ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Cari Varlıklar
2.118.453.565
4.976.748.714
10.039.322.369
12.409.965.008
Cari Olmayan Varlıklar
162.491.946
465.742.867
825.543.172
812.687.471
Toplam Varlıklar
2.280.945.511
5.442.491.581
10.864.865.541
13.222.652.479
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.751.351.465
4.373.580.897
8.637.489.259
10.034.985.538
Uzun Vadeli Yükümlülükler
89.850.116
178.032.809
211.620.367
250.909.400
Özkaynaklar
439.743.930
890.877.875
2.015.755.915
2.936.757.541
Ödenmiş Sermaye
163.069.856
163.069.856
163.069.856
163.069.856
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye
2.280.945.511
5.442.491.581
10.864.865.541
13.222.652.479

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hayat Dışı Teknik Gelir
973.290.171
1.683.972.504
4.925.094.552
2.047.349.997
Hayat Dışı Teknik Gider
-875.331.650
-1.426.253.088
-3.878.926.723
-1.191.360.249
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
97.958.521
257.719.416
1.046.167.829
855.989.748
Hayat Teknik Gelir
0
0
0
0
Hayat Teknik Gider
0
0
0
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
0
0
0
Emeklilik Teknik Gelir
0
0
0
0
Emeklilik Teknik Gideri
0
0
0
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
0
0
0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
97.958.521
257.719.416
1.046.167.829
855.989.748
Yatırım Gelirleri
408.895.011
558.725.340
2.624.660.831
734.141.961
Yatırım Giderleri
-370.237.115
-526.147.930
-2.454.478.862
-601.119.583
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
-43.743.207
-50.296.122
-86.609.138
-64.842.164
Dönem Kârı veya Zararı
92.873.210
240.000.704
1.129.740.660
924.169.962
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
68.315.828
179.719.075
901.936.203
924.169.962
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
68.315.828
179.719.075
901.936.203
924.169.962
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları
0
0
0
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır