Merkez Adresi
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
bilgi@gedik.com
İnternet Adresi
www.gedikyatirimholding.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 2 / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Eylem Çiftçi Gölünç
Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi
eylem.ciftci@gedik.com
(216) 453 00 00
Özlem Göç
Yatırımcı ilişkileri Bölümü Üyesi
ogoc@gedik.com
(216) 453 00 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri