Merkez Adresi
LEVENT NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ NO:2 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
HissedarlarVergiIslemleriYon@garantibbva.com.tr
İnternet Adresi
www.garantibbva.com.tr www.garantibbvayatirimciiliskileri.com www.garantibbvainvestorrelations.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 30 / BIST TEMETTÜ / BIST BANKA / BIST TEMETTÜ 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST YILDIZ / BIST MALİ / BIST 50
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HANDAN SAYGIN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR
Handansay@garantibbva.com.tr
02123182350
ÖMER ÇİRKİN
VERGİ İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR
Omercir@garantibbva.com.tr
02123181957
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri