Merkez Adresi
Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@turexturizm.com.tr
İnternet Adresi
www.turexturizm.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ULAŞTIRMA / BIST 500 / BIST TÜM-100 / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ahmet Necip Koçak
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
yi@turexturizm.com.tr
0212 699 20 55 - Dahili 1
Ahmet Necip Koçak
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
yi@turexturizm.com.tr
0212 699 20 55 - Dahili 1
Tekin Beyaz
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
yi@turexturizm.com.tr
0212 699 20 55 - Dahili 1
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri