Merkez Adresi
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@despec.com.tr
İnternet Adresi
www.despec.com.tr
Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek süretiyle kısaltılabilir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İSTANBUL / BIST TEKNOLOJİ / BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST ANA / BIST 500 / BIST KATILIM TUM
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kerim IŞIK
Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu
kisik@despec.com.tr
0212 331 23 57
Mahmut YILMAZ
Yatırımcı İlişkileri
mayilmaz@despec.com.tr
0212 331 24 82
Onur KARA
Yatırımcı İlişkileri
okara@despec.com.tr
0212 331 23 56
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri