Yardım

BİLDİRİMLER

Bildirimler sekmesi, KAP'a gönderilmiş bildirimlerin listelendiği sayfadır. Seçim alanında yer alan kriterlerden yapılan seçimlere göre bildirimler listelenir. Herhangi bir seçim yapılmadığında sayfada, Borsa şirketleri ve BYF’lerin bugün gelen bildirimleri listelenir.

Tarih Belirle: Bu alanda “Bugün”, “Dün”, “Son 7 gün”, “Son 15 Gün” ve “Diğer” seçenekleri yer almaktadır. “Diğer” seçildiğinde tarih aralığı seçilmesi gerekmektedir.

Şirket / Fon Tipi: Bu alanda şirket veya fon tipi seçimi yapılır.

Bildirim Tipi: Bu alanda özel durum açıklaması, finansal rapor, düzenleyici kurum bildiirmi veya diğer alternatifleri seçilerek sorgulama yapılabilir.

 

Şirket Unvanı: Şirket bazında bildirim sorgusu yapılmak istendiğinde bu alandan seçim yapılmalıdır. 

FİNANSAL TABLOLAR

KAP’ta ilan edilmiş finansal tabloların excel olarak indirilebileceği alandır. Bu sekmede ayrıca, “Finansal Rapor Tarihleri” alanından KAP üyelerinin finansal raporlarının son gönderim tarihleri ile KAP’ta ilan tarihlerine ilişkin dosyalar da indirilebilir.

HAK KULLANIMLARI

Bu sayfada, tarih bazında genel kurul, sermaye artırımı, kar payı ödemesi, birleşme, devrolma, bölünme gibi işlemleri olan şirketler sorgulanabilir. Şirket ünvanı girilerek de sorgulama yapılabilir. 

BİLDİRİM SORGULARI

Bu sekmede “Bugün Gelen Bildirimler”, “Beklenen Bildirimler” ve “Detaylı Sorgulama” alanları yer almaktadır. Bugün Gelen Bildirimler, “Bildirimler” sekmesine yönlendirmektedir.

Beklenen Bildirimler: Bu sayfada “Şirketler” grubunda yer alan BIST şirketleri, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, değerleme ve derecelendirme şirketleri ve diğer KAP üyelerinin beklenen bildirimleri ile “Fonlar” grubunda yer alan yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, varlık ve konut finansman fonlarının beklenen bildirimleri sorgulanabilir.

 

Detaylı Sorgulama: Bu sayfada “Şirketler” grubunda yer alan BIST şirketleri, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, değerleme ve derecelendirme şirketleri ve diğer KAP üyelerinin KAP’ta yayınlanmış bildirimleri ile “Fonlar” grubunda yer alan yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, varlık ve konut finansman fonlarının KAP’ta yayınlanmış bildirimleri sorgulanabilir. 

ŞİRKETLER

Bu alandan, BIST Şirketleri, Yatırım Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri, Derecelendirme ve Değerleme Şirketleri, Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Diğer KAP Üyelerinin listelerine ulaşılabilmektedir.

 

Herhangi bir şirket  seçilmek suretiyle ulaşılan ekran ise "Şirket Genel Bilgi Formu (ŞGBF)" adlı, KAP Üyesi şirketlerin temel bilgilerinin yer aldığı sayfadır. Bu sayfanın sağ üst bölümünde yer alan "Bildirim Sorgu" seçeneğinden şirketin bildirimlerinin de sorgulanması mümkündür.

 

KAP Üyeliği sona eren şirketlerin bildirimlerine de “KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler” listeinden ulaşılabilir. 

FONLAR

Bu alandan, KAP Üyesi yatırım fonları, emeklilik fonları, yabancı yatırım fonları, varlık ve konut finansman fonlarının listelerine ulaşılabilmektedir.

 

Herhangi bir fon seçilmek suretiyle ulaşılan ekran ise "Fon Sürekli Bilgi Formu (FSBF)" adlı, KAP Üyesi fonların temel bilgilerinin yer aldığı sayfadır. Bu sayfanın sağ üst bölümünde yer alan "Bildirim Sorgu" seçeneğinden fonun bildirimlerinin de sorgulanması mümkündür.

 

Tasfiye olmuş fonların bildirimlerine de “Tasfiye Olmuş Fonlar” listesinden ulaşılabilir.


KILAVUZLAR