Merkez Adresi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No : 4 / 28 Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr
İnternet Adresi
www.borlease.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST 500 / BIST TÜM-100 / BIST KATILIM TUM / BIST HİZMETLER / BIST HALKA ARZ / BIST YILDIZ
Şirketin Sektörü
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mustafa Yamaç Hasin
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr
0216 510 43 13 (Dahili : 307)
Erkan Erdinç
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi
yatirimci.iliskileri@borlease.com.tr
0216 510 43 13 (Dahili : 307)
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri