Merkez Adresi
10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Elektronik Posta Adresi
info@mazharzorlu.com.tr
İnternet Adresi
www.mazharzorlu.com
Şirketin Süresi
SÜRESİZDİR.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST İZMİR / BIST TÜM-100 / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
BERNA VURALGİL
SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ
yatirimciiliskileri@mazharzorlu.com.tr
-
ÖYKÜ CANTÜRK
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ
yatirimciiliskileri@mazharzorlu.com.tr
0 232 216 11 86
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri