Merkez Adresi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
bilgi@anadolusigorta.com.tr
İnternet Adresi
www.anadolusigorta.com.tr
Şirketin Süresi
Şirket süresizdir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM-100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ 25 / BIST SİGORTA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Barış Hüseyin ŞAFAK
Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440254
Birkan KARATAŞ
Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440359
Ahmet Tevfik GEDİKKAYA
Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440736
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri