Merkez Adresi
Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@yatas.com.tr
İnternet Adresi
www.yatas.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST KATILIM TEMETTU / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST KAYSERİ / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST TÜM-100 / BIST SINAİ
Şirketin Sektörü
İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Tevfik ALTOP
Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler
tevfik.altop@yatas.com.tr
02163095410
Özgür Fırat CERTEL
Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi
firat.certel@yatas.com.tr
02163095410
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri