OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

OSTIM
Merkez Adresi
100. Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim - Ankara
Elektronik Posta Adresi
info@ostimyatirim.com.tr
İnternet Adresi
www.ostimyatirim.com.tr
Şirketin Süresi
süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST ANA / BIST ANKARA / BIST MALİ / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Murat KEDİCİ
Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi
muratkedici@ ostimyatirim.com.tr
0312-385 34 09-2117
Bünyamin KANDAZOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler)
bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr
0312-385 34 09 - 2119
İsa GÖÇER
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü
isagocer@ostimyatirim.com.tr
0312-385 34 09-2114
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri