Merkez Adresi
Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@avtur.com.tr
İnternet Adresi
www.avtur.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TURİZM / BIST HİZMETLER / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Sibel ARSLAN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
sibelarslan@avtur.com.tr
0212 344 16 85
----
----
----
----
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri