Merkez Adresi
Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@raysigorta.com.tr
İnternet Adresi
www.raysigorta.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST SİGORTA / BIST ANA / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HALDUN YENİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
212 363 26 86
SEDAT YÜKSEL
MALİ İŞLER UZMANI
yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
212 363 27 44
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri