Merkez Adresi
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
investorrelations@kizilbukgyo.com
İnternet Adresi
www.kizilbukgyo.com
Şirketin Süresi
Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST YILDIZ / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST KATILIM TUM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST HALKA ARZ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mehmet Köşek
Mali İşler Müdürü
mehmet.kosek@kizilbukgyo.com
212 310 5390
Cevgun Ökmen
Yatırımcı İlişkileri Md.Yrd.
cevgun.okmen@kizilbukgyo.com
212 310 5348
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri