Merkez Adresi
Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366 Çankaya / Ankara
Elektronik Posta Adresi
gsyo@rheagirisim.com.tr
İnternet Adresi
www.rheagirisim.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KATILIM TUM / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Zeynep Karakaş
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yatirimci.iliskileri@rheagirisim.com.tr
03124668450
Arif Bektaş
Mali İşler ve Finansman Müdürü (25.05.2005) Yatırımcı İlişkileri Personeli
yatirimci.iliskileri@rheagirisim.com.tr
03124668450
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri