Merkez Adresi
Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
İnternet Adresi
www.orge.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT
Şirketin Sektörü
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ertuğ Ersoy
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
02164573263
Cemil Topak
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
02164573263
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri