Merkez Adresi
Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / Ankara
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@beyazfilo.com
İnternet Adresi
www.beyazfilo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HİZMETLER / BIST Ankara / BIST TÜM-100 / BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Semih Serkan Ünaldı
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
serkan.unaldi@beyazfilo.com
(312)2781106
Sermet Elverenli
Muhasebe ve Finansman Müdürü
sermet.elverenli@beyazfilo.com
(312)4542000
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri