Merkez Adresi
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
Elektronik Posta Adresi
info@eurokapitalyo.com
İnternet Adresi
www.eurokapitalyo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST MENKUL KIYM Y.O.
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fakı Buluç DEMİREL
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
fakibulucdemirel@euroyatirim.com.tr
0 312 201 88 00
Esra KAYA
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
esra.kaya@euroyatirim.com.tr
0 312 201 88 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri