MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

MEPET
Merkez Adresi
Cumhuriyet mahallesi, Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@metropetrol.com.tr
İnternet Adresi
www.metropetrol.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / PERAKENDE TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Erol Özdamar
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
erolozdamar@metropetrol.com.tr
0 216 230 08 28 dahili 18
Fatih Uzun
Genel Müdür yardımcısı
fatihuzun@metropetrol.com.tr
0 216 693 34 55
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri