Merkez Adresi
Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@kiler.com.tr
İnternet Adresi
www.kilerholding.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST MALİ / BIST 100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ / BIST 100-30 / BIST TÜM / BIST İSTANBUL
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ahmet Necip Koçak
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
info@kiler.com.tr
02124567000
Öztürk Keskin
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
info@kiler.com.tr
02124567000
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri