HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HDFGS
Merkez Adresi
Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@hedefgirisim.com.tr
İnternet Adresi
www.hedefgirisim.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST ANA / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
SÜLEYMAN ARPASLAN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
suleyman@hfh.com.tr
0216 557 57 94
EMRE HELVACI
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
emre@hfh.com.tr
0216 557 57 94
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri