Merkez Adresi
Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
İnternet Adresi
www.orge.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İNŞAAT / BIST KATILIM 100 / BIST İSTANBUL / BIST KATILIM TUM / BIST ANA / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ertuğ Ersoy
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
02164573263
Volkan Bayram
Genel Müdür Yardımcısı
yatirimciiliskileri@orge.com.tr
02164573263
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri