Merkez Adresi
Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@raysigorta.com.tr
İnternet Adresi
www.raysigorta.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST SİGORTA / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HALDUN YENİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
212 363 26 86
SEDAT YÜKSEL
MALİ İŞLER UZMANI
yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
212 363 27 44
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri