RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEAG
Merkez Adresi
Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366 Çankaya / Ankara
Elektronik Posta Adresi
gsyo@rheagirisim.com.tr
İnternet Adresi
www.rheagirisim.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST ANA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Zeynep Karakaş
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yatirimci.iliskileri@rheagirisim.com.tr
03124668450
Arif Bektaş
Mali İşler ve Finansman Müdürü (25.05.2005) Yatırımcı İlişkileri Personeli
yatirimci.iliskileri@rheagirisim.com.tr
03124668450
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri