METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO
Merkez Adresi
Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@metroholding.com.tr
İnternet Adresi
http://www.metroholding.com.tr/
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İstanbul / BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST TÜM / BIST YILDIZ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
F. Buluç Demirel
Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
bulucdemirel@metroholding.com.tr
0 212 319 28 11
Ediz Cokal
Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe
edizcokal@metroholding.com.tr
0 212 319 28 16
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri