ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.728.578.909
1.753.186.102
Duran Varlıklar
4.543.409.385
5.811.318.474
Toplam Varlıklar
6.271.988.294
7.564.504.576
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.407.568.164
2.699.520.278
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.097.737.723
2.018.698.431
Toplam Yükümlülükler
3.505.305.887
4.718.218.709
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.766.682.407
2.846.285.867
Ödenmiş Sermaye
168.700.000
168.700.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.766.682.407
2.846.285.867
Toplam Kaynaklar
6.271.988.294
7.564.504.576

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.180.907.351
882.990.508
Satışların Maliyeti
-2.579.726.591
-843.332.186
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
601.180.760
39.658.322
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
601.180.760
39.658.322
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
292.491.679
-109.857.711
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
363.714.288
-46.154.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
255.137.002
-264.180.467
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
508.608.719
-337.978.512
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
508.608.719
-337.978.512
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
508.608.719
-337.978.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.480.128
-1.099.729
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
507.128.591
-339.078.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
507.128.591
-339.078.241

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır