Merkez Adresi
Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No : 25, 34660 Akasya AVM, Acıbadem / Üsküdar - İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@akisgyo.com --- akisgyo@hs02.kep.tr
İnternet Adresi
www.akisgyo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST YILDIZ / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Naile Banuhan YÜRÜKOĞLU
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
banuhan@akisgyo.com
0212 393 01 00 / 53506
Mustafa Ozan HANÇER
Stratejik Planlama,İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
ozan@akisgyo.com
0212 393 01 00 / 53519
Sercan UZUN
Yatırımcı İlişkileri, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı
sercan.uzun@akisgyo.com
0212 393 01 00 / 53544
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri