Merkez Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@pardusgirisim.com
İnternet Adresi
www.pardusgirisim.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST ANA / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST 500 / BIST HALKA ARZ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Soykan KUŞ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com
0212 371 43 51
İsmail ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com
0212 371 18 78
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri