SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SANEL
Merkez Adresi
Salacak Mahallesi Salacak İskele Caddesi No:22 Üsküdar/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@san-el.com
İnternet Adresi
www.san-el.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İstanbul / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fatih Karacanik
Yatırımcı İlişkileri Yöneticsi
fatih.karacanik@gmail.com
0533 381 39 39
Yasemin Bozdemir Çalışkan
Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi
ybozdemir@san-el.com
0216 415 22 45
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri