Merkez Adresi
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi
www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST MALİ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
FARUK BOSTANCI
SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ
0312 231 40 66
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
----
02122903235
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri