Şirket
Şirketin Faaliyet Konusu
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

NACE Kodu:66.12.01

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Her nevi kalem imalatı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.

Market,Süpermarket İşletmeciliği,AVM Gayrimenkul Kiralama

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
ÇİMENTO ve KLİNKER ÜRETİMİ
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

YATIRIM VE İŞTİRAK

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geniş Yetkili Aracı Kurum,


AK FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring işlemleri yapmak

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

AKBANK T.A.Ş.

Bakanlar Kurulu'nun 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Çimento Üretimi, Satışı- Hazır Beton Üretimi, Satışı ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler.

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Holding Esas Sözleşmesi'nin 3.A maddesi uyarınca Holding'in başlıca amacı (faaliyet konusu) şunlardır:   

Holding, kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına, mühendislik problemlerine birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir, risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar, böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.

İlgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve sermayenin birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları gerçekleştirir ve kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlamasına yardımcı olur.

Bünyesindeki fonları birleştirir, bunları artırır ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak, yeni yatırım alanları yaratır veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirir veya yeniler.

Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma yararlı olmaya çalışır.

AKIN TEKSTİL A.Ş.

HER NEV-İ MENSUCAT İMALATI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları.

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Aksa ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu; tekstil, kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin, ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek parçaların üretimi, ithalatı, ihracatı, iç, dış ve uluslararası temsilciliği, pazarlaması ve ticareti, elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışıdır.

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

AKSİGORTA A.Ş.

Türkiye?de başlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, tarım ve hastalık/sağlık olmak üzere elementer branşlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. 

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrik Enerjisi Üretimi

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Kira Sertifikası İhracı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans Kurumları

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISITMA-SOĞUTMA-KLİMA CİHAZLARI İMALİ VE TOPTAN SATIŞI

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar. 

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Amaç ve Konu
Madde 3:
(1) Banka'nın başlıca amacı ve konusu; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,ilgili diğer mevzuat hükümleri ile katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık esas ve ilkeleri
çerçevesinde her türlü bankacılık faaliyetlerinde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına imkan verdiği her türlü konularda faaliyette bulunmaktır.
(2) Banka'nın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
Faaliyetler
Madde 4:
(1) Banka'nın amacına ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır;
a) Katılım fonu kabul etmek,
b) Nakdi  krediler ile teminat mektupları, garantiler, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi diğer her türlü gayrinakdi  krediler ve bu niteliği haiz taahhütler verilmesi, sermaye piyasası araçları satın alınması, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verilmesi, varlıkların vadeli satılması, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle riskler üstlenilmesi, ortaklık paylarının edinilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca kredi olarak kabul edilen diğer işlemlerin yapılması ve yine taşınır ve taşınmaz mal ile hak ve hizmet bedellerinin ödenmesi veya kar ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemler başta olmak üzere Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan her tür ve yöntemle finansman/fon/kredi kullandırmak, 
c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden, alacaklarından veya kendi ihtiyacından dolayı yurt içinde veya yurt dışında; ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşınır mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşınmaz malları satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek, inşa etmek, işletmek, bu haklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
ç) Aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında her türlü ayni , sınırlı ayni, kişisel ve sair hakları ve alacakları edinmek, bu haklar ve alacaklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak;
1. Taşınır, taşınmaz, hak, alacak ve diğer her türlü eşyaya/varlığa ilişkin mülkiyet hakkı,
2. Taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer her türlü irtifak hakları,
3. Taşınmaz yükü,
4. İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve diğer her türlü taşınmaz rehni,
5. Teslime bağlı rehin, hapis hakkı, alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin, teslimsiz rehin ve sair her türlü taşınır rehni,
6. Ticari işletme, uçak, gemi, maden, marka, patent, fikir ve sanat eserleri, maden, hayvan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere rehne konu olabilecek eşya/varlık, hak, alacaklara ilişkin diğer her türlü rehinler,
7. Alım ve geri alım, önalım, geçit gibi her türlü haklar,
8. Adi, ürün, finansal kiralama ve diğer her türlü yöntemlerle kiralama,
9. Arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklar,
10. Kefalet, aval, garanti gibi her türlü kişisel teminatlar.
d) Maliki ve zilyedi bulunduğu taşınmazları, taşınırları, hak ve alacakları ve diğer her türlü malvarlıkların; satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satış, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyet ve zilyetliğini devretmek, intifa, oturma, üst, kaynak, irtifak, rehin, ipotek ve diğer her türlü ayni  haklarla ve yine alım ve geri alım, önalım, geçit, arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklarla sınırlamak, adi, ürün, finansal kiralama ve diğer her türlü yöntemlerle kiraya vermek, tüm bunlarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
e) Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu sınırlamaları ve hükümleri çerçevesinde bağış yapmak ve bağış kabul etmek,
f) Nakdi  ve kaydi  ödeme ve fon transferi işlemlerini, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemlerini yapmak,
g) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin işlemlerini yapmak, yine her türlü saklama hizmetleri vermek,
ğ) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
h) Efektif dahil kambiyo işlemlerini; para piyasası araçlarının alım ve satımını; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini yapmak,
ı) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle riskler üstlenmek, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri yapmak, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünçler vermek,
i) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım
taahhüdü işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemlerini, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemlerini yapmak,
j) Kamuyu aydınlatma bağlamında gerekli açıklamaları yapmak şartıyla, başkaları lehine teminat, garanti, kontrgaranti ve diğer yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işlerini yapmak,
k) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak, portföy işletmeciliği ve yönetimi
yapmak, yine sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri yapmak, ayrıca gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmelere ilişkin işlemler yapmak,
l) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım ve satım
işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı işlemleri yapmak,
m) Finansal kiralama işlemleri yapmak,
n) Uluslararası gözetim faaliyetinde bulunmak, uluslararası gözetim şirketi statüsü almak,
o) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; bankalar, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, şirketler, ortaklıklar dahil yurt
içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel her türlü tüzel kişilere kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini devir almak suretiyle iştirak etmek, yönetim ve denetimlerini üstlenmek, ayrıca iştiraki olsun olmasın bankalar, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, şirketler,ortaklıklar dahil yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel her türlü tüzel kişiler ve gerçek kişiler ile ortaklıklar, konsorsiyumlar kurmak, yatırımlar yapmak, ortaklıklara, konsorsiyumlara ve yatırımlara iştirak etmek, ortaklık payları ve diğer menkul kıymetleri edinmek, bunları devretmek, rehin ve diğer her türlü haklarla sınırlamak,
ö) Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dahil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları; meydana getirme, satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak,
p) Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarda, finansal kuruluşlarda ve diğer kuruluşlar nezdinde; her türlü hesap açma ve diğer suretlerle para, kıymetli maden, kıymetli evrak başta olmak üzere her türlü varlıkları bulundurmak, yine ulusal ve uluslararası para, sermaye ve emtia piyasalarında işlemler yapmak, aracılık etmek, her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak,
r) Banka'nın sahip olduğu taşınır, taşınmaz mallar ile hak, alacak ve diğer her türlü eşyalarını/varlıklarını tamamen veya kısmen ipotek, rehin veya diğer suretlerle teminat göstermek suretiyle veya teminatsız veya diğer suretlerle Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı dahil her türlü yöntemlerle yurt içinde ve yurt dışında istikrazda bulunmak, borç almak, avans kabul etmek, para temin etmek,
s) Poliçe, bono, çek, konişmento, makbuz senedi, varant, taşıma senedi, yük senedi ve diğer her türlü kıymetli evrak ve senet düzenlemek, kabul ve ciro etmek, çek defteri vermek, gerek Banka'nın gerekse müşterilerinin senet, çek, fatura ve her türlü kıymetli evrak, akreditif, teminat mektubu ve diğer belgelerinin bedellerini tahsil etmek, havale, transfer, kiralık kasa, kredi kartı ve diğer her türlü bankacılık işlem ve hizmetlerini yapmak,
ş) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit döviz, altın ve sair kıymetli madenler ile kıymetli taşların alım ve satımını yapmak, emanete almak, bunlarla işleyen hesaplar açmak, bunlar üzerinden kredi kullandırmak, her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak, döviz pozisyonu tutmak,akreditif açmak ve teyit etmek, kambiyo, ithalat, ihracat ve her türlü dış ticaret işlemlerini bizzat yapmak veya bunları tamamen veya kısmen finanse etmek,
t) Her türlü iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, bayındırlık ve sair mali ve ekonomik alanda, para ve ticaret piyasasında mevzuat hükümlerine uygun faaliyette bulunmak, mevcut faaliyetlere iştirak etmek,
u) Vekil, mümessil, acente, yediemin, tasfiye ve tenfiz memuru ve diğer sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak, yine fizibilite etütleri hazırlamak, yatırım, yönetim, teknik mali ve diğer konularda müşavirlik yapmak,
ü) Banka amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında; akit, mukavele, protokol, taahhüt, anlaşma, sözleşme ve hangi biçim ve ad altında olursa olsun Banka'yı bağlayan her türlü hukuki ve fiili işlem, faaliyet, tasarruf ve eylemlerde bulunmak,
v) Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği imkanlar çerçevesinde her türlü işlemler yapmak,
y) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
(2) Banka, yukarı sayılan hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmak suretiyle amaç ve konusunu elde etmeyi mümkün kılacak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilecektir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Teknoloji / Bilişim

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Fiili Faaliyet Konusu; Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığıdır.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışı

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

Bankacılık

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Turizm İşletmeciliği

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Sigortacılık

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınai kaplar üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:

a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.

b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerinyurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak . Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para borç vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak.

i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir.

j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Bira ve malt üretimi ve satışı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket'in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını, tarım traktörlerini, sınai ve zırai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı üretebilir, montajını  yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve yan ürünleri üretebilir ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınaii girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret unvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri nitelğinde olmamak kaydıyla,  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer ayni hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Aracı Kurum

ANADOLUBANK A.Ş.

BANKACILIK

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Her türlü elektrik projeleri çizmek. taahhütlere girişmek; iletişim. ağı ve güvenlik çözümlerini içeren elektriksel dağıtım projesi ve alçak gerilim hizmetleri ile kesintisiz çözümler sunmak. proje yönetimi ve konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı. satımı. ithalatı. ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak faaliyeti ile iştigal etmek.

ARÇELİK A.Ş.

Arçelik Anonim Şirketi (Arçelik veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları ile iştirakleri (Grup), dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları olup her türlü bilgisayar yazılımı, donanımı, bilişim, iletişim, telekomünikasyon, internet ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirme, üretim, mühendislik, müşavirlik ve Ar-Ge, projesi çalışmaları yapmak; her türlü teknik destek, bakım, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, tüm bilişim teknolojisi geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak, belgelendirme süreçlerini yürütmek, danışmanlık ve müşavirliğini yapmak; yurt içi ve yurt dışı alım ve satımını yapmak.

Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağlan, Telekom ağları, haberleşme sistemleri, kablosuz ağ cihazları, kablolu veya kablosuz veri iletişim cihazları, uydu cihazları, yerel ve geniş alan ağları, kablolama ve network cihazlarının geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, bakım onarım, teknik servis, internet servisleri, ham madde, mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri, yedek parçaları ve bunların montajı, makine ekipman ve cihazların temsilciliğini almak,

Elektronik veya mekanik güvenlik sistemleri, sistemlerle ilgili analiz ve fizibilite tasarımı, anten sistemlerinin malzeme ve yedek parçalarının yurt içinde ve yurt dışında alışını ve satışını yapmak, kiralamak. Bu alanlarda Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, ihale komisyonuna teklif vermek, taahhütlerde bulunmak.

Savunma ve Korunma Teknolojileri, Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Sağlık Bilişim Sistemleri, Enerji Teknolojilerinin yazılım ve donanımın geliştirilmesi ve üretilmesi, yedek parçalarının imalatı, bakım, onarım ve teknik desteğini sağlamak, danışmanlığını ve müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı alım satımını yapmak,

Avrupa Birliği, Tübitak, Kosgeb, Üniversiteler, Teknoparklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) projelerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak. Her konuda ihtiyaç duyulan teknolojik Ar-ge faaliyetleri ile ilgili teknoloji transferi yapmak.

Ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet üretimi yapan firmaların teknik müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığım yapmak, resmi ve özel sektörde konusuyla ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliği yapmak,

Her türlü Belgelendirme (TS EN ISO IEC, CE, vb.) süreçlerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünlerinin toplam ticaretidir.

ARENA FAKTORİNG A.Ş

Faktoring İşlemleri yapmak

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü faaliyetleri
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Tekstil

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım  yapmak ve işletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HER TÜRLÜ KURUM KURULUŞ VE TÜKETİCİYE YÖNELİK OLARAK KARA, HAVA, DENİZ VE UZAY UYGULAMALARI KAPSAMINDA HER NEVİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, MİKRODALGA, ELEKTROOPTİK, GÜDÜM, BİLGİSAYAR, BİLİŞİM, KRİPTOLOJİ, GÜVENLİK, MEKANİK, KİMYA VE BENZERİ KONULARDA ÇEŞİTLİ YAZILIM, CİHAZ, SİSTEM, ARAÇ GEREÇ VE PLATFORMLARININ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, ÜRETİM, TEST, MONTAJ, ENTEGRASYON VE SATIŞINI YAPMAK, SATIŞ SONRASI HİZMETİNİ VERMEK, TİCARETİNİ YAPMAK, YAPTIRMAK VE PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK, SERVİS, EĞİTİM, TAAHHÜT, İNŞAAT, YAYIN, TİCARET, İŞLETME VE İNTERNET HİZMETLERİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ GİRİŞİM VE FAALİYETLERDE BULUNMAK AMACIYLA KURULMUŞTUR. 

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PORTFÖY ARACILIĞI
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TÜRK TİCARET VE SERMAYE PİYASASI KANUNLARI HÜKÜMLERİ ÇERCEVESİNDE 21.08.2000 TARİHİNDE KURULMUŞ OLUP,ŞİRKET SERMAYE PİYASASI KURULUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK ÜZERE KURULMUŞTUR. ŞİRKETİN FAALİYET ESASLARI,PORTFÖY YATIRIM POLİTİKALARI VE YÖNETİM SINIRLAMALARINDA SERMAYE PİYASASI KURULUNUN DÜZENLEMELERİNE VE İLGİLİ MEVZUATA TABİDİR.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borsa Aracı Kurum

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmetleri

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Portföy İşletmeciliği

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SIRKETIN ANA FAALIYET KONUSU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE YATIRIM FONLARININ KURULMASI VE YONETIMIDIR. AYRICA, YATIRIM ORTAKLIKLARININ, 28.03.2001 TARIHLI VE 4632 SAYILI BIREYSEL EMEKLILIK TASARRUF VE YATIRIM SISTEMI KANUNU KAPSAMINDA KURULAN EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ VE BUNLARIN MUADILI YURT DISINDA KURULMUS YABANCI KOLEKTIF YATIRIM KURULUSLARININ PORTFOYLERININ YONETIMI DE ANA FAALIYET KONUSU KAPSAMINDADIR. SIRKET, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA YER ALAN SARTLARI SAGLAMAK VE SERMAYE PIYASASI KURULU (KURUL)'NDAN GEREKLI IZIN VE/VEYA YETKI BELGELERINI ALMAK KAYDIYLA, PORTFOY YONETICILIGI, YATIRIM DANISMANLIGI VE KURUCUSU OLDUGU YATIRIM FONLARININ KATILMA PAYLARI DAHIL OLMAK UZERE FON KATILMA PAYLARI ILE DEGISKEN SERMAYELI YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ PAZARLANMASI VE DAGITILMASI FAALIYETINDE BULUNABILIR. (ESAS SOZLESME MADDE:3 07.01.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN ESAS SOZLESME METNI 16.01.2015 TARIH VE 8737 SAYILI TTSG)
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirket'in ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olup, bireysel portföy yöneticiliği de bu kapsamdadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Şirket; bireysel emeklilik faaliyeti ile hayat ve ferdi branşlarda sigortacılık faaliyeti göstermektedir. 

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

Dondurulmuş veya Kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

 

Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış  istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp  gaz bayiliği almak,

 

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis,restorant, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

 

Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

 

Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;

 

Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile  şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve   kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi,alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

 

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

 

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek.

Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel hastane , tıp merkezi, diyaliz merkezi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, hizmetleri sunmak ve telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmaktır.

AYEN ENERJİ A.Ş.

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR


AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
İnşaat, yol, tünel, köprü ve tünellerde kullanılan çelik hasır, çit hasırı, kafes hasırı, çelik çubuk ve mesnet sehpası imalatı ve satışı, inşaatlarda kullanılan nervürlü demir ve inşaat malzemesi ticareti ve modern yapılar, fabrikalar ve okulların çevre güvenliği için uygulanan panel çit ve direklerinin imalatı, ihracı, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır.
AYGAZ A.Ş.

Tabi ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar ile kimyevi maddelerin ithali,yurt dahilindeki istihsal müesseselerinden toptan alımı ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler delaleti ile satışı ve icabında ihracı Gazların ve kimyevi maddelerin depolama,doldurma ve satış merkezleri tesisi ve Çalışma konusu ile ilgili tesisler kurabilir, şube ve satış yerleri açabilir. Her çeşit menkul ve gayrimenkulleri edinebili, devredebilir ve sair şekillerden bunlar üzerinde tasarruf edebilir. Menkul ve gayrimenkulleri kiralayacağı gibi, kiraya da verebilir. Her türlü rehin tesis edip, kaldırabileceği gibi gayrimenkulleri ipotek alabilir veya edebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Resmi ve hususi müesseselere karşı çalışma konuları ile ilgili her tür taahhüt işine girebilir, ve 14.5.2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)

Petrol benzin türleri nafta (hammadde solvent nafta hariç) gazyağı jet yakıtı motorin türleri fuel-oil gibi akaryakıt türleri ve EPDK veya diğer yetkili kurumların belirlediği diğer petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış likit petrol (LPG) ve biodizel etanol ve madeni yağların ticaretini dağıtım ve pazarlaması ve nakliyesini yapmak...ve 30.11.2017 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler,

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ    

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Kimyevi gübre ve asit imalatı, ithalatı, dahili ve harici satışı

BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.

Şirketin amacı,4487 sayılı Kanunla değişik 2499  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık  faaliyetlerinde bulunmaktır.

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ambalaj Malzemesi Üretimi

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti,
İmalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması, 
Ofset baskı ve serigraf, litograf yapılması,
Diğer her türlü metal dışı hammaddelerden ambalaj üretimi ve ticareti.
Metal Ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke kutu üretmektedir

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

KÜMES HAYVANLARI ETLERİNİN ÜRETİMİ ve ANA SÖZLEŞMEMİZİN 5. MADDESİNDE YAZILI İŞLER

BAŞER FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİ

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır;

- Türkiye'de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

- Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.

- Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.

- Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek.

- Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.

- Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

- Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.

- Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak

- Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.

- TTK 522 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.

- Şirket taşınmazlarının ve taşınırlarının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

- Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak.

- Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir. SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

- Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı ayni haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Esas Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.

- Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

- Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Klinker,Çimento ve Agrega Üretimi Satışı

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AGREGA,KLİNKER,ÇİMENTO ÜRETİMİ VE SATIŞI

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1) Her nevi plastik hammaddeden, hertürlü ayakkabı ve taban imalatı, ihracatı, ithalatı ve toptan dahili ticareti,

2) Konusu ile ilgili her türlüayakkabı imalatında kullanılan yardımcı malzeme aksesuar imalatı,

3) Konusu ile ilgili her nevi plastikmalzeme ve yedek parça imali için gerekli kalıpların imali, satın alınması, yaptırılması ve dahili ticareti,

4)Konusu ile ilgili olarak metalden mamul aksesuar imalatı,

5) Konusu ile ilgili plastik ve diğer çeşitli hammaddeler kullanarak her türlü mamul yan mamul makine yedek parça makine akşamı sınai cihaz imali ve dahili ticareti,

6) Konusu ile ilgili her türlü malın hurdalarının alımı satımı ve dahili ticareti,

7) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak ve sözleşmeleri imzalamak,

8) Konusu ile ilgili her türlü organik ve kimyevi maddelerin boya ve boya altı maddelerinin imalatı ve dahili ticareti,

9) Konusu ile ilgili her türlü ambalaj madde ve malzemelerin imalatı.

BERA HOLDİNG A.Ş.

Holding, ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve pnömatik makinalar, takım tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), ziraat ( büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık, et, süt ve su  ürünleri, zirai ürün, alet ve makinalar, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir.

a)   Holding sermayesine veya idaresine  katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine  yardımcı olabilir, bu şirketlerin  Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan  hisse senetlerini peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir, veya rehin alabilir.

b)  Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu?na aykırı olmamak kaydıyla her türlü şekilde ve yolla finanse edebilir.

c)   Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve sair garantiler verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir.

d)  Grup şirketlerinin  hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir.

e)   Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik  gibi ortak hizmetler verebilir.

f)   Şirketlerin Personeli için TTK.nun 522. Maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

g)   Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

h)  Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka, patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

i)    Özel finans kurumları kurabilir.

j)    Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu  vasıflara sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

k)  Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet muameleleri yapabilir. Hissedarlarıyla yasal düzenlemelerle belirlenen şartlara uygun olan ticari muamelelerde bulunabilir.

l)    Holding ve Holdinge bağlı şirketler ve iştirakler lehine kefalet verebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

m) Her türlü gayri menkulleri, kara deniz ve hava ulaşım araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve/veya 3. şahıslar lehine; ipotek ve rehin  dahil olmak üzere her türlü  ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bu hakları fekkedebilir. Başkalarının gayrimenkulleri  vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve  fek edebilir. Sahip olduğu kara deniz ve hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.

n)  Her türlü mal ve hizmet alım-satımını yapabilir. 

Holding yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri de  yapabilir


BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Profesyonel futbol yatırım ve spor yönetimi faaliyetleri

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

Uzun dönemli araç kiralama ve filo yönetimi ile motorlu araçların sıfır km. ve ikinci el ticareti

BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ARACI KURUM

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İplik Büküm, Boya-Apre, İnşaat, Turizm ve Enerji.


BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması,

Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi,

Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması,

Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi,

Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Tekstil, Makine Halısı Üretimi

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

BANKACILIK

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

HAVLU, BORNOZ, EV TEKSTİLİ VE YATAK GRUBU SATIŞI

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Saklama Hizmeti

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama

BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Şirket?in amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir.

i) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak,

ii) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak,

iii) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak,

iv) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermek,

v) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapmak,

vi) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek,

vii) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • A) Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı.

  B) İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
 • Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.nin faaliyet konusu Borusan Grubunun sinai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. 
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi

firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için

hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır.

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Çelik Döküm ve Makine İmalatı (Ana Sözleşmede Yazılı İşler)

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vana Üretim İmalat,İthalat,satış Pazarlama (Ana Sözleşmede Yazılı İşler)BURGAN BANK A.Ş.

Bankacılık

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET/ BÜYÜK MAĞAZALAR

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

1- Balık unu, balık yagı üretmek ve hayvansal yemler yapmak.

2- Her çesit su ürününü degerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak.

3-Her türlü yaglı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag üretmek ve fason isleme yaptırmak suretiyle ham yag ve rafine yag ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek.

4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve islemek amacıyla her türlü deniz tasıtı almak ve kiralamak

5- Soguk hava deposu yapmak, her çesit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve isletmek.

6- Her çesit yavru balık üretimi ve balık yetistiriciligi yapmak.

7- Her çesit balıktan; soklama, balık isleme, degerleme, fleto, füme ve paketleme yapmak.

8-Üretilen mal ve degerlerin ülke içinde ve dısında pazarlamasını yapmak

9-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, bosaltma, depolama, dagıtım ve dolum tesislerini kurmak.

10-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dısı toptan ve perakende ticaretini yapmak.

11-Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak.

12-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, isletmek. Akaryakıt dagıtım kanalları kurmak, bayi olusturmak.

13-Kara yolu ile yurt içi ve yurt dısı kimyasal madde, petrol tasımacılıgı yapmak.

14-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çesitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dısı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.

15-Her türlü sıvılastırılmıs petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diger asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.

16-LPG satıs istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalısan araçların LPG'ye dönüsümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

17-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

18-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak

19-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

20-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kasık, bardak, ayran ve yogurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve mesrubat kapları, sise, kapak ve benzeri plastik kapların, legen, kova, bidon gibi plastik mutfak esyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

21-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik esyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

22-Insaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, dograma, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs esyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

23-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

24-Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dagıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak

25-Her türlü madeni yag ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

26-Yurtiçi ve yurt dısından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmak

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Kongre, Spor, Eğlence, Fuar, Tasarım ve Kurumsal Etkinlikler yönetimlerinin, bir bütün olarak event başlığı altında yer alması ve Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri.

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yurt İçinde Paylar, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar İşlem Aracılığı Faaliyetileri ile Sınırlı Saklama Hizmeti verilmektedir.

CITIBANK A.Ş

Bankacılık

CLK HOLDİNG A.Ş.
------
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Şirket'in amaç ve konusu her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları ve maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtımıdır.

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALIYETLERI (BORSA ARACILIGI VE VADELI ISLEMLER DAHIL)

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG HİZMETLERİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HSY DANŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'DİR.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Havaalanı Yer Hizmetleri

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Şirket'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini  yapmak,

c-üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, 

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ÇİMENTO, MADENCİLİK, OTOMOTİV VE DİĞER SANAYİ KOLLARI İÇİN PİK SFERO ALÜMİNYUM ÇELİK DÖKÜM OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DÖKÜM VE İŞLEME FAALİYETLERİ.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vasıflı Çelik Üretimi

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hazırbeton İmalatı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Çimento İmalatı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO,KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirket' in başlıca faaliyet konuları şunlardır;

A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden;

a)Cephe ve çatı kaplamaları,      

b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı elemanları,

c)Panjur ve güneşlikler,

d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar,

e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları,

f)El aletleri, merdivenler, konveyörler,

g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları,

h)Ev ve büro eşyaları,

ı)Ders araç ve gereçleri,

i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek,

j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak,

B)   Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek,

C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak,

D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak,

E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır.


Bu cümleden ve şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak


1-Toptan ve perakende satış yerleri mağazalar, depolar, antrepolar alıp işletebilir.

2-İthalat ve ihracat yapabilir.

 3-İç ticaret, ithalat ve ihracat imkanları hakkında pazarlama etütleri yapabilir veya yaptırabilir. İthalat ikamesine veya ihracata dönük yatırım projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir.

 4-İçte ve dışta resmi ve özel kuruluşlara karşı her kademede taahhütlerde bulunabilir, uluslararası ihalelere, iç ve dış fuarlara, sergilere katılabilir.

 5-Çeşitli emtia ve maddelerin kara, deniz ve tren yolu ile nakliye, gümrükleme, depolama, yükleme, ve boşaltma işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.

 6-Depolama, paketleme ve ambalajlama tesisleri kurup işletebilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir.

 7-Ticaretini yaptığı emtiayı fason olarak başka firmalara imal ettirebilir.

 Şirket bu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen faaliyet konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

- Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinden bina inşa edip tesisler kurabilir. Yine amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul kiralayabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir.

-Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslardan kiralayabilir.

- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir.

- Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fekedebilir ve Şirket faaliyet konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in amaç ve faaliyet konusuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve distribütörlük alabilir veya verebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklı tutulmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların, pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş olan esham ve tahvilatı satabilir.

- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere ruhsat, telif ve işletme hakkı, imtiyaz, patent, ihtira beratı marka, lisans gibi gayrimaddi haklara sahip olabilir. Bunları ve bunların kullanma haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devir edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

 İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEKSTİL

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YATIRIM FAALİYETLERİ

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

GIDA ÜRÜNLERİ , SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ,SATIŞ

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 1992 yılında Türkiye'de kurulmuş olup bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket Avea tarafından yetkilendirilmiş bayilerine mobil telefonlar, mobil cihazlar, aksesuarlar, Avea GSM hattı, kontör ve avea markalı ürünlerin ile bilgisayar ürünlerinin tedarik ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:


a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.

b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.

f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.

g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

i) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Varlık Yönetimi

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde Holding'in kuruluş amacı, "kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak ve bu amaca uygun ticari sınaî ve mali girişimlerde bulunmak" olarak belirlenmiştir.

Finansal hizmetler, Gayrimenkul,iç-dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir. Denge Holding'in hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Toma Finance Limited unvanlı, İstanbul/Türkiye'de faaliyet gösteren Pana Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. ile yine İstanbul/Türkiye'de faaliyet gösteren Pana Proje Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'dir.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG HİZMETLERİ

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANSAL KİRALAMA

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde bireysel portföylerin, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

DENİZBANK A.Ş.

Bankacılık faaliyetleri

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak,
b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak,
c- Cam üretimi için lüzümlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek,
d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektir,
e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,
f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipoteği kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek,
h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek,
i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştigal etmek,
j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir.
l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.
m- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Deri ve deriden mamul giysi konfeksiyon imalatı , deri giysi ve ayakkabı ,aksesuar ithalatı ve yurt içi hazır giysi, ayakkabı alımı ve toptan satışını gerçekleştirmektir.

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Deri konfeksiyon üretimi ve ticareti, bağlı ortaklığı nedeni ile içecek dağıtım distribütörlüğü.


Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş

Telefon : +90 212 370 07 00

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DERİ GİYİM EŞYASI  VE SARACİYE ÜRETİMİ, HER NEVİ DERİ EŞYA İHRACAT ,İTHALAT VE SATIŞI .

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

DESTEK FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

DEUTSCHE BANK A.Ş.

BANKACILIK

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Beşeri ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması.

DEVİR FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Faaliyetleri

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

A.ISI VE MAKİNA:

-Her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının üretimi, ithalatı, satışı ile satış sonrası servis hizmetlerini sağlamak, bu sektörde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim için gerekli her türlü ekipman ve teçhizatın alımını satımını gerçekleştirmek, gerekli ekipmanı ithal ve ihraç etmek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yurt içinde ve yurt dışında bilumum ısıtma ve soğutma işlerinin taahhütlerinde bulunmak, plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve tadilat hizmetlerini sunmak.

-Isıtma ve soğutma sektöründe makine montajı yapılacağı depoların ya da yerlerin hazırlanması.

-Isıtma, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle havalandırma sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, bunların müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girmek.

-Her türlü klima, havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisleri, soğuk hava depoları montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü ısıtma, soğutma klima, havalandırma, sıhhi tesisat gibi mekanik tesislerde kullanılan hava soğutucular, su soğutucular, soğutma kuleleri, su deposu, klima santralleri, nem alıcı ve nem vericiler, sıcaklık, nem, basınç, ses, titreşim, hız ve benzeri cihazların alımı ve satımını yapmak.

B. YALITIM

-İzolasyon malzemeleri alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara, ısı, ses, su, yangın, çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Dekorasyon uygulamaları yapmak.

-Her türlü binaların ısı, ses, yangın ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Isı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan her türlü malın imalatında kullanılan hammadde ve yardımcı malzemelerin üretimi, alımı, satımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket konusu ile ilgili ısı, ses, su, yangın ve tesisin inşaatı ile ilgili her türlü demir çelik mamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayi pirpilli boru ve ısı, ses ve yangın yalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, doğalgaz, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletişim ve enerji sektöründe kullanılan her nevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapışkanlı, yapışkansız bantlar ve ekipmanların bağlantı elemanları, flanşları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan makineler ile ısı, ses, su ve yangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili her tür yalıtım ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması.

C. AMBALAJ

-Her türlü kağıt, tekstil, karton, teneke, sac, cam, tahta, plastik, petrol müştakından elde edilmiş ambalaj maddeleri, jüt, oluklu mukavva vesair her türlü tabii, sınai, kimyevi ham maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve şekillendirmesi

-Gıda, ilaç, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tüm benzeri sanayi, ticaret, ihracat için torbalarının ve kutularının, kaplarının yapımı ve ambalaj baskılarının yapımı

-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gıda maddelerinin ihraç ve muhafazası için gerekli kağıt torba, kutu ambalaj, selefon poşet, baskı ve etiketlerinin yapımı ve basımını yapmak

-Ambalaj için gerekli flekso, tifdruk, ofset baskı tekniği ile her nevi basımı yapmak

-Eğitim ve öğretim malzemeleri ile diğer hizmetler için gerekli tüm ambalaj maddelerini yapmak

-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için gereken her türlü makine teçhizat, alet, malzeme, araç ve gereç ile onların çalışmasını temin için de gerekli her çeşit kağıt, karton, teneke, saç, plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardımcı malzemeyi ithal etmek, satın almak, satmak, işlemek, işlettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak

-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmek

-Konusu ile ilgili fabrika, bina, yol, köprü, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurtiçi ve yurtdışında ısı, ses, su, yalıtım, uygulama, inşaat, taahhüt proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde amacına uygun bina, fabrika, depo vs. inşa edebilir, işletebilir, devredebilir, ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket alacak ve borçlarına karşılık; sözleşme, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8-Şirket konusuyla ilgili olan yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirketler, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.

13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

18- Şirket, konusu ile ilgili üretilen mamullerin satışını yapabilmek içim yurt içi ve yurt dışına satış mağazaları açabilir.

19-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası mümessillik, müşavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik yapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.

20-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DAR YETKİLİ ARACI KURUM
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vizon Türü Battaniye Üretimi ve Kaymaz Halı Üretimi alanında faaliyet göstermekte olup, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesi uyarınca, 

a) Pamuk, yün, yapağı, ve sentetik elyaftan iplik üretimi ve bunlardan mamul kumaş, kadife, havlu, battaniye, çorap vs. her türlü eşyanın üretimi, ambalajının yapılarak, pazarlanması, iç ve dış ticaretinin yapılması, bunun için gerekli, fabrika, depo, iş hanı, satış yerleri, irtibat bürolarının kurulması ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girmek, yapmak, yaptırmak, tesisler inşaa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak.

b) Tekstil sanayiinde kullanılan her türlü hammadde ve malzemenin makine ve ekipmanlarının ve yedek parçalarının alım satımı, ithalat ve ihracatı, üretim ve ticaretini yapmak.

c) Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen diğer iş ve işlemleri de yapacaktır.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Şirket otomotiv tedarik sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının direksiyon ve süspansiyon sistemi parçaları imalatını gerçekleştirmektedir

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

Havayolları İkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. 

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 4 no'lu "Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.

Madde 4:
Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,; her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya büsbütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulmuş veya kurulacak şirketin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım,finansman,organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde halletmek,riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amacı uygun ticari,sınai ve mali girişimlerde bulunmak. Gayrimenkule tasarruf: Şirket amaç ve çalışma koşullarını gerçekleştirebilmek için alım inşa trampa bağış şeklinde gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir bunları başkalarına devir ferağ hibe edebilir kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir ayrıca kendigayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir irtifak intifa sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrı maddi haklarla ilgili herçeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini icra ipotek menkul rehni işletme rehni kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevii teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir ve 2.1.1979 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Otomotiv ve Yedek Parça İthalatı, Satışı - Pazarlama ve Servis Hizmetleri

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Şirketimizin faaliyet konusu Esasa Sözleşmemizin 4 maddesinde tanımlanmış olup ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

Şirketin kuruluş amacı; Türkiye?deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm işleme faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara taşıtları, tarım ve iş makineleri ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir.  

DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
------
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, aluminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerini yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı ve ana sözleşmede yazılı diğer işler

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOYA, VERNİK, REÇİNE VE SAİR YÜZEY KAPLAMA VE YAPI MALZEMELERİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

Sınai ve ticari şirketlere iştirak.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve

bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması, işletilmesi ve Esas Sözleşmede yazılı diğer işler.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

OTOMOTİV YAN SANAYİ

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
KOMPOZE GÜBRE ÜRETİM VE SATIŞI,İSKELE FAALİYETLERİ ANTREPOCULUK VE TANK DEPOLAMA HİZMETLERİ
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SERT PLASTİK BORU BE BAĞLANTILARI (PVC VE PE ESASLI)

PLASTİK KALIP İMALİ

HURDA PLASTİKTEN GRANÜL ELDESİ VE BOYANMASI (AGLOMERE GRANÜL)

PLASTİK PROFİLLER, ÇUBUKLAR, ÇEMBER(AMBALAJ)BANT İMALİEGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin,  ticari  işletme  rehni  ve  ipotek  de  dahil  olmak,  fakat  bunlarla  sınırlı  olmamak üzere,  menkul  ve  gayrimenkullerle  ilgili  her  çeşit  ayni  ve  şahsi  hakları  iktisap etmek, başkaları  lehine  bu  hakları  tesis  etmek,  tapu  kütüğüne  ve  ilgili  sicillerine  şerh  ve  tescil etmek,  kaldırmak  ve  fek  etmek  veya  fek  ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere   bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi  bulunduğu  menkul  ve  gayrimenkulleri  ipotek,  rehin  ve  ticari  işletme  rehni  de  dahil olmak  üzere  kendisi  veya  üçüncü  kişiler  adına  her  ne  nam  ve  şekilde  olursa  olsun  teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve  kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy  işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.


Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve  gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?ndan izin alınacaktır.

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

A-Şirket gerek yurtiçinde gerek yurdışında başta enerji olmak üzere, altyapı endüstri, tasarım vb. sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseseler kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak, pazarlama, dağıtım hizmetleri yapmak, yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,

B-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjöktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,

Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için:

1-Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları alır, satar, kiralar veya kiraya verir, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir.

2-Amaç ve konusuna giren veya amaç ve konusunun gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, bu kişilere iştirak edilebilir, bu kişilerin iştiraklerini sağlayabilir, ödünç alabilir, ödünç verebilir ve bu kişilerle her şekilde işbirliği yapabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu?nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Yönetim ve Pay kontrolü ağırlıklı olarak Şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket menkullerini rehin verebilir, gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket iştirakleri ile yaptığı işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu md 21 ilk fıkrası hükmü saklıdır.

3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

4- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akdedebilir.

5- Yerli ve/veya Yabancı Kurum ve Bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

6-Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil, ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri)satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer ayni haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun ayni mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir.

Kendisi ve üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alamet farika ticaret unvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7-Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurtiçinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

8-Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

9-Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

10-Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

11-Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

12- Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

13-Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

14- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek amacıyla iştigal eden halka açık anonim ortaklıktır.
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

PLASTİKTEN MAMUL HALDE TÜP, BORU, HORTUM VE BUNLARIN BAĞLANTI ELEMANLARININ İMALATI (SUNİ BAĞIRSAKLAR DAHİL)

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Zeytinyağı rafinasyonu üretimi ve satımı 

EKO FAKTORİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ / FAKTORING ŞİRKETLERİ

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmak.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN FAALİYET KONUSU, TRANSFORMATÖR, KONDANSATÖR, AYIRICI VE ELEKTROMEKANİK TECHİZATIN ÜRETİM, TEST, PAZARLAMA VE SATIŞI İLE YENİ, ÜRETİM ALANLARI YARATMAK İÇİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİDİR.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Boya ve kimya sektörlerine  yönelik plastik ve metal ambalaj imalatı,satışı 

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 • Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
 • Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

 • Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,

 • Bir ortak girişime ortak olmak,

 • Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak,

 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

 • İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,

 • Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

 • Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

 • Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

 • Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek dahil Ana sözleşmede yazılı olan diğer hususlar.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,

10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.

14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Düz dikişli siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek;

C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek;

D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek;

E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. Esas Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin işletme konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal borçları için, gerekli olan nakd , gayri nakd veya şahs teminat veya garantileri vermek,

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek,

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,

P. Şirketin işletme konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,

R. Amaç ve işletme konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,

S. Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,

T. Amaç ve işletme konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,

U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.

V. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, esas sözleşmenin 22. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-JAN, EGM ,KKK ,HKK  VB. RESMİ KURUMLARIN GİYECEK ALIMINA YÖNELİK DIŞ GİYİM EŞYALARI İMALATI (KAMUFLAJLI GÖMLEK,KAMUFLAFLI EĞİTİM ELBİSESİ,POLİS MONTU VB.) YAPILMAKTADIR.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Meyve Suyu Üretimi ve İhracatı

ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İnşaat ve Proje Yönetimi

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.

A) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek. B) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.C) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir.D) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.E) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.H) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.İ) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.J) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.K) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.L) J fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.M) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.N) İşbu anasözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.O) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.

P) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan hertürlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.q) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.R) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.G) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muamemeleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir.Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.H) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muamemeler yapılabilir. İ) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.J) Şirketçe yukarıda yazılı muamemelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girişilmek istenmesi halinde bu maddede TTK'nda tanımlanan prosedüre uygun olarak değişiklikler yapılabilir. Anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.


Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.


Şöyle ki;


A) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir. B) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.A) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümlerine uygun olarak, kendi ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarark TTK Madde 468 -469 hükümlerine göre işlem yapabilir. B) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımnında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir.Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımnında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.C) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.D) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Lokanta,pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve mesrubatı satısı ile ilgili tesisler açmak ve isletmek ve ana sözlesmesinde yazılı olan diğer isler yürütmektedir.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aracı Kurum
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yatırım Holding 

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ithalat ve ihracatı ile büyük ve küçükbaş hayvanları, kümes hayvanları yetiştirmek, kesimini, alım ve satımını yapmak. Bununla birlikte fidecilik ve AVM faaliyeti de bulunmaktadır.

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

OTOMOTİV YAN SANAYİ 

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Futbola ilişkin faaliyetler

FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Porföy Yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

FİBABANKA A.Ş.

Bankacılık

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve toplantı organizasyonu yapmak


FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bilişim:

1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

2. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek.

3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme Hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcısına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.

4. Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak.

5. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbı laboratuarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.

6. Her türlü elektronik alet üretimini, alım satımı, ithalat ve ihracını yapmak.

7. Şirket Özel, Yarı Resmi veya resmi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu her türlü bilişim, elektronik, otomasyon, personel temin ve çalıştırılması ihalelerine katılıp her türlü taahhüt işleri yapabilir hükmi veya özel şahıslara devir edebilir.

Yayıncılık: 8. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı ve sergilenmesini sağlamak.

9. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, web sitesi gibi bilgi ve doküman yayınları tasarlayarak içerik üretmek ve yayınlamak ve bunları yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.

10. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalini ve ticaretini yapmak.

11. Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak ve kongre organizasyonları düzenlemek.

12. Masa üstü, internet ve görsel medya reklamcılığı ve yayıncılığı yapmak.

13. Kurumsal kimlik yaratımı ve danışmanlığı, marka yönetimi ve her türlü prodüksiyon çalışmaları yürütmek üzere;

Diğer: 14. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya dışında her türlü müşavirlik ve eğitim hizmetleri verebilir.

15. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.

16. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, iletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

17. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya Kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.

18. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

19. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham yan mamul esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine alet yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

20. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir.

21. Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yedi ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir.

22. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

23. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

24. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışıdır. 

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Her türlü çelik, aliminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, trabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

2. Dayanıklı Tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Araçları üzerine aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(GS Sportif A.Ş.) sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. GS Sportif A.Ş. Galatasaray Futbol Takımı'nın tüm medya yayın, reklam, sponsorluk ve isim haklarını yönetir, sponsorluk, reklam isim hakkı ve yayın hakkı gelirlerinin yanısıra, GS Sportif A.Ş.'nin bünyesinde gişe gelirleri, futbolcu transferleri gelir/giderleri ve maaşları gibi futbol faaliyetleriyle ilgili gelir/giderler de yer alır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak, faaliyet ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Portföy İşletmeciliği

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gedik Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.


GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.21.04  PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.(NAYLON BRANDALAR DAHİL)
POLİPROPİLEN OLUKLU LEVHA (BUZDOLABI ARKA DUVARI,ÇEŞİTLİ AMBALAJ MALZEMELERİ,SEPERATÖRLER,KIRTASİYE VE BÜRO KLASÖRLERİ,KUTULAR)

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu, Alman WERZALİT Firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak -arkalıkları, yapı profilleri ayrıca emprenyeli kağıt, laminat üretimi ve satışıdır.


Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi, BDO Denet Bağımsız denetim ve Danışmanlık A.Ş.dir.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)

Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları

Bus-Bar Kanal Sistemleri

Topraklama ve Bağlantı Elemanları

Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri

Elektrik Dağıtım Panoları

Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama

G-Charge Araç Şarj Sistemleri

G-Bus Otomasyon Sistemi

Led-Bus Aydınlatma Sistemi

Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri

Akıllı Tork Civatası

UVC Led Sistemleri

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmek, ayrıca; portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek. 

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans Kurumları

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Esas sözleşmemizin 3 nolu Maksat ve Mevzuu adlı maddesinde de yer verildiği üzere Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte radyal ve konvansiyonel iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretip tüketicilerine sunmaktadır. Geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. son kullanıcılara hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO, KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETEREK YURTİÇİ VE YURTDIŞI PİYASALARDA SATIŞA SUNMAK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük

GSD HOLDİNG A.Ş.

HOLDİNG FAALİYETLERİ

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.

BANKACILIK FAALİYETLERİ

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Kimyevi Gübre Üretimi ve Satışı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket'in ana faaliyeti kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c) İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcısından yapılan tahsilatları, payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

d) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda başlangıçta anlaşılan konularda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,

e) Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip olduklarr varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyeleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek,

f) Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Tebliğ'de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,

g) Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

h) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve eserin finansmanını sallamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,

i) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, yetkili/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalı olabilecek her türlü anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olmak,

j) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine doğmuş, veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacaklan temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

k) Şirketin kaynak kuruluştan devraldığı gayrimenkuller üzerinde, tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine önalım hakkı tesis etmek ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluşa geri satışını teminen gerekli anlaşmaları akdetmek, bu yolda gereken tüm hukuki muameleleri ifa etmek,

l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak,

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Şirket"), 2 Eylül 1997 yılında kurulmuştur. Şirket'in amacı, 3794 Sayılı Kanun'la değişik 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

11 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ekim 2015 tarih 2015/27 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.

Şirket, 7 şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm T.Halk Bankası AŞ. şubeleri sermaye piyasalarında şirket adına emir iletimine aracılık etmektedir.

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

TEKSTİL

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Tarım ve Veteriner İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması


HSBC BANK A.Ş.
------
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

Şirket?in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring İşlemleri

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmak.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

BANKACILIK

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi faaliyetleri

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

ING BANK A.Ş.

Bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

Şirket?in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Gedik Yatırım Holding A.Ş.?nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır. 

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Araçları yatırım hizmetleri araclık işlemleri

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

(Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.madde'si 22.06.2018 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilen şekli 02.07.2018 tarih 9611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.)

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.

661201-MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALIYETLERI (BORSA ARACILIGI VE VADELI ISLEMLER DAHIL).

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.

Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrikli Ev Aletleri Üretimi

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

Ana faaliyet konusu günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

İnşaat, Sağlık, Eğitim ve dahili ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. 

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

MEDYA, YAYINCILIK, REKLAMCILIK

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mükellef kurumun faaliyet alanı özetle , her türlü bilgisayar alım satımı, teknik ve yazılım desteği ve satışını bilgisayar malzemesi alım ve satımı bilgisayar aksesuar sarf malzemeleri ve aksamları her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının alımı satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmaktır.

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETLERİ

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla, sermaye piyasası faaliyetlerınde bulunmaktır.

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duş sistemleri, derz dolgu malzemeleri), Türkiye çapında satışının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda ilişkili kişi konumunda olmayan firmalardan (yurtiçi ve yurtdışı) sağlanan ürünlerin de satışını yapmaktır.

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA HAM PETROL ,ENERJİ ,PETROL ,DOĞALGAZ VE FOSİL YAKITLAR ARAMA VE İŞLETME ,SONDAJ ,ÜRETİM ,TAŞIMA ,DEPOLAMA VE RAFİNAJ GİBİ TÜM PETROL AMELİYELERİNİ YAPMAK BUNLARDAN HER ÇEŞİT PETROL ÜRÜNÜ ARA ÜRÜN VE YAN ÜRÜNLERİ ELDE ETMEK,MADENİN TENOR ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ KURMAK,MADEN ARAMA OCAKLARININ İŞLETİLMESİ CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD ARAŞTIRMA PROJE FİZİBİLİTE ,MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK,MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ VERMEK.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak;

C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;

D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek;

E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal borçları için, gerekli olan nakdi , gayri nakdi veya şahsi teminat veya garantileri vermek, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,

P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,

R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,

S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,

T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,

U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.

V. Sermaye Piyasası Kanununun(SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir.

Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümler çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.

Derecelendirme Hizmetleri

İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Yurtiçi ve Yurtdışı faktoring işlemleri

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Finansal Kiralama

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu?nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket; portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Mevzuat ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan portöyün işletilmesi.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Demir çelik üretimi ve ticareti

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEMİZLİK FIRÇALARI İMALATI İLE  TOPTAN VE PAREKENDE SATIŞI ( her çeşit oto fırçası , tuvalet - lavabo fırçası , yer fırçası , kaba alan fırçası , yağiı boya fırçası , badana fırçası özel endüstriyel fırça imalatı ve satışı )

J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasalarında Aracılık Faaliyetleri
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, İŞ MAKİNASI, TRAKTÖR V.B.JANT İMALATI

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

661903-FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

Bağımsız Denetim Firması:

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
------
K MENKUL KIYMETLER A.Ş.
------
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Yazılım Hizmetleri

KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Fonları Kurmak ve Yönetmek

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Bütün çeşitleri ve şekilleri ile bilumum beyaz renkli dekoratif ve artistik karo fayans, yer karosu, granit seramik, cephe kaplaması, rölief, mozaik, her türlü split ve fasat kaplama malzemesi alçak ve yüksek gerilim izolatörleri, elektroporselen, steatid ve porselen teknik seramikler; sıhhi tesisat malzemeleri araç ve gereçleri, fayans ve porselen sofra ve mutfak eşyaları, ateş tuğlası, şamot porselenden mamul sırlı, sırsız çeşitli plaka ve borular, her türlü izolasyon malzemesi, seramik yapıştırıcıları, dolgu malzemeleri ve harçlar bütün çeşit ve şekilleri ile bilumum fayans, yer karosu porselen ve seramik eşya ve emtia imali, dahili satışı, ithali, ihracı.

KAP TEST A.Ş.
------
KAP TEST YATIRIM A.Ş.
------
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLUKLU MUKAVVADAN LEVHA, OLUKLU MUKAVVADAN MAMUL AMBALAJ KUTULARI İMALATI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır.

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ, YATIRIM FONU KATILIM PAYLARININ PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİ

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

HER NEVİ TAŞIT ARAÇLARININ VE BUNLARIN BÜTÜN ASLİ VE YEDEK PARÇALARININ İMAL , MONTAJ , BAKIM VE TAMİRİNİ DAHİLİ TİCARETİNİ, İTHALAT VE İHRACATINI YAPMAK MUKAVELESİNDE YAZILI DİĞER İŞLER

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İplik İmalatı, İplik Boyama, Örgü Kumaş imalatı ve Pazarlaması

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KUŞELİ KARTON ÜRETİMİ VE TİCARETİ, ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI ÇERÇEVESİNDE KENDİ İHTİYACI İÇİN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER    

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü araç üstü ekipman ve savunma sanayiine yönelik zırhlı araç üretimi    

KENT FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmeti

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu ürünler imalatı ve satışı ile çikolata ve bisküvi ticareti.


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ana sözleşmede yazılı işler.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTUCU VE DONDURUCU ÜRETİMİ VE BU ÜRÜNLERİN İÇ VE DIŞ
PİYASALARA SATIŞI İLE İŞTİGAL ETMEKTEDİR.

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket finansman hizmetleri sağlamak amacıyla, Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Topluluğu motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetler alımını,malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmektedir. 

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

Her türlü mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır:

a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.

b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi

c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi,

e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması,

f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhidi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştigal konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi,

p) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

q) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,

s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi,

t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

v) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.


KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınai bezler ile sınai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethylene­terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile, Ticari, sınai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir ve 1.4.2013 tarihinde tescil edilen ana sözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler,

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç.


Bağımsız Denetçi : Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek.
Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak.
T.T.Sicil Gazetesinde yayınlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3'de yazılı tüm faaliyetler

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İMALAT SANAYİİ MADENCİLİK

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkullere dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kanunu, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili tebliğler ve sair sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan pet şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

İnternet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere internetle ilgili her türlü hizmeti vermek ve 25.02.2011 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler. 

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

 • Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
 • Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
 • Bir ortak girişime ortak olmak,
 • Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak,
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
 • İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
 • Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
 • Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
 • Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
 • Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIR ÜCRET VEYA SÖZLESMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETIMI FAALIYETLERI (PORTFÖY YÖNETIMI, MÜSTEREK FONLARIN YÖNETIMI, EMEKLILIK FONLARININ YÖNETIMI, VB.)

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4.MADDESİNDE YER ALDIĞI ÜZERE ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU;


-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.  

-Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek,
-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.  

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Banka; aşağıda öngörülen hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında her türlü Bankacılık işlemlerini faizsiz Bankacılık prensipleri dahilinde yapmak maksadı ile kurulmuştur. Bu prensipler ve ilgili mevzuat dahilinde Banka'nın faaliyetleri:

1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; özel cari hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları ve sair izin verilen münferit, müşterek ve/veya iştirak halinde hesaplar açmak ve bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç almak, avans kabul etmek ve fon temin etmek,

2. Faizsiz bankacılık prensipleri dâhilinde; ekonomiye fon tahsis etmek, gerçek veya tüzel kişilere nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi kullandırmak, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini finanse ve teşvik etmek, üçüncü kişiler lehine; mahkemeler, icra daireleri, İhale Kanununa tabi kuruluşlar başta olmak üzere resmi ve özel, gerçek veya tüzel kişilere teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve sair garanti taahhütleri ile kabuller gibi gayrinakdi krediler vermek,

3. Finansal ve faaliyet kiralaması ile sair her türlü kiralama işlemlerini yapmak,

4. Her türlü nakdi ve/veya kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri yapmak,

5. Muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak,

6. Seyahat çekleri, banka kartları ve kredi kartları gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerini yapmak, üye işyeri ve benzeri hizmetleri vermek,

7. Gerçek ve/veya tüzel kişiler nam ve hesabına kambiyo senedi veya sair kıymetli evrak tahsilatı ile vergi, SGK, telefon, elektrik, su, doğalgaz ve sair bilcümle özel ve kamuya ait faturaların tahsili işlemlerini yapmak,

8. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda ile iştigal ettiği her türlü konuda danışmanlık yapmak, 9. Yurt içinde veya dışında her nevi şirketleri (banka dâhil) kurmak, aynı amaçla kurulmuş şirket ve bankalara iştirak etmek, bunların pay senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirketleri veya bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

10. Bir iş, sanayi veya ticari işletme kurmuş veya kurmayı planlayan şirket veya kişilerle ortaklık veya kâr-zarar ortaklığına girişmek veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte bulunmak ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek,

11. Bankalar ve Finansal Kuruluşlar, Finansal Kiralama Şirketleri, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle yurt içinde veya yurt dışında konsorsiyumlar, kredi sendikasyonları, kar zarar yatırım ortaklıkları, yatırım fonları kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

12. Çek, poliçe, bono, ödeme emri, akreditif, konşimento, varant, fatura, mütedavil veya menkul kıymetler ve sair benzeri kıymet ve belgeleri tanzim etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, almak, satmak, iştira etmek, ifa ve isdar etmek, tahsili işlemlerini yapmak,

13. Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre para piyasası araçlarını spot veya vadeli almak, satmak ve bunların alım satımına aracılık etmek,

14. Yürürlükteki mevzuat dahilinde, her türlü sermaye piyasası işlemlerini yapmak ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak; yurt içindeki ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören pay senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek, portföy işletmeciliği ve yönetimi faaliyetinde bulunmak, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

15. Mevzuata göre, efektif dâhil her türlü kambiyo işlemleri yapmak, kıymetli madenler ve emtia muamelatında, alım satımında ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak veya bunların emanete alınması işlemlerini yapmak ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerini akdetmek, alım ve satımını yapmak, aracılık etmek,

16. Kiralık kasa hizmetleri sunmak, açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve Sermaye Piyasası Kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde bulunmak veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapmak veya yaptırmak veya organizasyonlarını yapmak,

17. Yediemin tayin etmek veya edilmek, yediemin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

18. Faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde, her nev'i maddi ve gayrimaddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kat'i şarta bağlı, muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nevi ve suretle satın almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkûr mameleki kısmen veya tamamen Banka menfaatine göre idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek,

19. Çalışanlarının seviyesini yükseltmek veya ehliyetli çalışan sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis etmek ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollamak. sosyal, kültürel tesisler kurmak, mevcut olanlara iştirak etmek,

20. Banka'nın maksatlarının temini veya kendi ihtiyaçları için; her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ etmek veya ipotek vermek, kiralamak ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak,

21. Her türlü alacaklarının tahsilini teminen üçüncü kişilerin veya kefillerinin gayrimenkullerini rızaen veya cebri icra ihalelerinden satın almak,

22. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini veya verdiği ve/veya vereceği kredilerini, kullandıracağı fonları teminatlandırmak için, inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde menkul ve/veya gayrimenkuller iktisap etmek, Banka lehine her türlü ipotekler, rehinler almak; aldığı rehin ve ipotekleri fek etmek/ettirmek,

23. İthalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelatta bulunmak, ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

24. Gerektiğinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için enerji (elektrik, doğalgaz vb) üretmek, ihtiyacının fazlasını bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak kamuya ve/veya özel kişilere satmak, bağışlamak ya da sair biçimlerde devretmek/kullandırmak,

25. Banka gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beratı, lisans, knowhow, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik, fikri, ilmi ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek,

26. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya Banka'nın doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,

27. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili, yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların (sigorta şirketleri dahil); mümessillik, vekalet ve acenteliklerini yapmak ve her türlü komisyon işleriyle iştigal etmek,

28. Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini almak veya bu kuruluşlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar açmak, para yatırmak,

29. İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu, temsilcilik kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,

30. Mevzuat dahilinde, toplumun düzen ve yararına Banka'nın prensipleri dahilinde sosyal gayeli yardımlarda, bağışlarda bulunmak,

31. Banka ve ticari Kuruluş olmanın gerektirdiği ve gayelerinin kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı her nev'i iş, muamele, sözleşme ve fiili yapmak,

32. Yürürlükteki mevzuatın imkân tanıdığı sair her türlü bankacılık faaliyetini ve/veya sair faaliyetleri icra etmektir.

Yukarıdaki paragrafların her biri başlı başına hüküm ifade etmekte olup hiçbiri münhasıran yekdiğerinin muavini olarak yorumlanamaz.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

İNŞAAT BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

- Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı

- Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli izin ve / veya yetki belgelerini almak kaydıyla kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetlerinde bulunabilir.

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yazılım

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multimedya ( çoklu ortam ) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması ve anasözleşmede yazılı olan konular.

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket'in ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Sağlık Hizmetleri

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Madde  3- Şirketin  maksat  ve  mevzu' u  başlıca  şunlardır.

a)  Her cins kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri kurmak ve işletmek,

b)  Kurulmuş  ve   kurulacak  tesisler  için  gerekli  her  türlü  yatırım  mali,  makina,  tesis,  teçhizat   yedek parça,  alet  ve  benzerlerini  satın  almak,  ithal  etmek,  imal  etmek,

c)  Üretim  için  gerekli  her  türlü,  ham  madde,  yardımcı  madde,  yarı  mamül,  mamül  ve  tali  maddeleri satın  almak,  imal  etmek,  ithal  etmek,

d)  Üretilen  veya  satın  alınan  her  türlü  ham  madde,  yardımcı   madde,   yarı   mamul,  mamul   ve   tali maddeleri  satmak,  ihraç  etmek,

e)  Konuyla  ilgili  veya  farklı  bir  konuda  faaliyet  gösteren  her  türlü  sınai  ve  ticari,  yerli  ve  yabancı şirketlere  kurucu  olarak  veya  kuruluştan  sonra  iştirak  etmek,  devralmak,  devretmek  kurulmuş  tesisleri  satın  almak,  satmak,

*  Bu   işlerin  yürütülmesi   için   gerçek  ve  tüzel   kişilerle   lisans   anlaşması   v. s.   şekillerde   işbirliği yapmak,

*  Şirket  mevzuuna  giren  işlerle  uğraşan  yerli  ve  yabancı  şirket,  şahıs  ve  müesseselerle  mukaveleler ve  ortaklık  yoluyla  işbirliği  yapmak  ve  bunların  mümessilliklerini  almak,  mümessillik  vermek,

*  Yukarıda  zikrolunan  imalat  faaliyetlerinin  icap ettirdiği  her  türlü  emtiayı   memleket   içinden   veya dışından  temin  etmek,

*  Maksat ve mevzu ile  ilgili  olarak  teknik  bilgi  ( Know How )  anlaşmaları  akdetmek,

*  İç  ve  dış  kaynaklardan  her  nev'i   kredileri   temin   etmek,   gerektiği   takdirde   şirketin    gayrimenkullerini  terhin  etmek,  aracılık  faaliyeti  ve  menkul  kıymet  portföy  işletmeciliği  niteliğinde  olmamak kaydıyla  tahvilat  ihraç  etmek,

*  Her türlü  menkul, gayrimenkul  ve  gayri  maddi  haklar  iktisap   etmek,   bunları   işletmek,   kiralamak, kiraya  vermek,  almak  veya  satmak,  başkalarına  ait menkul  ve   gayrimenkul   mallar   üzerine   şirket lehine  ipotek  tesis  ve  tescil  etmek  bunlar  üzerine  her  türlü  hakları  iktisap  etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış, terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb. muameleleri yapabilme erkidir,

Şu kadar ki;  Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

*  Maksat  ve  mevzu   ile   ilgili  olarak  yurt   içinde   ve   yurt   dışında   acenteler,   ve   şubeler    açmak, mümessillikler  vermek,  komisyoncular  tayin  etmek,  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  her  türlü  nakliyecilik  yapmak,

* Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

*  Ana  Sözleşme  değişikliği  niteliğinde   olan   işbu   kararın   tatbiki   için  Gümrük ve  Ticaret   Bakanlığı' ndan   ve gerektiğinde  Sermaye  Piyasası  Kurulu' ndan  izin  alınacaktır.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

DELİCİ VE KESİCİ TAKIM İMALİ VE SATIŞI


MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticliği

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

TURİSTİK OTEL İŞLETMECİLİĞİ

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.

Vernikli verniksiz her nevi boya reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek (ve ana sözleşmede yazılı diğer işler)

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPMAK.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Her türlü otel, motel, tatil köyü, marina, restorant ve buna benzer turistlik tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmaktır.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AMAÇ VE KONU

A ? FAALİYET KONUSU

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla,

a) Her cins tabii ve sun'i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında özel markalar altında üretilen hazır giyim eşyaları, iç ve dış giysilerinin, çocuk eşyalarının, gençlik için üretilen özel giyim eşyalarının, özellikle "Mavi, Mavi Jeans" markası ve/veya başka markalar ile üretilen her nev'i giysinin alım satımı iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak, bununla ilgili mağazalar açmak ve işletmek, bu ürünlerin toptan ve perakende, yurt içinde veya yurt dışında pazarlamasını temin amacıyla satış organizasyonları kurmak ve işletmek.

c) Örme ve tekstil sanayi ürünlerinin imalatı için gerekli aksesuar, fermuar, düğme, dar dokuma, şerit, lastik, kordon ve benzeri malzemeler ile bunların imalat makinalarının, aksam ve edevatının, paketleme makinaları, üretim bantları, konveyürler ile kimyevi maddeler, boyalar, apreleme, ütüleme, kasarlama malzemelerinin, madeni yağların imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.

d) Konu ile ilgili model çıkartmaya yarayan özel plakalar, mumlar, parafinler, sabunlar, organik kimyevi müstabzarlar, petrol türevlerinin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

e) Tekstil ve örme sanayinde kullanılan model ve kalıp çıkarmaya yarayan uygulamalı bilgisayarlar, büro makinaları, kırtasiye ve hırdavat malzemeleri, triko ve konfeksiyon imalatına yarayan özel örme, dokuma, nakış, dikiş ve trikotaj makinaları, bilgi işlemli makinelerin ithalat, ihracat ve ticareti ile uğraşmak.

f) Hazır giyim mağazalarında satılabilecek deri ve tekstil aksesuar malzemeleri, giyim kuşam aksesuar ve süs malzemeleri, kravat, eşarp, mendil, çorap ve benzeri tuhafiye sanayi ürünleri parfümeri ve bijuteri malzemelerinin, kırtasiye eşyalarının ve büro araç gereçlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak.

g) Gıda sanayi ürünlerinin paketlenmesi, iç ve dış ticaretiyle uğraşmak, lokanta, kafeterya, self servis hizmetleri verecek mahaller kurmak ve işletmek, yurt dışında tescilli gıda sanayi ile ilgili markaların Türkiye temsilciliklerini almak ve işletmek.

h) Turizm sanayi ile ilgili ürünler, hediyelik eşyalar, halı, kilim, bakır ve benzeri turistik ticaret emtiaları, cam ve camdan mamul eşyalar, otel ve motellerin komple döşeme ve dekorasyon malzemeleri, deriden mamul ürünler, ayakkabılar, kemerler ve çantalarla, deri giysilerin tasarımı, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

i) Şirket yukarıda sayılan mal ve ürünlerin doğrudan doğruya imalatı ile uğraşabilir, bu mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir imalat, montaj, paketleme ile ilgili tesisleri kurar ve işletir, bu mal ve ürünlerin tasarımı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile iştigal eder, yurt içi ve yurt dışı fuarlara iştirak eder.

j) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; konu ile ilgili mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak kaydı ile bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütlere girmek, teminatlar yatırmak, konu ile ilgili dış ticaret şirketleri ile işbirliği yapmak.

k) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

l) Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olduğunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

m) Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılmak, vakıf kurmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak, kar dağıtımı yapmak.

n) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerin gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında dergi, mecmua, resimli, resimsiz kitap gibi yazılı ve görsel araçların basımını, çoğaltılmasını, dağıtımını ve pazarlamasını organize edebilir. Baskı işleri ile uğraşan kuruluşlarla işbirliği yapar, koleksiyonunun görsel şekilde alıcılara sunulabilmesi için gereken film, video, internet CD, DVD, görüntülerinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirir, bu araçların çoğaltılması, dağıtılması ve pazarlamasını organize edebilir. Bu husustaki stüdyolarla işbirliği yapabilir, bu basılı ve görsel araçların sunumu ile ilgili gereken yasal izinleri alabilir ve barkodlandırılmasını isteyebilir.

o) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere aşağıda tanımı yapılan elektronik büro malzemeleri ile iletişim malzemelerinin ithalatı ile de iştigal eder: Bilgisayar, bilgisayar parçası, yazılım, donanım, yan ürün, ekipman, sarf malzemesi. Elektronik cihaz, elektronik cihaz parçaları ve sarf malzemeleri. Güvenlik için kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların yedek parçaları ve sarf malzemeleri. Data hattı, networklar için kullanılan ekipman, elektronik parça ve sarf malzemeleri iletişim cihazları ile bu cihazların yedek parça aksam ve edevatı ile sarf malzemeleri.

B ? FAALİYET KONUSUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

a) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu elde edebilmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir.

b) Dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli karz akitleri akdedebilir ve kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

c) Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Bu ipotek ve rehinin kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir.

d) Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

e) Konu ile sınırlı marka, patent, ihtira beratı, know ?how, royalty alabilir.

f) Konu ile ilgili acentelik, komisyonculuk, bayilik ve mümessillik anlaşmaları yapabilir.

g) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

h) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak tasarımcıları, teknisyenleri, makinecileri, makine ustalarını ve faaliyet gösterdiği sektörün altyapısını oluşturan diğer kadroları yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir.

i) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

j) Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik, mimari hizmetleri sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)

MED MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve dahili ticareti, polietilen köpük kauçuk, eva ve plastik sanayi ile ilgili ana ve yardımcı kimyevi maddelerin, boya maddelerin ,polietilen köpük kauçuk, eva ve sanayi madeni yağlarının, terlik,ayakkabı,promosyon sanayi ile buna bağlı çalışan yan sanayinin kapsamına giren her nevi suni ve tabii deri,bez,iplik,taban astarı,kösele yapıştırıcılarının imali,polietilen plaka kapalı ve açık gözenekli köpük plakalar,eva plaka ve eva taban imali, ithali, ihracı, dahili ticareti ve yurtiçi-yurtdışı nakliyesi ve depolamasıdır. 

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)?ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM KURULUŞU
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (İPLİK,BEZ ÜRETİMİ-BOYA-APRE-BEYAZLATMA-BASKI-DOKUMA-KONFEKSİYON/ARA ÜRÜN(ASTAR TELA- TOPFUSE)

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

Her türlü pamuk, suni ve sentetik elyaftan iplik, dokuma trikotaj, konfeksiyon, hazır giyim imal etmek ve ettirmek. Ayrıca ana faaliyet dalımızın yanı sıra çimento,enerji,inşaat ve madencilik alanlarında da faaliyet gösterilebilmesini teminen esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirketin Amaç ve Konusu:

a)Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

b)Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak, benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

c)Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek.  Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d)Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

e)Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

f)Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin  toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

g)Şirket, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar veya kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

3.2.Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla:

a)Amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir.

b)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

c)Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

d)Yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir, gerektiği takdirde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

e)Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir.

Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, kendisi ve bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer ayni haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun ayni mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir. Kendisi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı alabilir, bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devir alır, devreder, kiralar, kiraya verir.

f) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

g) Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

h)Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

ı) Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

i)Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

j) Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

k)Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır.

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Maksat" başlıklı 3. Maddesi uyarınca şirketimiz, yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacı ile ödünç para verebilir; yurt içinde ve yurtdışındaki tüketicilerin finansmanını sağlayabilir. Gayrimenkuller iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, hasılat kirası ile tutabilir veya hasılat kirasına verebilir; ipotek veya diğer ayni haklarla takyit edebilir; ipotek karşılığında veya diğer teminatlar ile veya teminatsız ödünç verebilir veya alabilir fek ve tadil edebilir ve Şirketimizin esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

OTEL YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Domates Salçası ve Küp Domates Üretimi

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri, İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Sınırlı Saklama FaaliyetleriMETEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Turizm Otelcilik, Enerji    

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md  15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile"  her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir,  rehin edebilir , rehin alabilir.


4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket  amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi  teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar  lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket  borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları  kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ARACILIK FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİ

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.
MİGROS TİCARET A.Ş.

Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır.

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Taşıtlar, Tarım ve Makine Aletleri, İnşaat ve Diğer

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Madde 4.

Amaç ve Faaliyet Konusu

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim şirkettir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.
Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak.
şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:
1- Her nevi özel hastane, kreşler, çocuk bakım yurtları, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir, (leasing veya adi kira yolu ile) kiralayabilir veya kiraya verebilir.
2- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, (finansal kiralama yolu ile); satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.
3- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir
4- Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir; kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait irketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir ve gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir.
5- Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehin edebilir.
6- Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlayabilir; proje , lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.
7- şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç, teçhizat donanımı iktisap edebilir. şirket bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir veya bu taşınır ve taşınmaz mülkiyetleri başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. şirket alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü ayni veya şahsi teminat alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari iş rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.
8- Gerçek ya da tüzel üçümcü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9- şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ; bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir.
10- şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.
11- şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.
12- Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir.
13- şirketin amacına yönelik teknik personeli yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturabilir, işletebilir, ya da bu yönde kuruluşlara burs vererek gerekli elemanı yetiştirebilir, bu yönde kültür ve eğitim vakfı kurabilir.
14- şirketin çalışanlarının faydalanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurabilir, iktisap edebilir, faaliyette bulundurabilir.
15- şirketin Enerji Piyasası mevzuatına uygun ihtiyacını karşılayacak kojenerasyon oto prodüktör tesisleri kurabilir, üretebilir ve üretim fazlasını mevzuatın izni hükümlerince uygun satabilir, şirketin elektrik enerjisi ihtiyacı için elektrik enerjisi ithal edebilir.
16- Sağlık hizmetlerinin geli tirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, model, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapabilir, iktisap edebilir, işletebilir, işlettirebilir, bu tür tesisleri kiralayabilir, onarabilir, kiraya verebilir, sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunabilir, ve
17- Konusu ile ilgili Yap-işlet Devret modeli işleri yapabilir, sağlık alanında Kamu-Özel sektör işbirliğinde faaliyette bulunabilir.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşmenin 3. Maddesine göre; Şirketin fiili faaliyet konusu: Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt, Oluklu Mukavva, Ofset Baskılı Kutu Ürünleri Üretim ve Satışıdır.

MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket; portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri, portföy yöneticiliği

MUFG BANK TURKEY A.Ş.

Bankacılık

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmş kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.

Ülkelerin, bankaların ve şirketlerin hem kendilerinin hem de çıkardıkları finansal enstrümanların derecelendirilmesi

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

Elektrik Enerjisi Üretimi

NET HOLDİNG A.Ş.

Turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak.

NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine, katma değerli IP servislerini, çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu Ağlar, Kurumsal Ağlar ve Optik Ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunmakta, ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin başlıca faaliyet konusu;  prefabrike beton veya betonarme üstyapı , altyapı , çevre tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla üstyapı bina, tesis  veya altyapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjlü betonarme elektrik direkleri, katener direkleri, prefabrike beton veya betonarme olarak; demiryolu traversleri, tünel elemanları, çit direği, parke , bordür, kanal elemanları, boru, trafo binaları, kiremit, cephe kaplama , duvar elemanlarını ve benzerlerinin üretimi, şantiye mahalline nakli ve montajlarının yapılması. Hazır beton üretimi ve dağıtımının yapılması.

NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Aracılık Faaliyetleri

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Her çeşit klinker, çimento, alçı, kireç, briket, kiremit, eternit, beyaz tuğla ve hazır beton ve benzeri yapı elemanları ve yapı malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarından Ortaklık Portföyünü Oluşturmak ve Yönetmek.

NUROL HOLDİNG A.Ş.
------
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Varlık Kiralama Şirketi

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Bankacılık

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Elektrik Üretimi,Elektrik Perakende ve Toptan Satış, Değerli Metal ve Madencilik Faaliyetleri

ODEA BANK A.Ş.

Bankacılık

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her nevi ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NACE KODU : 66.30.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

Her türlü petrol ürünleri,madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler, boyalar , kimyevi gübre ve ilaçların imali,alımı, satımı,ithali,ihracı,dağıtımı , yurt içi ve dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtasyla boru hatlarıyla naklini yaptırmak.

ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve FinansmanŞirketleri Kanunu ve ,  ilgili diğer geçerli kanun ve mevzuatın ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Şirket?in başlıca amacı ve  işletme konusu, mevzuatın öngördüğü mevcut mal ve hizmet alımını finanse etmek ve bu amaçla müşterilerine kredi vermektir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticiliği

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

İnşaat, Gayrimenkul Yönetimi, İç ve Dış Ticaret, İmalat konularında proje yönetmek, Ostim'li imalatçı şirketlerle proje tabanlı işbirliği yapmak.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı.

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1- Otokoç Otomotiv Otomotiv perakendeciliği, araç bakım-onarım hizmetleri, kısa ve uzun dönem araç kiralama, ve toptan yedek parça satışı alanlarında faaliyet göstermektedir.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Oyak Portföy; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan bireysel ve kurumsal portföylerin yönetimi, yerli ve yabancı yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının yönetimi ve yatırım danışmanlığı gibi finansal hizmetleri OYAK Grubu güvencesi ile müşterilerine sağlamaktadır.

Şirketimiz, konularında uzman personeli ile bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk tercihleri doğrultusunda amaçladıkları getiriye ulaştırmayı hedeflemektedir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aracı Kurum
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

 a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

 b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

 c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

 d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

 Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

GIDA ÜRETİMİ (Bisküvi, Gofret, Kraker ve Çikolatalı Ürünler)

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurul?ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan,  belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu?nun 48?inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurul?un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 24 Temmuz 1995'de kurulmuş olup, ana faaliyet konusu spiral kaynaklı çelik boru kaplaması, üretimi ve bu ürünlere ait hammaddelerin ticaretidir. Şirket , doğalgaz, petrokimya ve petrol boruları, içme suyu boruları, kazık boruları, çelik yapı boruları, genel ve özel amaçlı boru ve ek parçalarının imalatını gerçekleştirmektedir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ambalaj ve İzolasyon Malzemesi İmlatı

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PAAMCO Miren Portföy Yönetimi A.Ş. münhasıran payları yurtdışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ve yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermekle sınırlı olmak üzere portföy yöneticiliği yapmaktadır.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi, Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi, Her nevi fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi, Her türlü inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve kendi konusu ile ilgili her nevi ithalat ve ihracat


PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Bankacılık

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca:

Şirketin amaç ve konusu ile amaca ulaşılması için yapılabileceği iş ve işlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Türkiye'de, Türkiye dışında, Türkiye'den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye'ye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapmak,

2. Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,

3. Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,

4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye'de ve Türkiye dışında havaalanları iniş, kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak, bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,

5. Sahibi veya zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava ulaşım araçlarına, hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek,

6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline, diğer havayolu kuruluşlarının personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme, içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarlar kurmak ve işletmek,

8. Turistik amaçlı ve havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafeterya, konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek,

9. Havaalanlarında ve sair konaklama, alım, satım ve eğlenme tesisleri içinde satış yerleri açmak,

10. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,

11. Her türlü yer hizmet faaliyetlerinde bulunmak,

12. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.

b. Şirket yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir:

1. Konusu ile ilgili olarak ticari milli ve milletlerarası mümessillik ve acentelik yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve acentelikler kurmak,

2. Havayolu taşımacılığı ve turizme yönelik yayın işleri yapmak, bu konularda kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak,

3. Turizme yönelik geziler düzenlemek, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici, kültür değerlerini koruyucu ve tanıtıcı turizmi geliştirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

4. Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır, taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kiraya vermek,

5. Havayolu taşımacılığının geliştirilmesinde yardımcı sınai tesisler kurmak, işletmek bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,

6. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak, bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek, bunların sermaye paylarını almak, satmak, sair suretle elden çıkarmak,

7. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,

8. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının ya da üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymet ve ticari işletmeyi sınai, fikri, maddi ve gayri maddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek,

9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla üçüncü kişilerin borçları için rehin tesis etmek veya kefalet vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kanı olunan işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Ayrıca, söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketin faaliyet alanları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Konserve, Reçel, Turşu ve Dondurulmuş Meyve / Sebze Üretimi ve Satışı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
Dış Ticaret Sermaye Şirketi
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
 • a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
  b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
  c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
  ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
  d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
  e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
  f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
  g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
  ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
  h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
  ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde ayni hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,
  i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
  j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,
  k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,
  l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,
  m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.
  n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
  o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
  ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.
  p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
  Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
PETROKENT TURİZM A.Ş.

- TURİZM YATIRIMI VE İŞLETMECİLİĞİ

- AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
------
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Et ve Et Mamulleri Üretimi

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu dolum ve satışı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmak.

Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
(A) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması.
2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması
3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak
4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üslenilmesi.
5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.
7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası 

Araçları Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetini bu yönde sürdürmektedir.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Üretimi

PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, kağıt, film, boya, matbaacılıkla ilgili kimyasal maddeler, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri ve makinelerin alım satım, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.


QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı  finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve  her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak. Esas Sözleşmede yazılı diğer işler.

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. (Esas Sözleşme Madde-3) 

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
------
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)
QNB FİNANSBANK A.Ş.

Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında faaliyet konuları aşağıda yer almaktadır.

A) Banka'nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

 1. Her çeşit bankacılık işlemini yapmak,
 2. Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak,
 3. Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamayacağı, ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak,
 4. İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak,
 5. Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi firmaların organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmek,
 6. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını, her çeşit hisse senedini (Kamu Ortaklığı Senetleri dahil), tahvilleri almak ve satmak, menkul kıymetler çıkarmak, menkul kıymetleştirme yapmak, menkul kıymetlerin alış ve satışına aracı olmak,
 7. Yukarıdaki fıkrada belirtilen konuları, doğrudan doğruya bizzat ve/veya yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişlerle birlikte veya bunlar adına ve hesabına vekil sıfatıyla yapmak,
 8. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketi, (banka dahil) kurmak, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılmak, bunların hisse senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,
 9. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek,
 10. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketleri kurmak, kurulmuş sigorta şirketlerinin hisse senetlerini satın almak, iş ortaklığı kurmak, yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek,
 11. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini deruhte etmek,
 12. Alelitlak komisyon işlemleri ile uğraşmak,
 13. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı ayni haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terhin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdirmek.

B) Banka, ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı yapılması, şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etüdleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlere aracılık edebilir.

RABOBANK A.Ş.

Bankacılık

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek

RAY SİGORTA A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları, makine montajlarından doğan teknik hataların sigortalanması ve genellikle  şahıslar, hayvanlar,mallar, ürünler, eşya, vasıta ve kıymetler üzerinde kanunen yasaklanmış olmayan her çeşit sigorta ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak.

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DAR YETKİLİ ARACI KURUM

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. 

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Taşımacılık ve lojistik faaliyetleri

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortalıklarına, ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ VE ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü halı ve makina halısı, iplik üretimi, ham ya da işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca;


Şirket aşağıda fıkralarda yazılı mamul, yarı mamul ve ham maddenin ihracat, ithalat, imalatını ve ayrıca gereğinde bu malların distribütörlüğünü, bu mallar üzerinde mümessillik, acentelik işlemlerini ve yine bu malların iç ticaretini yapar.

a.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1.Her türlü soğuk hava tesisleri ve yedek parçaları,

1.1.Motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları,

2.Klima ve Yedek parçaları

2.1.Kara ve deniz nakil vasıtaları ile büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü klima ve bunların yedek parçaları ile aksesuarları,

3.Turizm

3.1.Yurt içi ve yurt dışı turistik gezi, seyahat turist taşımacılığı ve organizasyonu,

b.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olup bunların üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.

c.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konusuna giren malların üretimini, toptan ve perakende alım ve satımı, depolaması, pazarlaması için gerekli fabrika, imalathane, atölye ve benzeri sınai tesisler ile ambalajlama, gümrükleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, işletebilir kiralayabilir gerekirse satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

d.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, ticari vekilliğini mutemetliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

e.Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.

f.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle adi şirketler ve konsorsiyumlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

g.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi irtifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları terkin ve fek ettirebilir, banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkalarına kefil olabilirler. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

h.Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.

i.Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü taşıtları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gerekirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.

j.Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına karşılık edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü cins tahsisi yapabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin fiili faaliyet konusu Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre sistemlerinin projelendirmesi, tasarımı ve tesisi, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Kompanzasyon ve Harmonik Filtre ürünlerinin Komponent bazında satışı, İletim ve Dağıtım şebekelerinde Enerji Kalitesinin Analizi ve Raporlama Hizmetleri enerji dağıtım kontrol ve kumanda panolarının projelendirmesini imalatını ve bazı durumlarda tesis müteahhitliğini gerçekleştirir.

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

1-Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini, ithalini, dağıtımını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak;

A)Poliüretan sünger ve kırpıntısı imalini ve ticaretini yapmak,

B)Sünger maddelerinden mamul yatak, yorgan ve yastık imalini ve ticaretini yapmak,

C)Otomotiv ve mobilya sanayi için sünger imalini ve ticaretini yapmak,

D)Özel sağlık gereçlerine ait sünger parçaların imali, ithalini ve ticaretini yapmak,

E)Her türlü temizlik, banyo ve oyuncak süngerlerinin imalini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, F)Mobilya ve aksesuar olarak anılan her türlü eşyanın alım, satım ve ticaretini yapmak,

G)Süngerden mamul hasta yataklarının metal ve ahşap kısımlarının imaliyle ilgili her türlü araç-gereç ve malzemenin ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,

H)Her türlü medikal hasta cihazlarının ithalini, ihracın ve ticaretini yapmak.

2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yürütmek için yurtiçinde ve dışında şubeler açmak.

3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla,şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.

4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihtira beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.Şirket Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.Bu durumda Türk Ticaret kanunun'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Hertürlü zirai,sinai ve ticari,ham,yarımamul mal ve malzemelerin ihracatını,ithalatını,pazarlamasını,üretimini bizzat yapmak

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM KURULUŞU

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Her türlü matbaa ve matbaacılık işi, gazete dergi, bülten, insert basımı, takvim imalatı, reklam ve baskı işlemleri, kırtasiye, kitap, defter ve ajanda  imalatı ile matbaa, kırtasiye ve ambalaj kağıtları  ithalatı, ihracat ve pazarlaması

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyet Konusu: Elektrolitik Bakır Tel, Bakır Boru ve Bakır Alaşımları İmalatı ve Ticareti

Bağımsız Denetim Kuruluşu: Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hiz. A.Ş.

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Metal ve Plastik Ambalaj Malzemesi İmalatı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Suni Sentetik Elyaf İmalatı.SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.

İç ve dış mekânlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmaktır.

Rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak.

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
HER TÜRLÜ AMBALAJ MALZEMESİ ÜRETİMİ,ALIM VE SATIMI.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Şirket'in faaliyet konusu aşağıda
verilmektedir.

a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayi.

b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.


c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devir almak, icabında satmak.

d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.

e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.

f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.

g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmak, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.

h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabilir. 
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

KURU MEYVE İMALATI,İHRACATI VE DAHİLİ SATIŞ

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.

Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu

Eğitim kurumları faaliyeti

Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt faaliyeti

Gıda ve hayvancılık faaliyeti

Büro ve kırtasiye Malzemeleri İthalatı, İmalatı, İhracatı, ve Dahili Ticareti

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

İĞNE FLASTER, POLİETİLEN FLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT FLASTER, İPEK FLASTER, BEZ FLASTER, YARABANDI, POLYESTER ELASTİK FLASTER, FLASTER YARA ÖRTÜSÜ
EKONOMİK YARABANDI, MUHTELİF SİNAİ YAPIŞKAN BANT, BASI BANDI, GÖZ PEDİ

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrikli,elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyalari ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi,satış ve pazarlaması,ithali,ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkullere, Gayrimenkullere Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına, Gayrimenkul Projelerine ve Gayrimenkullere Dayalı Haklara Yatırım Yapmak..

SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SPK nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

Yazılım Hizmetleri

SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
 • Kurumsal Bankacılık ve Dış Ticaret Finansmanı
 • Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri
 • İhracat Finansmanı, Proje Finansmanı 
 • Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
SODA SANAYİİ A.Ş.

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetinde bulunmak, maden sahaları işletmek, tuz ve türevlerini üretmek, satmak, her nevi kimyasal maddeler üretmek ve satmak, faaliyet konuları ile ilgili ihracat ve ithalat yapmak,

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konuları iştirak yönetimi, gömleklik kumaş üretimi ve süt hayvancılığıdır.

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

POLYESTER, POLYAMİT, AKRİLİK, SELÜLOJİK, POLİNOZİK, SENTETİK, SUNİ İPLİK VEYA ELYAFLARIN ÜRETİMİNİ YAPMAK, İŞLETMEK VS. MUKAVELESİNDE YAZILI DİĞER İŞLER.


SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

HER ÇEŞİT PAMUK İPLİĞİ HAKİKİ İPEK İPLİĞİ, PAMUK, SENTETİK, SUNİ VE BUNLARIN KARIŞIMI TEKSTİL İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İPLİK ÜRETİM İŞLERİNİ ÜRETMEK, PAMUK VE PAMUK HAMMADDELERİ VS. ... MUKAVELESİNDE YAZILI DİĞER İŞLER.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde  bulunmaktır.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Orman ürünleri imalatı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG FAALİYETLERİ

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Varlık Yönetim Şirketi faaliyetleri

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Faaliyetleri

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmak.

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

(Esas Sözleşme 3.Madde) 

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Bankacılık

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Perakendecilik

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.


Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu: DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3794 SAYILI KANUN'LA DEĞİŞİK 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNDE BULUNMAKTADIR. ŞİRKET BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KENDİ NAM VE HESABINA BAŞKASI NAM VE HESABINA, KENDİ NAMINA BAŞKASI HESABINA ALIM SATIMINI YAPMAK VE ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAZILI DİĞER İŞ VE İŞLEMLER.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜT İMALATI, İŞLENMİŞ (PASTÖRİZE EDİLMİŞ, STERİLİZE EDİLMİŞ, HOMOJENLEŞTİRİLMİŞ VE/VEYA YÜKSEK ISIDAN GEÇİRİLMİŞ) (KATI VEYA TOZ HALDE SÜT HARİÇ)

SÜTTEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYAĞI, YOĞURT, AYRAN, KAYMAK, KREMA, VB.) (KREM ŞANTİ DAHİL) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA HARİÇ)

FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI (EKMEK, PİDE, SİMİT, VB. DAHİL, TAZE PASTANE ÜRÜNLERİNİN İMALATI HARİÇ)

MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS VE BENZERİ MAMULLERİN İMALATI (DOLDURULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ OLANLAR DAHİL)

SÜTÜ SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN İNEK VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ)

CANLI HAYVANLARIN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR

TAM FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmetleri

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Her türlü gıda ürünleri üretimi, dağıtımı ve pazarlaması

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
A) Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;

1. Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul,  yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi,

2. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve süt ten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürün lerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların, konsantreedilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürün lerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayi inin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin,    fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava depo larının, marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi,

3. Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışında ticareti alım ve satımı. Üretim, ambalajlama, doldurma ile ilgili ihtiyaç duyulacak yan sanayinin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi,
1. Yukarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak firmaların sermayelerine iştirak edilmesi,

2. Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanların dan elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarla ması,

3. Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su ürünlerinin taze, dondurul muş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

4. Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarla masını yapmak,

5. Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, her türlü hazır çorba, tarhana, pastacılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, her türlü tıbbi ve aromatik bitkiler, çikola ta, kakao müstehzalar, bisküvi, ek mek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

6. Her türlü sade, meyveli, ko lalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

7. Her türlü gıda maddelerini al mak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek, kiralamak, kiraya ver mek

8. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kuru tulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işlet mek.

9. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

10. Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

11. Yukarıdaki maddelerde yer alan ürünleri fason olarak başkalarının tesislerinde yaptırılması.

T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Toplu Konut Üretimi, Sosyal Donatı ve Kamuya Yönelik (Okul, Kreş, Sağlık Ocağı, Ticaret Merkezi, Yurt, Spor Tesisi, Hastane ve Cami vb.) Uygulamalar, Kamu Binaları İnşaatı, Diğer İnşaat Yapıları, Restorasyon, Arsa Üretimi, Kentsel Dönüşüm Projeleri vb.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Bankacılık
TEB FİNANSMAN A.Ş.

Taşıt kredisi ve taşıt kredisi ile birlikte sunulan ürünlerin finansmanına aracılık ederek otomotiv sektörünün gelişimi ve büyümesine hizmet etmekte, otomobil markalarının ve bu markaların yetkili satıcı ağlarının satışlarının artması için çeşitli finansal çözümler sunmaktadır.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır . Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, emeklilik fonlarının, yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının, kurumsal ve bireysel müşteri portföylerinin yatırım danışmanlığı da ana faaliyet konusu kapsamındadır.


TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymet Aracılık Faaliyetleri

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

İNŞAAT,TAAHHÜT,TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Holding Faaliyeti

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. tüketici elektroniği, bilişim teknolojisi, telekom ürünleri ve beyaz eşya perakendeciliği alanında faaliyet göstermekte olup Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi uyarınca Şirket, yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acente ve distribütörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket'in buna ilaveten Esas Sözleşme uyarınca başlıca iştigal konuları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

-Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak her türlü beyaz eşya kategorisinde; dijital görüntüleme kategorisinde; elektronik kategorisinde; IT kategorisinde; telekom kategorisinde ve diğer tüm kategorilerde yer alan ürünlerin kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, taahhüt, tesis ve montajı yapılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması;

-Elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü ile kaydı, nakli, reprodüksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör satış ve pazarlama hizmetleri yapmak, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların - bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek;

-Şirket'in çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir stantları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açılması, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise verilmesi, lojistik hizmetleri sağlanması ve aynı amaçla gayrimenkul kiralanması ve satın alınması;

-Şirket'in amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için servis ağları oluşturulması ve bu servisler aracığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetlerin verilmesi.  

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Polimer Levha Üretimi

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a. Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

b. Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,

c. Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanının sağlanması,

d. Bir ortak girişime ortak olunması,

e. Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini, eserin satılması veya kiralanması suretiyle eserin finansmanı sağlamak,

f. Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

g. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri veya yapılan tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,

h. Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,

i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,

j. Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,

k. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Şirket ana sözleşmesinin 3?üncü maddesinde belirtildiği üzere TGS DIŞ TİCARET A.Ş. dış ticaret sermaye şirketi olup; Şirket?in ana faaliyet alanı tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin yurtdışına ihracatına aracılık etmektir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Otomotiv Sektörü

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Liman İşletmeciliği

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK?nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

ii. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUL'UN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPMAK.

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. Maddesi uyarınca "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir Sermaye Piyasası Kurumudur. Şirket'in faaliyet esasları, portföy yönetim politikaları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Başta salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda olmak üzere her türlü gıda maddesinin üretimi ve pazarlanması

TURCAS PETROL A.Ş.

Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt,

elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme,

işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal

ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari,

sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya

kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır.

Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli

şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim,

pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri

tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

TURKISH BANK A.Ş.
Banka'nın temel faaliyet alanı; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimini kapsamakta olup, Banka normal bankacılık faaliyetleri yanı sıra Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına şubeleri aracılığı ile acentalık faaliyetleri de yürütmektedir.
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)


TURKLAND BANK A.Ş.

Bankacılık

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

İMALAT SANAYİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM / METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE GEREÇ HARİÇ)

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.


TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

BANKACILIK

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA / HAVA TAŞIMACILIĞI

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Elektroteknik sahada hernevi kablo ve iletkenler, makina,aparay,alet ve edavat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı,yarımamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddin imali, ithalat-ihracat ve ticaretini yapmak, mukavelesinde yazılı diğer işler.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi, görüntü ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek,

b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, re hber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,

c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,

e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,

f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,

h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziyi, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde ayni haklar tesis ettirmek,

i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,

j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alamet-i farikayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,

k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,

l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,

n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıylave bu maddede sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer ayni ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket'in yurtdışında veya yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirketine ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası borç vermek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

r) Kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bil cümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; sosyal sorumluluk kapsamında olanlar da dahil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek;

v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek.

y) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü sınırlamalara uyulur. Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.


TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek, bunların yurtiçi ve yurtdışına satışını yapmak, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak ve her türlü iş makinalarının üretimini gerçekleştirmek, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
BİRA VE MALT ÜRETİMİ VE SATIŞI
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

Gayrimenkul geliştirme

MGI Bağımsız Denetim AŞ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Katılım fonu kabul etmek, kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak, özel cari hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları ve sair münferit, müşterek ve/veya iştirak halinde hesaplar açmak ve bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç almak, avans kabul etmek;

Gerçek veya tüzel kişilere her türden ve yöntemle finansman/fon/kredi kullandırmak; zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini finanse ve teşvik etmek, üçüncü kişiler lehine mahkemeler, icra daireleri, İhale Kanunu'na tabi kuruluşlar başta olmak üzere resmi ve özel gerçek veya tüzel kişilere teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve benzeri garanti taahhütleri ile kabuller gibi gayrinakdî krediler vermek, nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak;

Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili alım, satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemleri yapmak;

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası, imar hakkı transfer sertifikası, kâra iştirakli olanlar dâhil her türlü borçlanma araçları ve diğer menkul kıymetler ile sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, bunların alım ve satımını yapmak, ihracına aracılık etmek, bu madde kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması amacıyla şirketler kurmak;

Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, poliçe, bono, çek, konişmento, makbuz senedi, varant, taşıma senedi, yük senedi ve diğer her türlü kıymetli evrak ve senet düzenlemek, kabul ve ciro etmek, çek defteri vermek; gerek Bankanın gerekse müşterilerinin nam ve hesabına her türlü senet, çek, fatura ve kıymetli evrak, akreditif, teminat mektubu ve diğer belgelerin bedellerini tahsil etmek, havale, transfer ve diğer her türlü bankacılık işlem ve hizmetlerini yapmak; özel ve kamuya ait başta fatura olmak üzere her türlü alacağın tahsili işlemlerini yapmak;

Saklama hizmetleri vermek;

Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetleri yürütmek, üye işyeri v.b. hizmetleri vermek;

Efektif dâhil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım ve satımı, kıymetli maden ve taşların, emtiaların alım ve satımı ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunların emanete alınması işlemleri ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerini akdetmek, alım satımını yapmak, aracılık etmek, bunlarla işleyen hesaplar açmak, bunlar üzerinden kredi kullandırmak, türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapmak, döviz pozisyonu tutmak, akreditif açmak ve teyit etmek, ithalat, ihracat ve her türlü dış ticaret işlemlerini yapmak; bu işlemlere aracılık etmek veya bunları tamamen ve kısmen finanse etmek, her türlü döviz işlemleri yapmak;

Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerini yapmak;

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde istikrarlı bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların, yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına aracılık etmek;

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen ya da yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, söz konusu ortaklıklardan çıkmak, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek;

Kiralık kasa hizmetleri sunmak, açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve kaydî değer haline getirme hizmetlerinde bulunmak veya bu hizmet ve faaliyetleri başkaları ile yapmak veya yaptırmak veya organizasyonlarını yapmak;

Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri yapmak;

Yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak, gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, vekil, vekilharç, mümessil, acente, yediemin, tasfiye ve tenfiz memuru ve diğer sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak, yine fizibilite etütleri hazırlamak, yatırım, yönetim, teknik, mali ve diğer konularda müşavirlik yapmak;

Yurt içinde veya yurt dışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü şirketleri (banka dâhil) kurmak, aynı amaçla kurulmuş banka ve her nevi şirketlere iştirak etmek, bunların pay senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirketleri veya bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak, şirketin iş, varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak;

Bankalar, finansal kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar, konsorsiyumlar, kredi sendikasyonları, kâr zarar yatırım ortaklıkları, yatırım fonları kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek ve bütün bunları, gerektiğinde başkalarına devretmek veya rehin ve diğer her türlü haklarla sınırlamak, satmak, bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek;

Portföy işletmeciliği ve yönetimi işlemlerini yapmak;

Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı işlemlerini yapmak;

Bankalararası para işlemlerine aracılık yapmak;

Finansal kiralama işlemleri ve faaliyet kiralaması ile sair her türlü kiralama işlemlerini yapmak;

Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, diğer finans kuruluşlarının acenteliği işleri, yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu kuruluşlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini vermek;

Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarda, finansal kuruluşlarda ve diğer kuruluşlar nezdinde; her türlü hesap açmak ve diğer suretlerle para, kıymetli maden, kıymetli evrak başta olmak üzere her türlü varlıkları bulundurmak;

Bankanın kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve/veya bankacılık faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, finansman sağlama faaliyetleri çerçevesinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü emtia ve malzemeyi satın almak, bu kapsamda ve diğer faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek;

Her türlü sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve işlemlerini yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda işlem gören payları, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak;

Bankanın varlıklarının teminat gösterilmesi veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurtdışından borçlanmak, fon sağlamak;

Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve alacakları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, temlik ve temellük etmek, üzerlerinde ipotek, irtifak, üst hakkı, vefa, iştira, intifa, arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi gibi her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer bütün işlemleri yapmak;

Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dâhil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları; meydana getirmek, satın almak, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak;

Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dâhilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak;

Tarım Kredi Kooperatiflerine ve KOBİ'lere destek vermek, kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla faaliyet yürütmek;

Banka ayrıca, yukarıda sayılan hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmak suretiyle amaç ve konusunu elde etmeyi mümkün kılacak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca izin verilecek her türlü bankacılık işlemlerini, iktisadi, ticari ve finansal işlemleri gerçekleştirebilir.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği başlıca faaliyetleri;

1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak ve diğer katılım bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,

2.1. Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,

2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirket tarafından kararlaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,

2.3. Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabil menkul kıymetleri ve sair belgeleri tanzim etmek, ihraç etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

2.5. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

2.6. Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

2.8. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,

2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

2.10. Yatırımına katılma kastı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak, her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, denetlemek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

2.11. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, fabrika, gayrimenkul ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle şirket kurmak,

2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haiz diğer varlıkların satın alınmasını finanse etmek,

2.13. Yatırım şirketleri ve bunlarla ilgili işleri kurmak, tesis etmek ve işletmek,

2.14. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraatı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerle istifade etmek,

2.16. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,

2.18. Şirket'in kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak,

2.19. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,

2.20. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,

2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,

2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,

2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz havale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açmak dahil her türlü mevduat ve döviz işlemleri yapmak,

2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,

2.25. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,

2.26. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,

2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizi natık teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,

2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,

2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak,

2.30. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,

2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, intifa hakkını devretmek, kiraya vermek, kira şerhi koydurmak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, fekketmek ve sair her türlü tasarrufta bulunmak,

2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekleştirmek.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

A) Her türlü Banka İşlemleri,

B) Bankacılık Kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,

C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,

D) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,

E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,

F) Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Bankacılık

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Bankacılık

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKACILIK

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

SİGORTACILIK

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithal t, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve pl nlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-il ncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

BANKACILIK

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Esas Sözleşmede yazılı işler

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Şirketin  konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Hizmetleri.

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

 

 Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak.

b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini transformatörler, jeneratörler, her nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini, boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, kazanlar, ısı, su, ses, tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü madenden mamul levha, çubuk, şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat alım, satım, ihracat ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı ve satışını yapmak,

c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde kullanılan makine yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait elektrik ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek satmak ithal etmek, ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini yapmak,

d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri deruhte etmek bunları devretmek devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik hizmetleri vermek fizibilite rantabilite etüdleri yapmak mimarlık müşavirlik hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri, inşaatları yapmak, onarmak, monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri vermek,

e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni, şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek,

f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek,

g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili işlerin yürütülmesi için her türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına veya şirkete ait gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, fekketmek, üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi işlemlerine girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak orta, uzun, kısa vadeli istikrazlar akdetmek,

h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından SPKn'un 21'inci maddesi hükmü saklıdır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği taktirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra işbu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri de yapabilecektir.

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket, ana sözleşmesine göre un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri üretimi, ticareti, yurtiçi ve yurtdışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurtiçi ve yurtdışı ticareti olup mevcut durum itibariyle irmik, makarna ve bisküvi alanlarında faaliyeti bulunmamaktadır.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Ana faaliyet konusu sermaye ve yönetime katılacağı şirketin yatırım, finansman, organizasyon ve yöneyim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, kuLlandıkları teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek suretiyle verimliliklerini artırmak ve bu bağlamda her nevi ticari, ziraai, sınai ve mali maksatlara yerli ve yabancı limited ve anonim şirketler kurmak ve kurulmuş şirkeltlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek.

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalatı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat, İşletmecilik.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

Boya.vernik ve lak toptan ticareti

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Gıda Üretimi (Bisküvi, çikolata, çikolata kaplamalı bisküvi, gofret, kraker ve kek)

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Aracı Kurum

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yönetimi

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

FAKTORİNG FAALİYETLERİ

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Genel olarak, satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla, taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanunve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DÂHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ)

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SPK, MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.5)'nde belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,

e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ARACI KURUM

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

Hazır giyim eşyaları üretmek ve satmak

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Aracı kurum 

VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi ile girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kısmi yetkili aracı kurum (Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri )

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Holding Faaliyetleri

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Buzdolabı, split klima, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi ve termosifon üretimi ve satışı.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket ve bağlı ortaklıkları tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere tüm üretim ve ticari faaliyetleri yürütmektedir.


VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek. 

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ / FAKTORİNG FAALIYETLERİ

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek ve Şirket Esas Sözleşmesinde açıklanan diğer faaliyetler.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menku Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil)

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Bankacılık

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin fiili faaliyet konusu, çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt üretmek amacıyla kurulmuş çiftliği işletmektir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yatak, Yorgan, Ev Tekstili, Kanepe ve Mobilya Alım Satımı ve İmalatı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ,

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Varlık Kiralama Şirketi

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İnşaat, Taahhüt ve Gayrimenkul Geliştirme İşleri

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, Gayrimenkullere dayalı haklara ve Gayrimenkullere dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına ve Sermaye Piyasası Araçlarına yatırım yapmak.

Bağımsız Denetim Kuruluşu: Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.


ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Faaliyet Konusu:

Çimento üretim ve satışı


Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

BAN-DEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AHŞAP MOBİLYA BÜNYESİNE GİREN HER ÇEŞİT MOBİLYAYI İMAL ETMEK

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

 1. Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,
 2. Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
 3. Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
 4. Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
 5. Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,
 6. Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
 7. Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,
 8. Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,
 9. Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak,
 10. Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak,
 11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıl işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak,
 12. Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak,
 13. Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yünlü Tekstil Mamülleri Üretimi ve Pazarlaması

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

Katılım Bankacılığı

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Varlık Kiralama ve Kira Sertifikası İhracı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa aracılığı ve Vadeli İşlemler dahil )

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ŞİRKET, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ İLE BİRLİKTE ELEKTRİK VE BUHAR ÜRETİMİ VE SATIŞI İLE ELEKTRİK TİCARETİ KONULARINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU KAPSAMINDA; FAKTORİNG HİZMETLERİ

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK'nin ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,ipotek tesis edebilir,ipoteği fekkedebilir,hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri,Vergi Daireleri,adli merciler,ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil,terkin,sulh,fek işlemleri yapabilir,ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.