Merkez Adresi
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
maliisler@birikimvarlik.com.tr
İnternet Adresi
www.birikimvarlik.com.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ümit Devrim DEMİR
Mali ve İdari İşler Direktörü
devrimdemir@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Nuray KAVUŞ
Mali İşler Müdürü
nuraykavus@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı İlişkileri
yatirimciiliskileri@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri