Merkez Adresi
Stephansplatz 12 1010 Vienna AUSTRIA
Elektronik Posta Adresi
Investor.Relations@doco.com
İnternet Adresi
www.doco.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ULAŞTIRMA / BIST HİZMETLER / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Özge Aydemir
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
ozge.aydemir@doco.com
0090 212 463 57 00
Esra Özdemir
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
esra.oezdemir@doco.com
0043 1 74000 0
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri