Merkez Adresi
Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@beyazfilo.com
İnternet Adresi
www.beyazfilo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KATILIM TUM / BIST HİZMETLER / BIST 500 / BIST TEMETTÜ / BIST ANA / BIST KATILIM TEMETTU / BIST BALIKESİR / BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Semih Serkan Ünaldı
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
serkan.unaldi@beyazfilo.com
(312)2781106
Sermet Elverenli
Muhasebe ve Finansman Müdürü
sermet.elverenli@beyazfilo.com
(312)4542000
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri