ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
20.094
93.791
275.643
157.077
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
154.561
216.933
354.044
458.274
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
12.668
12.252
20.139
18.872
Ortaklık Yatırımları
18.860
18.860
21.860
26.360
Maddi Duran Varlıklar (Net)
2.327
1.108
1.549
151.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
2.615
2.393
2.155
2.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
2.602
4.158
13.400
8.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler (Net)
20.850
51.795
55.716
56.283
Varlıklar Toplamı
234.577
401.290
744.506
879.055
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
92.933
33.142
58.379
58.380
Para Piyasalarına Borçlar
10.000
15.000
50.000
91.900
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
41.741
34.515
56.285
35.458
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
0
0
0
0
Karşılıklar
2.984
2.647
29.424
20.485
Cari Vergi Borcu
1.048
5.658
14.101
13.875
Ertelenmiş Vergi Borcu
3.140
27.224
62.217
91.068
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
12.494
51.333
7.760
8.878
Özkaynaklar
70.237
231.771
466.340
559.011
Ödenmiş Sermaye
40.000
40.000
56.000
56.000
Yükümlülükler Toplamı
234.577
401.290
744.506
879.055

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
87.273
311.033
402.513
297.874
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-3.114
-2.349
-4.689
-3.796
Temettü Gelirleri
0
0
3.000
4.500
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
9
0
0
0
Diğer Faaliyet Gelirleri
3.767
12.657
7.771
7.201
Faaliyet Brüt Kârı
87.935
321.341
408.595
305.779
Net Faaliyet Kârı (zararı)
7.560
190.545
195.083
156.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
7.560
190.545
195.083
156.024
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
5.731
161.493
149.365
117.369
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
5.731
161.493
149.365
117.369
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
5.731
161.493
149.365
117.369
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79
41
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.810
161.534
149.365
117.369

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır