Merkez Adresi
Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/ANKARA
Elektronik Posta Adresi
gyo@atakulegyo.com.tr --- atakulegyo@hs03.kep.tr
İnternet Adresi
www.atakulegyo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST 500 / BIST MALİ / BIST ANA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Nalan Kaya
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
nalan.kaya@atakulegyo.com.tr
(312) 447 65 00
Onur Özlük
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi
onur.ozluk@atakulegyo.com.tr
(312) 447 65 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri