker sanayinin yan ürünü olan yaş küspe, kuru küspe, melas, melaslı kuru küspe, kireç taşı, elektrik üretimi ile tohum ve gübre ticaretidir.


Şirket ayrıca bağlı ortaklıkları vasıtasıyla; hayvancılık, akaryakıt ürünleri ticareti, nakliyecilik, dokuma çuval imalatı ve ticareti ile lisanslı depoculuk faaliyeti, bakliyat ve şeker ticareti yapmaktadır.

KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmeti

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu ürünler imalatı ve satışı ile çikolata ve bisküvi ticareti.


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ana sözleşmede yazılı işler.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket, gıda, içecek ve tütün sektöründe yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.

KİLER HOLDİNG A.Ş.

Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve

yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu

şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu

amaca uygun, iç ve dış ticarette sınai ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda

ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir ve ana sözleşmede yazılı olan diğer işler...

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tekstil, gıda ilaç, otomotiv, ayakkabı, izolasyon ve bilumum sanayide kullanılan her nevi kimyevi maddeler ve kimyasal elementlerin ve müştakları ile ham ve iptidai maddelerinin bileşiklerinin ve elementlerine ait ilk maddelerinin alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, komisyonculuğu, mutemetliği, mümessilliği, ithalatı ve ihracatı,

Toz plastik, kauçuk, organik ve inorganik kimyevi maddeler, sabun, deterjan, kozmetik ve diğer sanayi maddelerinde kullanılan maddelerin, uçan yağlar ve boyaların, mahlukat ve mamulatların, her nevi madenlerin, otomotiv sanayinde kullanılan kimyevi maddelerin, metal ve metalürjinin, mürekkepler ve matbaa mürekkeplerinin, üre esaslı mallar fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddelerin, fotoğraf kağıtlarının alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, mümessilliği, mutemetliği, komisyonculuğu, imalatı, ithalatı ve ihracatı,

Her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, tirevira, tarikoton, keten, setila ve benzeri kumaşlar ile mefruşatçılıkta kullanılan kumaşlar ile bilumum konfeksiyonda kullanılan kumaşların, bunların ipliklerinin, yün, pamuklu ve benzeri bilumum ipliklerin, imali, boyatılması, fikstüre edilmesi, alımı, satımı ve ihracatı,

Konuyla ilgili patent, lisans, marka, ihtira beraatı tescili temekkülü, devir ve ferağı, satın alınması ve satılması, kiralanması.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTUCU VE DONDURUCU ÜRETİMİ VE BU ÜRÜNLERİN İÇ VE DIŞ
PİYASALARA SATIŞI İLE İŞTİGAL ETMEKTEDİR.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çelik Profil Üretimi ve Ticareti

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket finansman hizmetleri sağlamak amacıyla, Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Topluluğu motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetler alımını,malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmektedir. 

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

Her türlü mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur.

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Şirket İstanbul merkezli olup, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunmaktadır.

Şirket, (i) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 01/10905/07 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını, (ii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 02/10905/08 sertifika numaralı ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sertifikasını, (iii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 04/10905/08 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını, (iv) 08 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 09 Haziran 2021 tarih ve ISO/MMEK-21-0906-KON sertifika numaralı EN ISO 3834-2 Endüstriyel Tesislere, Ulaşım sistemlerine, Akıllı Binalara, Elektrik İletimi vee Dağıtımı İçin Gerekli Gaz İzoleli Traf oMerkezlerine Yönelik Olarak Her Türlü Elektriksel ve Mekanik Sistemlerin, Ekipmanların ve Otomasyon Sistemlerinin Mühendisliği, Projelendirilmesi, Teknolojik Tasarımları, Ar-Ge Çalışmaları, Kurulumu ve Servis Hizmetleri Sertifikasını ve (v) 12 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 11 Ocak 2021 tarih ve BY-0213 belge numaralı TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır.

İhraççı'nın ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir.

İhraççı, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:

1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri

2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT ? Internet of Things)

3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

İhraççı, yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır:

a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.

b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi

c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi,

e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması,

f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhidi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştigal konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi,

p) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

q) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,

s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi,

t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

v) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.


KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMALAT/KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ,BASIM VE YAYIN

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek ve Şirket Esas Sözleşmesinde açıklanan diğer faaliyetler.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınai bezler ile sınai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethylene­terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile, Ticari, sınai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir ve 1.4.2013 tarihinde tescil edilen ana sözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler,

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Şirketin fiili faaliyet konusu, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin, çöp torbası ve poşetin, çeşitli sanayide kullanılan ambalaj malzemelerinin ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretidir.

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SUNI VE SENTETIK ELYAFLARIN BÜKÜLMESI VE IPLIK HALINE GETIRILMESI (FILAMENT IPLIGI VE SUNI IPEK ELYAFI IMALATI HARIÇ)


Bağımsız Denetçi : ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek.
Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak.
T.T.Sicil Gazetesinde yayınlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3'de yazılı tüm faaliyetler

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İMALAT SANAYİİ MADENCİLİK

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kardelenmemiş ve Taranmamış Suni ve Sentetik Elyaf İmalatı
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkullere dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kanunu, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili tebliğler ve sair sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan pet şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır.

KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

İnternet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere internetle ilgili her türlü hizmeti vermek ve 25.02.2011 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler. 

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

 • Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
 • Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
 • Bir ortak girişime ortak olmak,
 • Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak,
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
 • İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
 • Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
 • Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
 • Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
 • Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIR ÜCRET VEYA SÖZLESMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETIMI FAALIYETLERI (PORTFÖY YÖNETIMI, MÜSTEREK FONLARIN YÖNETIMI, EMEKLILIK FONLARININ YÖNETIMI, VB.)

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4.MADDESİNDE YER ALDIĞI ÜZERE ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU;


-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.  

-Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek,
-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.  

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Banka; aşağıda öngörülen hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında her türlü Bankacılık işlemlerini faizsiz Bankacılık prensipleri dahilinde yapmak maksadı ile kurulmuştur. Bu prensipler ve ilgili mevzuat dahilinde Banka'nın faaliyetleri:

1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; özel cari hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları ve sair izin verilen münferit, müşterek ve/veya iştirak halinde hesaplar açmak ve bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç almak, avans kabul etmek ve fon temin etmek,

2. Faizsiz bankacılık prensipleri dâhilinde; ekonomiye fon tahsis etmek, gerçek veya tüzel kişilere nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi kullandırmak, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini finanse ve teşvik etmek, üçüncü kişiler lehine; mahkemeler, icra daireleri, İhale Kanununa tabi kuruluşlar başta olmak üzere resmi ve özel, gerçek veya tüzel kişilere teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve sair garanti taahhütleri ile kabuller gibi gayrinakdi krediler vermek,

3. Finansal ve faaliyet kiralaması ile sair her türlü kiralama işlemlerini yapmak,

4. Her türlü nakdi ve/veya kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri yapmak,

5. Muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak,

6. Seyahat çekleri, banka kartları ve kredi kartları gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerini yapmak, üye işyeri ve benzeri hizmetleri vermek,

7. Gerçek ve/veya tüzel kişiler nam ve hesabına kambiyo senedi veya sair kıymetli evrak tahsilatı ile vergi, SGK, telefon, elektrik, su, doğalgaz ve sair bilcümle özel ve kamuya ait faturaların tahsili işlemlerini yapmak,

8. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda ile iştigal ettiği her türlü konuda danışmanlık yapmak, 9. Yurt içinde veya dışında her nevi şirketleri (banka dâhil) kurmak, aynı amaçla kurulmuş şirket ve bankalara iştirak etmek, bunların pay senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirketleri veya bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

10. Bir iş, sanayi veya ticari işletme kurmuş veya kurmayı planlayan şirket veya kişilerle ortaklık veya kâr-zarar ortaklığına girişmek veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte bulunmak ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek,

11. Bankalar ve Finansal Kuruluşlar, Finansal Kiralama Şirketleri, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle yurt içinde veya yurt dışında konsorsiyumlar, kredi sendikasyonları, kar zarar yatırım ortaklıkları, yatırım fonları kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

12. Çek, poliçe, bono, ödeme emri, akreditif, konşimento, varant, fatura, mütedavil veya menkul kıymetler ve sair benzeri kıymet ve belgeleri tanzim etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, almak, satmak, iştira etmek, ifa ve isdar etmek, tahsili işlemlerini yapmak,

13. Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre para piyasası araçlarını spot veya vadeli almak, satmak ve bunların alım satımına aracılık etmek,

14. Yürürlükteki mevzuat dahilinde, her türlü sermaye piyasası işlemlerini yapmak ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak; yurt içindeki ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören pay senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek, portföy işletmeciliği ve yönetimi faaliyetinde bulunmak, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

15. Mevzuata göre, efektif dâhil her türlü kambiyo işlemleri yapmak, kıymetli madenler ve emtia muamelatında, alım satımında ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak veya bunların emanete alınması işlemlerini yapmak ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerini akdetmek, alım ve satımını yapmak, aracılık etmek,

16. Kiralık kasa hizmetleri sunmak, açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve Sermaye Piyasası Kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde bulunmak veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapmak veya yaptırmak veya organizasyonlarını yapmak,

17. Yediemin tayin etmek veya edilmek, yediemin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

18. Faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde, her nev'i maddi ve gayrimaddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kat'i şarta bağlı, muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nevi ve suretle satın almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkûr mameleki kısmen veya tamamen Banka menfaatine göre idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek,

19. Çalışanlarının seviyesini yükseltmek veya ehliyetli çalışan sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis etmek ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollamak. sosyal, kültürel tesisler kurmak, mevcut olanlara iştirak etmek,

20. Banka'nın maksatlarının temini veya kendi ihtiyaçları için; her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ etmek veya ipotek vermek, kiralamak ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak,

21. Her türlü alacaklarının tahsilini teminen üçüncü kişilerin veya kefillerinin gayrimenkullerini rızaen veya cebri icra ihalelerinden satın almak,

22. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini veya verdiği ve/veya vereceği kredilerini, kullandıracağı fonları teminatlandırmak için, inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde menkul ve/veya gayrimenkuller iktisap etmek, Banka lehine her türlü ipotekler, rehinler almak; aldığı rehin ve ipotekleri fek etmek/ettirmek,

23. İthalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelatta bulunmak, ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

24. Gerektiğinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için enerji (elektrik, doğalgaz vb) üretmek, ihtiyacının fazlasını bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak kamuya ve/veya özel kişilere satmak, bağışlamak ya da sair biçimlerde devretmek/kullandırmak,

25. Banka gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beratı, lisans, knowhow, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik, fikri, ilmi ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek,

26. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya Banka'nın doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,

27. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili, yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların (sigorta şirketleri dahil); mümessillik, vekalet ve acenteliklerini yapmak ve her türlü komisyon işleriyle iştigal etmek,

28. Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini almak veya bu kuruluşlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar açmak, para yatırmak,

29. İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu, temsilcilik kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,

30. Mevzuat dahilinde, toplumun düzen ve yararına Banka'nın prensipleri dahilinde sosyal gayeli yardımlarda, bağışlarda bulunmak,

31. Banka ve ticari Kuruluş olmanın gerektirdiği ve gayelerinin kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı her nev'i iş, muamele, sözleşme ve fiili yapmak,

32. Yürürlükteki mevzuatın imkân tanıdığı sair her türlü bankacılık faaliyetini ve/veya sair faaliyetleri icra etmektir.

Yukarıdaki paragrafların her biri başlı başına hüküm ifade etmekte olup hiçbiri münhasıran yekdiğerinin muavini olarak yorumlanamaz.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu

Eğitim kurumları faaliyeti

Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt faaliyeti

Gıda ve hayvancılık faaliyeti

Büro ve kırtasiye Malzemeleri İthalatı, İmalatı, İhracatı, ve Dahili Ticareti

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

Altın, Gümüş, Platin Gibi Değerli Metal Madenciliği
Alüminyum Madenciliği
Bina Projelerinin Geliştirilmesi
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere kurulmuş kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

- Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı

- Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

SEKER KAMISINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKCA AGACTAN SEKER (SAKKAROZ) VE SEKER

URUNLERI IMALATI VEYA BUNLARIN RAFINE EDILMESI (SIVI SEKER VE MELAS URETIMI DAHIL)

LDR TURİZM A.Ş.

Şirket Esas sözleşmesinin 3.Maddesinde belirtildiği üzere faaliyet amaç ve konuları aşağıdaki gibidir;

 1. Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak satmak edinmek kiraya vermek kiralamak aracılığını komisyonculuğunu yapmak söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının makine yağlarının aksam ve aparatlarının süs ve aksesuarlarının alımı satımı acentalığını yapmak pazarlamak ithalatını ve ihracatını yapmak.
 2. Turizm yatırımcılığı, acentalığı, irtibat bürosu kurmak, işletmek, tur ve gezi programları düzenlemek, otel restoran motel kamping kafeterya işletmeciliği yapmak, her türlü nakil için bilet satışı yapmak. Konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlara ait malzeme, aparat, cihaz ve benzeri eşyaların ithal ve ihracatını yapmak, fuarlarda sunmak, pazarlamak, dağıtmak. Her türlü turizm faaliyeti ve yatırımları yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktır.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli izin ve / veya yetki belgelerini almak kaydıyla kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetlerinde bulunabilir.

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yazılım

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multimedya ( çoklu ortam ) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması ve anasözleşmede yazılı olan konular.

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Sağlık Hizmetleri

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Madde  3- Şirketin  maksat  ve  mevzu' u  başlıca  şunlardır.

a)  Her cins kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri kurmak ve işletmek,

b)  Kurulmuş  ve   kurulacak  tesisler  için  gerekli  her  türlü  yatırım  mali,  makina,  tesis,  teçhizat   yedek parça,  alet  ve  benzerlerini  satın  almak,  ithal  etmek,  imal  etmek,

c)  Üretim  için  gerekli  her  türlü,  ham  madde,  yardımcı  madde,  yarı  mamül,  mamül  ve  tali  maddeleri satın  almak,  imal  etmek,  ithal  etmek,

d)  Üretilen  veya  satın  alınan  her  türlü  ham  madde,  yardımcı   madde,   yarı   mamul,  mamul   ve   tali maddeleri  satmak,  ihraç  etmek,

e)  Konuyla  ilgili  veya  farklı  bir  konuda  faaliyet  gösteren  her  türlü  sınai  ve  ticari,  yerli  ve  yabancı şirketlere  kurucu  olarak  veya  kuruluştan  sonra  iştirak  etmek,  devralmak,  devretmek  kurulmuş  tesisleri  satın  almak,  satmak,

*  Bu   işlerin  yürütülmesi   için   gerçek  ve  tüzel   kişilerle   lisans   anlaşması   v. s.   şekillerde   işbirliği yapmak,

*  Şirket  mevzuuna  giren  işlerle  uğraşan  yerli  ve  yabancı  şirket,  şahıs  ve  müesseselerle  mukaveleler ve  ortaklık  yoluyla  işbirliği  yapmak  ve  bunların  mümessilliklerini  almak,  mümessillik  vermek,

*  Yukarıda  zikrolunan  imalat  faaliyetlerinin  icap ettirdiği  her  türlü  emtiayı   memleket   içinden   veya dışından  temin  etmek,

*  Maksat ve mevzu ile  ilgili  olarak  teknik  bilgi  ( Know How )  anlaşmaları  akdetmek,

*  İç  ve  dış  kaynaklardan  her  nev'i   kredileri   temin   etmek,   gerektiği   takdirde   şirketin    gayrimenkullerini  terhin  etmek,  aracılık  faaliyeti  ve  menkul  kıymet  portföy  işletmeciliği  niteliğinde  olmamak kaydıyla  tahvilat  ihraç  etmek,

*  Her türlü  menkul, gayrimenkul  ve  gayri  maddi  haklar  iktisap   etmek,   bunları   işletmek,   kiralamak, kiraya  vermek,  almak  veya  satmak,  başkalarına  ait menkul  ve   gayrimenkul   mallar   üzerine   şirket lehine  ipotek  tesis  ve  tescil  etmek  bunlar  üzerine  her  türlü  hakları  iktisap  etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış, terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb. muameleleri yapabilme erkidir,

Şu kadar ki;  Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

*  Maksat  ve  mevzu   ile   ilgili  olarak  yurt   içinde   ve   yurt   dışında   acenteler,   ve   şubeler    açmak, mümessillikler  vermek,  komisyoncular  tayin  etmek,  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  her  türlü  nakliyecilik  yapmak,

* Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

*  Ana  Sözleşme  değişikliği  niteliğinde   olan   işbu   kararın   tatbiki   için  Gümrük ve  Ticaret   Bakanlığı' ndan   ve gerektiğinde  Sermaye  Piyasası  Kurulu' ndan  izin  alınacaktır.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ve iletişimini yapmak, çeşitli alanlarda ve konularda bilgi üreten özel veya tüzel kişiler resmi daireler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış-verişi ve dağıtımını yapmak, üretilen bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesini, yayılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, bilgi üretimini genişletmek, çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için gereken girişimlerde bulunmak, kaynakları hazırlamak, kullanılacak ve dağıtımı yapılacak bilgileri gerektiğinde şirketin kendi kaynakları ile üretmek veya hazırlamak veya üretilmesini veya hazırlanmasını sağlamaktır.

Şirket'in ana faaliyetleri; konusu ile ilgili olarak internet üzerinde her türlü servis ve ticari faaliyet göstererek yayın ve çeşitli konularda veri tabanı oluşturma, geliştirme, müşterilere servis olarak sağlama ve internet ile ilgili yazılım geliştirme, reklam ilan alma, reklam ilan verme gibi müşteri hizmetleri, yurt dışı firmalar ile ortaklık kurarak veritabanı alışverişi sağlama gibi elektronik ticaretler olup özetle; kendi mobil uygulamaları ve web siteleri vasıtasıyla reklam gelirleri elde etmek, yazılım programları üretmek, satmak ve yazılım hizmeti vermektir.

Mevcut durum itibarıyla Şirket; web siteleri ve uygulamaları vasıtasıyla reklam geliri ve reklam gelirlerinin optimizasyonu üzerine sunduğu yazılım hizmetlerinden gelir elde etmektedir.

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket'in amaç ve konusu başlıca geçiş kontrol sistemleri imalatı ve ticareti, hassas döküm,döner ocağı ve aksamları imalatı ve pazarlamasıdır.

Şirket'in ayrıca diğer faaliyet konusu olarak döner restoran ve büfelerine yönelik servis ekipmanları imalatı ve ihracatının Avrupa pazarında küçük ama uzun dönemli ve istikrarlı bir faaliyeti de vardır.

Şirket tarafından turnike ve bariyerlerin tasarımdan başlayarak özgün üretimi ve beraberinde kullanılan malzemelerin ticareti şeklinde iki alanda faaliyet gösterilmektedir.

Şirketimiz günümüzde üretiminin dışında ithalatçı, distribütör ve dağıtıcı bayi kimlikleri ile aşağıdaki ürün başlıklarında, bayileri aracılığı ile satış gerçekleştirmektedir;

Turnike ve Bariyer ve Otopark Sistemleri,

Kart Okuyucu Sistemleri ve Aksesuarları

Parmak İzi ve Yüz Tanıma Sistemleri

Kamera, Yangın ve Hırsız Alarm Sistemleri

Şirket mevcutta geçiş kontrol sistemleri sektöründe, kamu ve özel sektör firmalarına, geçiş kontrol ve kamera sistemleri satış, hizmet ve kurulumu sağlayan firmalara, üretici, ithalatçı, ve dağıtıcı kimliğiyle ürün sağlayan bir toptancı market pozisyonunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz Türkiye'de en güçlü olduğu alan, medikal sektöre yaptığı insan vücuduna konan implant parçaların dökümüdür. EN ISO 13485:2016 belgesi sahibidir. Savunma sanayine hizmet vermektedir. Aselsan'ın onaylı tedarikçilerindendir. TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001:2018 ve ihracatta kullandığı AD 2000-Merkblatt W0 2014/68/EU AnhangI, Abs.3.1 belgelerine sahip olarak üretim yapmaktadır.

Şirket `'Elektrikli Döner Kesme Bıçakları'' alanında sektörün öncü kuruluşlarındandır.

Şirket'in geliştirdiği, CE belgesine sahip olan ürünler, sadece Almanya'da faaliyet gösteren distribütör firma için yapılmakta olup, oradan Avrupa'nın her tarafına dağıtılmaktadır.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

DELİCİ VE KESİCİ TAKIM İMALİ VE SATIŞI


MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MANAS Enerji Yönetimi, Enerji ve Su kaynakları yönetimi konusunda ürün, hizmet ve yazılım çözümleri sunan teknoloji şirketidir. Şirketin faaliyet gösterdiği ana faaliyet alanları gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, bu konularda teknolojik hizmetler sunulması ve enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, bilgi sistemleri, programlama, yazılım ve danışmanlık hizmetleri vermesi, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanda tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunulmasıdır.

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 • Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
------
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

TURİSTİK OTEL İŞLETMECİLİĞİ

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.

Vernikli verniksiz her nevi boya reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek (ve ana sözleşmede yazılı diğer işler)

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPMAK.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Her türlü otel, motel, tatil köyü, marina, restorant ve buna benzer turistlik tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmaktır.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Ana faaliyet alanı; Türkiye ve Dünya finans piyasalarında oluşan verilerin ve bu piyasalarla ilgili haber ve yorumların müşterilerine analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunulması ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin sağlanmasıdır.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AMAÇ VE KONU

A ? FAALİYET KONUSU

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla,

a) Her cins tabii ve sun'i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında özel markalar altında üretilen hazır giyim eşyaları, iç ve dış giysilerinin, çocuk eşyalarının, gençlik için üretilen özel giyim eşyalarının, özellikle "Mavi, Mavi Jeans" markası ve/veya başka markalar ile üretilen her nev'i giysinin alım satımı iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak, bununla ilgili mağazalar açmak ve işletmek, bu ürünlerin toptan ve perakende, yurt içinde veya yurt dışında pazarlamasını temin amacıyla satış organizasyonları kurmak ve işletmek.

c) Örme ve tekstil sanayi ürünlerinin imalatı için gerekli aksesuar, fermuar, düğme, dar dokuma, şerit, lastik, kordon ve benzeri malzemeler ile bunların imalat makinalarının, aksam ve edevatının, paketleme makinaları, üretim bantları, konveyürler ile kimyevi maddeler, boyalar, apreleme, ütüleme, kasarlama malzemelerinin, madeni yağların imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.

d) Konu ile ilgili model çıkartmaya yarayan özel plakalar, mumlar, parafinler, sabunlar, organik kimyevi müstabzarlar, petrol türevlerinin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

e) Tekstil ve örme sanayinde kullanılan model ve kalıp çıkarmaya yarayan uygulamalı bilgisayarlar, büro makinaları, kırtasiye ve hırdavat malzemeleri, triko ve konfeksiyon imalatına yarayan özel örme, dokuma, nakış, dikiş ve trikotaj makinaları, bilgi işlemli makinelerin ithalat, ihracat ve ticareti ile uğraşmak.

f) Hazır giyim mağazalarında satılabilecek deri ve tekstil aksesuar malzemeleri, giyim kuşam aksesuar ve süs malzemeleri, kravat, eşarp, mendil, çorap ve benzeri tuhafiye sanayi ürünleri parfümeri ve bijuteri malzemelerinin, kırtasiye eşyalarının ve büro araç gereçlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak.

g) Gıda sanayi ürünlerinin paketlenmesi, iç ve dış ticaretiyle uğraşmak, lokanta, kafeterya, self servis hizmetleri verecek mahaller kurmak ve işletmek, yurt dışında tescilli gıda sanayi ile ilgili markaların Türkiye temsilciliklerini almak ve işletmek.

h) Turizm sanayi ile ilgili ürünler, hediyelik eşyalar, halı, kilim, bakır ve benzeri turistik ticaret emtiaları, cam ve camdan mamul eşyalar, otel ve motellerin komple döşeme ve dekorasyon malzemeleri, deriden mamul ürünler, ayakkabılar, kemerler ve çantalarla, deri giysilerin tasarımı, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

i) Şirket yukarıda sayılan mal ve ürünlerin doğrudan doğruya imalatı ile uğraşabilir, bu mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir imalat, montaj, paketleme ile ilgili tesisleri kurar ve işletir, bu mal ve ürünlerin tasarımı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile iştigal eder, yurt içi ve yurt dışı fuarlara iştirak eder.

j) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; konu ile ilgili mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak kaydı ile bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütlere girmek, teminatlar yatırmak, konu ile ilgili dış ticaret şirketleri ile işbirliği yapmak.

k) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

l) Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olduğunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

m) Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılmak, vakıf kurmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak, kar dağıtımı yapmak.

n) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerin gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında dergi, mecmua, resimli, resimsiz kitap gibi yazılı ve görsel araçların basımını, çoğaltılmasını, dağıtımını ve pazarlamasını organize edebilir. Baskı işleri ile uğraşan kuruluşlarla işbirliği yapar, koleksiyonunun görsel şekilde alıcılara sunulabilmesi için gereken film, video, internet CD, DVD, görüntülerinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirir, bu araçların çoğaltılması, dağıtılması ve pazarlamasını organize edebilir. Bu husustaki stüdyolarla işbirliği yapabilir, bu basılı ve görsel araçların sunumu ile ilgili gereken yasal izinleri alabilir ve barkodlandırılmasını isteyebilir.

o) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere aşağıda tanımı yapılan elektronik büro malzemeleri ile iletişim malzemelerinin ithalatı ile de iştigal eder: Bilgisayar, bilgisayar parçası, yazılım, donanım, yan ürün, ekipman, sarf malzemesi. Elektronik cihaz, elektronik cihaz parçaları ve sarf malzemeleri. Güvenlik için kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların yedek parçaları ve sarf malzemeleri. Data hattı, networklar için kullanılan ekipman, elektronik parça ve sarf malzemeleri iletişim cihazları ile bu cihazların yedek parça aksam ve edevatı ile sarf malzemeleri.

B ? FAALİYET KONUSUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

a) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu elde edebilmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir.

b) Dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli karz akitleri akdedebilir ve kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

c) Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Bu ipotek ve rehinin kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir.

d) Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

e) Konu ile sınırlı marka, patent, ihtira beratı, know ?how, royalty alabilir.

f) Konu ile ilgili acentelik, komisyonculuk, bayilik ve mümessillik anlaşmaları yapabilir.

g) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

h) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak tasarımcıları, teknisyenleri, makinecileri, makine ustalarını ve faaliyet gösterdiği sektörün altyapısını oluşturan diğer kadroları yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir.

i) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

j) Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik, mimari hizmetleri sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin amacı, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım, kalibrasyon hizmetlerini vermektir.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

139101-ÖRGÜ VE TIG ISI KUMASLARIN IMALATI (PENYE VE HAVLI KUMASLAR ILE RASCHEL VEYA BENZERI

MAKINELER ILE ÖRÜLEN TÜL, PERDE, VB. ÖRGÜ VEYA TIG ILE ÖRÜLMÜS ÜRÜNLER DAHIL)

133001-KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ AĞARTMA VE BOYAMA HİZMETLERİ (GİYİM EŞYASI DAHİL)

222104-PLASTIKTEN YARI MAMUL HALDE PROFIL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FILM, FOLYO, SERIT, VB. ILE

MONOFILAMENT IMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHIL)

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)?ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM KURULUŞU
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (İPLİK,BEZ ÜRETİMİ-BOYA-APRE-BEYAZLATMA-BASKI-DOKUMA-KONFEKSİYON/ARA ÜRÜN(ASTAR TELA- TOPFUSE)

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin Amaç ve Konusu:

a)Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

b)Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak, benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

c)Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek.  Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d)Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

e)Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

f)Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin  toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

g)Şirket, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar veya kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

3.2.Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla:

a)Amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir.

b)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

c)Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

d)Yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir, gerektiği takdirde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

e)Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir.

Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, kendisi ve bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer ayni haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun ayni mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir. Kendisi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı alabilir, bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devir alır, devreder, kiralar, kiraya verir.

f) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

g) Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

h)Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

ı) Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

i)Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

j) Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

k)Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu parafin, vazelin, emülsiyon ve likit parafin üretmek, almak ve satmaktır.

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.

649208-TÜKETICI FINANSMAN SIRKETLERININ FAALIYETLERI

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Maksat" başlıklı 3. Maddesi uyarınca şirketimiz, yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacı ile ödünç para verebilir; yurt içinde ve yurtdışındaki tüketicilerin finansmanını sağlayabilir. Gayrimenkuller iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, hasılat kirası ile tutabilir veya hasılat kirasına verebilir; ipotek veya diğer ayni haklarla takyit edebilir; ipotek karşılığında veya diğer teminatlar ile veya teminatsız ödünç verebilir veya alabilir fek ve tadil edebilir ve Şirketimizin esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

OTEL YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Domates Salçası ve Küp Domates Üretimi

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

Yatırım,Enerji,Turizm ve İnşaat

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md  15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile"  her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir,  rehin edebilir , rehin alabilir.


4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket  amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi  teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar  lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket  borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları  kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ARACILIK FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİ

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.

1. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,

2. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,

3. Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,

4. nternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak,

5. Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,

6. Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,

7. Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.

8. Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanınım ve teknik desteğini sağlamak,

9. Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.

10. Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

11. Her türlü güvenlik sistemi tasarımını yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Midas Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyeti; 31/05/2022 tarihinden itibaren İşlem Aracılığı Faaliyeti ile Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere ''KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM'' olarak yetkilendirilmiştir.

Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

MİGROS TİCARET A.Ş.

Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır.

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Taşıtlar, Tarım ve Makine Aletleri, İnşaat ve Diğer

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Madde 4.

Amaç ve Faaliyet Konusu

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim şirkettir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.
Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak.
şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:
1- Her nevi özel hastane, kreşler, çocuk bakım yurtları, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir, (leasing veya adi kira yolu ile) kiralayabilir veya kiraya verebilir.
2- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, (finansal kiralama yolu ile); satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.
3- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir
4- Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir; kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait irketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir ve gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir.
5- Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehin edebilir.
6- Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlayabilir; proje , lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.
7- şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç, teçhizat donanımı iktisap edebilir. şirket bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir veya bu taşınır ve taşınmaz mülkiyetleri başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. şirket alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü ayni veya şahsi teminat alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari iş rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.
8- Gerçek ya da tüzel üçümcü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9- şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ; bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir.
10- şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.
11- şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.
12- Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir.
13- şirketin amacına yönelik teknik personeli yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturabilir, işletebilir, ya da bu yönde kuruluşlara burs vererek gerekli elemanı yetiştirebilir, bu yönde kültür ve eğitim vakfı kurabilir.
14- şirketin çalışanlarının faydalanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurabilir, iktisap edebilir, faaliyette bulundurabilir.
15- şirketin Enerji Piyasası mevzuatına uygun ihtiyacını karşılayacak kojenerasyon oto prodüktör tesisleri kurabilir, üretebilir ve üretim fazlasını mevzuatın izni hükümlerince uygun satabilir, şirketin elektrik enerjisi ihtiyacı için elektrik enerjisi ithal edebilir.
16- Sağlık hizmetlerinin geli tirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, model, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapabilir, iktisap edebilir, işletebilir, işlettirebilir, bu tür tesisleri kiralayabilir, onarabilir, kiraya verebilir, sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunabilir, ve
17- Konusu ile ilgili Yap-işlet Devret modeli işleri yapabilir, sağlık alanında Kamu-Özel sektör işbirliğinde faaliyette bulunabilir.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde de belirtildiği gibi; temel olarak Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak, her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlama, burada sayılan faaliyetler de dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerinin sözleşmeler ile teminini yapmaktır.

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşmenin 3. Maddesine göre; Şirketin fiili faaliyet konusu: Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt, Oluklu Mukavva, Ofset Baskılı Kutu Ürünleri Üretim ve Satışıdır.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Danışmanlığı

MUFG BANK TURKEY A.Ş.

Bankacılık

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

İnsan sağlığına yönelik, hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmetler için gerekli olan; tüm tanı ve tedavi alanları, ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak ve işletmek, koruyucu hekimlik dahil insan sağlığına yönelik tüm sağlık hizmetlerini vermekle iştigal etmektedir.


Şirketin 2023 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim A.Ş firması 07/04/2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiştir.

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

Elektrik enerjisi üretimi, arazi kurulumlu ve hibrit güneş santrali proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Şirket' veya 'Naturelgaz') taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir.

NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Aracılık Faaliyetleri

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunmak ve Sermaye Piyasası Kurulunun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh,fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

NET HOLDİNG A.Ş.

Turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak.

NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine, katma değerli IP servislerini, çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu Ağlar, Kurumsal Ağlar ve Optik Ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunmakta, ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin başlıca faaliyet konusu;  prefabrike beton veya betonarme üstyapı , altyapı , çevre tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla üstyapı bina, tesis  veya altyapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjlü betonarme elektrik direkleri, katener direkleri, prefabrike beton veya betonarme olarak; demiryolu traversleri, tünel elemanları, çit direği, parke , bordür, kanal elemanları, boru, trafo binaları, kiremit, cephe kaplama , duvar elemanlarını ve benzerlerinin üretimi, şantiye mahalline nakli ve montajlarının yapılması. Hazır beton üretimi ve dağıtımının yapılması.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Her çeşit klinker, çimento, alçı, kireç, briket, kiremit, eternit, beyaz tuğla ve hazır beton ve benzeri yapı elemanları ve yapı malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarından Ortaklık Portföyünü Oluşturmak ve Yönetmek.

NUROL HOLDİNG A.Ş.
------
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

İnşaat ve Taahhüt

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dısında kurulmus yabancı kolektif yatırım kuruluslarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Sirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan sartları saglamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiligi, yatırım danısmanlıgı ve kurucusu oldugu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile degisken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dagıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Sirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim sirketlerine iliskin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye

büyüklügüne sahip olmak sartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliskin düzenlemelerine uygun sekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danısmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına iliskin islemlerle ilgili yatırım arastırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir.

NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Varlık Kiralama Şirketi

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Bankacılık

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Şirket analitik ve sektörel çözümler alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı grubudur ve bilgi teknolojileri, yazılım, hizmet ve donanım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Elektrik Üretimi,Elektrik Perakende ve Toptan Satış, Değerli Metal ve Madencilik Faaliyetleri

ODEA BANK A.Ş.

Bankacılık

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Karma Yem İmalatı /Hammadde Ticareti

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NACE KODU : 66.30.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmiş olup;

- Medikal ve sağlık hizmetleri konusunda her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve cihazlar için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri, her türlü medikal ve tıbbi sarf malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve üretimini yapmak.

- Hastanelerin ve her türlü kamu ve özel işletmelerin medikal ve tıbbi sarf malzemeleri, tıbbi cihaz, alımları ihalelerine girmek, bunların sarf malzemelerini almak, satmak ve pazarlamasını yapmak.

- Her türlü tıbbi sarf malzemelerin ve cihazların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili olarak fabrikalar ve laboratuvarlar kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek Şirketin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.


Şirketin ana faaliyet konuları içerisinde mevcut durum itibarıyla fiilen yapmış olduğu iş kolları ise aşağıdaki gibidir:

- Tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama cihazlarının üretimi,

- Kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik sarf malzemenin üretimi,

- Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması için ithal edilen/üretilen serum torbaları, hortumları ve bağlantı aparatlarından oluşan ilaç hazırlama ve uygulama setleriyle hastalara hizmet verilmesi,

- Covid-19 hızlı antijen ve antikor test kitleri üretimi,

- Cerrahi maske üretimi,

- Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinin kurulması ve işletilmesi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

Her türlü petrol ürünleri,madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler, boyalar , kimyevi gübre ve ilaçların imali,alımı, satımı,ithali,ihracı,dağıtımı , yurt içi ve dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtasyla boru hatlarıyla naklini yaptırmak.

ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çay ve benzer gıda ürünleri ile ilgili her türlü üretim,paketleme ve ticaretinin yapılması.

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve FinansmanŞirketleri Kanunu ve ,  ilgili diğer geçerli kanun ve mevzuatın ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Şirket?in başlıca amacı ve  işletme konusu, mevzuatın öngördüğü mevcut mal ve hizmet alımını finanse etmek ve bu amaçla müşterilerine kredi vermektir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticiliği

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

İnşaat, Gayrimenkul Yönetimi, İç ve Dış Ticaret, İmalat konularında proje yönetmek, Ostimli imalatçı şirketlerle proje tabanlı işbirliği yapmak.OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı.

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1- Otokoç Otomotiv; otomotiv perakendeciliği, araç bakım-onarım hizmetleri, kısa ve uzun dönem araç kiralama, ve toptan yedek parça satışı alanlarında faaliyet göstermektedir.

OTTO HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Oyak Portföy; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan bireysel ve kurumsal portföylerin yönetimi, yerli ve yabancı yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının yönetimi ve yatırım danışmanlığı gibi finansal hizmetleri OYAK Grubu güvencesi ile müşterilerine sağlamaktadır.

Şirketimiz, konularında uzman personeli ile bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk tercihleri doğrultusunda amaçladıkları getiriye ulaştırmayı hedeflemektedir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aracı Kurum
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

 a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

 b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

 c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

 d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

 Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

GIDA ÜRETİMİ (Bisküvi, Gofret, Kraker ve Çikolatalı Ürünler)

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurul?ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan,  belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu?nun 48?inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurul?un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Ambalaj ve İzolasyon Malzemesi İmlatı

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

Denizde Yapılan Balık Yetiştiriciliği (Çipura, Karagöz, Kefal vb. Yetiştiriciliği ile Kültür Balığı, Balık Yumurtası ve Yavrusu Dahıl)

PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

2003 yılında ve 4646 sayılı kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı tebliğ, karar ve yönetmelikler doğrultusunda, doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. EPDK tarafından tahsis edilen 30 yıl süreli Erzurum Büyükşehir, Ilıca ve Aşkale belediyelerine münhasıran gaz dağıtım faaliyetini sürdürmekte ve 95.000 adet aboneye hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri ve gelirleri EDPK tarafından düzenlenen tarife gelirleri ile yönetilen firmada 48 kişi istihdam edilmektedir.

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu; Şirket esas sözleşmesinin 3.Maddesi'nde detaylı olarak tanımlanan; alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ve poliüretan (PUR), poliizosiyanurat (PIR), Expanded Polystyrene Polistren (EPS) ve mineral yün (taş yünü/cam yünü) gibi farklı dolgu malzemeleri kullanmak suretiyle hijyen, terleme, güvenlik, estetik ve yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap veren yalıtımlı çatı ve cephe panelleri (sandviç paneller), soğuk depo panelleri ile yalıtım malzemelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi, Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi, Her nevi fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi, Her türlü inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve kendi konusu ile ilgili her nevi ithalat ve ihracat


PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Bankacılık

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

Yurt içinde, yurt dışında, her türlü denizyolu, karayolu, havayolu ve gemi taşımacılığı alnlarında faaliyet göstermektedir. Detaylar esas sözleşme madde 3'te detaylandırılmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Esas Sözleşmesi 3. maddesi'ne göre; Şirket'in amacı ve faaliyet konusu "gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek" şeklinde tanımlanmıştır.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin Faaliyet konusu :Medya hizmetleri,reklamcılık,reklamların hazırlanması ve yapımı,reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi,satın alanması,kiralanması ve üçüncü kişilere satılması,hernevi televizyon programlarını alıp satmak,promosyon,baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyetinde bulunmak ve 16.10.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.


PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca:

Şirketin amaç ve konusu ile amaca ulaşılması için yapılabileceği iş ve işlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Türkiye'de, Türkiye dışında, Türkiye'den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye'ye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapmak,

2. Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,

3. Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,

4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye'de ve Türkiye dışında havaalanları iniş, kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak, bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,

5. Sahibi veya zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava ulaşım araçlarına, hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek,

6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline, diğer havayolu kuruluşlarının personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme, içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarlar kurmak ve işletmek,

8. Turistik amaçlı ve havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafeterya, konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek,

9. Havaalanlarında ve sair konaklama, alım, satım ve eğlenme tesisleri içinde satış yerleri açmak,

10. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,

11. Her türlü yer hizmet faaliyetlerinde bulunmak,

12. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.

b. Şirket yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir:

1. Konusu ile ilgili olarak ticari milli ve milletlerarası mümessillik ve acentelik yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve acentelikler kurmak,

2. Havayolu taşımacılığı ve turizme yönelik yayın işleri yapmak, bu konularda kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak,

3. Turizme yönelik geziler düzenlemek, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici, kültür değerlerini koruyucu ve tanıtıcı turizmi geliştirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

4. Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır, taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kiraya vermek,

5. Havayolu taşımacılığının geliştirilmesinde yardımcı sınai tesisler kurmak, işletmek bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,

6. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak, bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek, bunların sermaye paylarını almak, satmak, sair suretle elden çıkarmak,

7. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,

8. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının ya da üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymet ve ticari işletmeyi sınai, fikri, maddi ve gayri maddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek,

9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla üçüncü kişilerin borçları için rehin tesis etmek veya kefalet vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kanı olunan işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Ayrıca, söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketin faaliyet alanları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Konserve, Reçel, Turşu ve Dondurulmuş Meyve / Sebze Üretimi ve Satışı

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

Bilgisayar, donanım ve yazılım ürünleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve distribütörlüğü

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
Dış Ticaret Sermaye Şirketi
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
 • a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
  b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
  c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
  ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
  d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
  e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
  f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
  g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
  ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
  h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
  ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde ayni hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,
  i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
  j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,
  k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,
  l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,
  m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.
  n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
  o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
  ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.
  p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
  Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
PETROKENT TURİZM A.Ş.

- TURİZM YATIRIMI VE İŞLETMECİLİĞİ

- C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir.

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Et ve Et Mamulleri Üretimi

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu dolum ve satışı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmak.

Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
(A) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması.
2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması
3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak
4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üslenilmesi.
5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.
7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket, temel olarak yurt içinde personel, yolcu ve öğrenci taşımacılığı, araç kiralama, insan kaynakları sağlanması (personel destek hizmetleri) ve iş makinesi kiralama alanlarında, yurt dışında ise toplu taşımacılık alanında faaliyet göstermekte olup Şirket?in faaliyet konusu; Esas Sözleşmesi?nin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3. maddesinde belirtilmiştir.

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası 

Araçları Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetini bu yönde sürdürmektedir.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Üretimi

PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, kağıt, film, boya, matbaacılıkla ilgili kimyasal maddeler, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri ve makinelerin alım satım, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.


Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Holding

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı  finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve  her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak. Esas Sözleşmede yazılı diğer işler.

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. (Esas Sözleşme Madde-3) 

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
------
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)
QNB FİNANSBANK A.Ş.

Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında faaliyet konuları aşağıda yer almaktadır.

A) Banka'nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

 1. Her çeşit bankacılık işlemini yapmak,
 2. Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak,
 3. Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamayacağı, ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak,
 4. İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak,
 5. Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi firmaların organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmek,
 6. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını, her çeşit hisse senedini (Kamu Ortaklığı Senetleri dahil), tahvilleri almak ve satmak, menkul kıymetler çıkarmak, menkul kıymetleştirme yapmak, menkul kıymetlerin alış ve satışına aracı olmak,
 7. Yukarıdaki fıkrada belirtilen konuları, doğrudan doğruya bizzat ve/veya yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişlerle birlikte veya bunlar adına ve hesabına vekil sıfatıyla yapmak,
 8. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketi, (banka dahil) kurmak, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılmak, bunların hisse senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,
 9. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek,
 10. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketleri kurmak, kurulmuş sigorta şirketlerinin hisse senetlerini satın almak, iş ortaklığı kurmak, yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek,
 11. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini deruhte etmek,
 12. Alelitlak komisyon işlemleri ile uğraşmak,
 13. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı ayni haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terhin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdirmek.

B) Banka, ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı yapılması, şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etüdleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlere aracılık edebilir.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak Şirketinihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.

RABOBANK A.Ş.

Bankacılık

RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

1- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,

2- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,

3- Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4- Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6- Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

7- Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek

RAY SİGORTA A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları, makine montajlarından doğan teknik hataların sigortalanması ve genellikle  şahıslar, hayvanlar,mallar, ürünler, eşya, vasıta ve kıymetler üzerinde kanunen yasaklanmış olmayan her çeşit sigorta ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak.

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AKILLI CEP TELEFONU, TABLET BİLGİSAYAR, ROBOT SÜPÜRGE, AKILLI SAAT, TELEVİZYON, BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. 

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Taşımacılık ve lojistik faaliyetleri

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ VE ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü halı ve makina halısı, iplik üretimi, ham ya da işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin Esas Sözleşmesinin 3.maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:


a.
Her türlü dayanıklı tüketim malları, klima, vantilatör, ısıtma, soğutma ve bunların yan malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

b. Her marka jeneratör, aydınlatma araç gereçleri, yedek parçaları almak satmak, sattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

ı. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

i. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

j. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

k. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.

l. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

m. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

n. Gayrimenkuller üzerinde otopark tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek; Otopark tesisleri içerisinde konusu ile alakalı yıkama, yağlama, teknik, mekanik, elektrik servis hizmetleri vermek.

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca;


Şirket aşağıda fıkralarda yazılı mamul, yarı mamul ve ham maddenin ihracat, ithalat, imalatını ve ayrıca gereğinde bu malların distribütörlüğünü, bu mallar üzerinde mümessillik, acentelik işlemlerini ve yine bu malların iç ticaretini yapar.

a.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1.Her türlü soğuk hava tesisleri ve yedek parçaları,

1.1.Motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları,

2.Klima ve Yedek parçaları

2.1.Kara ve deniz nakil vasıtaları ile büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü klima ve bunların yedek parçaları ile aksesuarları,

3.Turizm

3.1.Yurt içi ve yurt dışı turistik gezi, seyahat turist taşımacılığı ve organizasyonu,

b.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olup bunların üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.

c.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konusuna giren malların üretimini, toptan ve perakende alım ve satımı, depolaması, pazarlaması için gerekli fabrika, imalathane, atölye ve benzeri sınai tesisler ile ambalajlama, gümrükleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, işletebilir kiralayabilir gerekirse satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

d.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, ticari vekilliğini mutemetliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

e.Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.

f.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle adi şirketler ve konsorsiyumlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

g.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi irtifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları terkin ve fek ettirebilir, banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkalarına kefil olabilirler. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

h.Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.

i.Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü taşıtları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gerekirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.

j.Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına karşılık edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü cins tahsisi yapabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin fiili faaliyet konusu Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre sistemlerinin projelendirmesi, tasarımı ve tesisi, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre ürünlerinin Komponent bazında satışı, İletim ve Dağıtım şebekelerinde Enerji Kalitesinin Analizi ve Raporlama Hizmetleri enerji dağıtım kontrol ve kumanda panolarının projelendirmesini imalatını ve bazı durumlarda tesis müteahhitliğini gerçekleştirir.

SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

Sanica Isı;

 • Panel Radyatör Grubu Ürünleri
 • Boru ve Bağlantı Parçaları Grubu Ürünleri
 • Kombi Grubu Ürünleri

üretimini gerçekleştirmektedir.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (?Türk Ticaret Kanunu? veya ?TTK?) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?Sermaye Piyasası Kanunu?) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1-İmalat sanayi içinde, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Otomotiv, beyaz eşya ve imalat yan sanayide tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek parçaların üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.Hızlı tüketim ve temizlik ürünleri malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Süngerden her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 2-Yukarıda bahsi geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve kalıpların imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek. Yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak.3-Sermaye Piyasası Kanunu?nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihtira beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket?in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Hertürlü zirai,sinai ve ticari,ham,yarımamul mal ve malzemelerin ihracatını,ithalatını,pazarlamasını,üretimini bizzat yapmak

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Her türlü matbaa ve matbaacılık işi, gazete dergi, bülten, insert basımı, takvim imalatı, reklam ve baskı işlemleri, kırtasiye, kitap, defter ve ajanda  imalatı ile matbaa, kırtasiye ve ambalaj kağıtları  ithalatı, ihracat ve pazarlaması

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyet Konusu: Elektrolitik Bakır Tel, Bakır Boru ve Bakır Alaşımları İmalatı ve Ticareti

Bağımsız Denetim Kuruluşu: MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Metal ve Plastik Ambalaj Malzemesi İmalatı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Suni Sentetik Elyaf İmalatı.SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamları, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamları ve rüzgar türbini aksamları taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.

Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışıksız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.

İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket, savunma sanayii başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak, savunma sanayiinde AR-GE?ye dayalı belirli dikey uzmanlık alanlarında ürünler geliştirmek üzere 11.02.2005 tarihinde kurulmuştur.

Bir teknoloji şirketi olarak kurulan SDT, gelişiminin ilk döneminde önemli projelerde hem elektronik alt sistem tasarlama ve üretme, hem de katma değerli yazılım geliştirme iş paylarıyla, çoğunlukla alt yüklenicilik görevi üstlenmiş, sonrasında büyük savunma sanayii firmalarıyla iş ortaklığı modelinde yürüttüğü projelerde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Şirket, projelerde üstlendiği rollerle birlikte, zaman içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) fonlarıyla beraber kendi öz kaynaklarını da kullanarak yaptığı AR-GE çalışmaları sayesinde savunma sanayiinde alt sistem seviyesinde ürün geliştiren bir oyuncu haline de gelmiştir.

SDT?nin uzmanlık alanları itibarıyla ana faaliyet alanları şöyledir:

· Radar, Elektronik Harp ve Haberleşme Sistemleri

o Radar Sistemleri

o Haberleşme Sistemleri

o Elektronik Harp Sistemleri

· Görev Sistemleri

o Platform Yönetim Sistemleri

o Silah Sistemleri

o Veri Kayıt Sistemleri

· Simülasyon Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri

o Hava Muharebe Eğitim Sistemleri

o Kara Muharebe Eğitim Sistemleri

o Deniz Muharebe Eğitim Sistemleri

o Uydu ve İHA Sistemleri

o Görüntü İşleme ve Veri Teknolojileri

· Üretim Programları

o M