Merkez Adresi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
haberlesme@sekerbank.com.tr
İnternet Adresi
www.sekerbank.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 100 / BIST BANKA / BIST 50 / BIST 100-30 / BIST MALİ / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST KURUMSAL YÖNETİM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Oya Sarı
Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
Oya.Sari@sekerbank.com.tr
212 319 71 58
İnci Kutsar
Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
inci.kutsar@sekerbank.com.tr
212 319 71 57
Sena Perk
Yönetmen/Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri
sena.perk@sekerbank.com.tr
212 319 73 78
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri