AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AVTUR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
11.392.938
12.187.151
12.515.233
12.169.486
Duran Varlıklar
92.990.065
94.140.043
128.544.510
128.331.223
Toplam Varlıklar
104.383.003
106.327.194
141.059.743
140.500.709
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.507.740
2.023.313
2.007.505
1.628.084
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.313.693
9.222.936
11.913.940
11.602.060
Toplam Yükümlülükler
11.821.433
11.246.249
13.921.445
13.230.144
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.561.570
95.080.945
127.138.298
127.270.565
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
92.561.570
95.080.945
127.138.298
127.270.565
Toplam Kaynaklar
104.383.003
106.327.194
141.059.743
140.500.709

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
5.262.993
3.137.167
3.511.837
1.304.666
Satışların Maliyeti
-4.229.155
-2.141.022
-2.798.415
-1.118.260
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.033.838
996.145
713.422
186.406
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.033.838
996.145
713.422
186.406
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
619.196
705.153
222.494
-93.147
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
8.660.815
3.037.344
35.807.497
-93.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
8.390.548
3.023.254
35.811.473
232.257
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
7.475.377
2.533.122
32.103.380
136.751
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.475.377
2.533.122
32.103.380
136.751
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.475.377
2.533.122
32.103.380
136.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.286
-9.817
-46.027
-4.484
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.427.091
2.523.305
32.057.353
132.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.427.091
2.523.305
32.057.353
132.267

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır