HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HDFGS
Merkez Adresi
Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@hedefgirisim.com.tr
İnternet Adresi
www.hedefgirisim.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
SÜLEYMAN ARPASLAN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
suleyman@hfh.com.tr
0216 557 57 94
EMRE HELVACI
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
emre@hfh.com.tr
0216 557 57 94
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri