Merkez Adresi
Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 AKYURT / ANKARA
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@beyazfilo.com
İnternet Adresi
www.beyazfilo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KATILIM TUM / BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST BALIKESİR / BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, DEPOLAMA VE HABERLEŞME / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Semih Serkan Ünaldı
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
serkan.unaldi@beyazfilo.com
(312)2781106
Sermet Elverenli
Muhasebe ve Finansman Müdürü
sermet.elverenli@beyazfilo.com
(312)4542000
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri