MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

MEPET
Merkez Adresi
Cumhuriyet mahallesi, Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@metropetrol.com.tr
İnternet Adresi
www.metropetrol.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / PERAKENDE TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Erol Özdamar
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
erolozdamar@metropetrol.com.tr
0 216 230 08 28 dahili 18
Fatih Uzun
Genel Müdür yardımcısı
fatihuzun@metropetrol.com.tr
0 216 693 34 55
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri