ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
463.386.507
909.176.983
1.199.426.391
Duran Varlıklar
2.235.900.978
6.016.252.364
6.618.480.112
Toplam Varlıklar
2.699.287.485
6.925.429.347
7.817.906.503
Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.388.974
97.431.434
358.864.985
Uzun Vadeli Yükümlülükler
455.850.022
1.430.918.622
2.279.924.528
Toplam Yükümlülükler
506.238.996
1.528.350.056
2.638.789.513
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.193.048.489
5.397.079.291
5.179.116.990
Ödenmiş Sermaye
240.000.000
300.000.000
300.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.193.048.489
5.397.079.291
5.179.116.990
Toplam Kaynaklar
2.699.287.485
6.925.429.347
7.817.906.503

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
95.229.796
3.118.153.381
-69.474.688
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
95.229.796
3.118.153.381
-69.474.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
104.664.926
3.204.451.039
10.607.997
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
104.664.926
3.204.451.039
2.289.867
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
104.664.926
3.204.451.039
2.289.867
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
104.664.926
3.204.451.039
2.289.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.721
-420.237
-457.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.621.205
3.204.030.802
1.832.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
104.621.205
3.204.030.802
1.832.117

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır