Merkez Adresi
Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
borsa@tofas.com.tr
İnternet Adresi
www.tofas.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 30 / BIST 500 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST TÜM / BIST 100 / BIST 50 / BIST TEMETTÜ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST SINAİ / BIST BURSA / BIST YILDIZ
Şirketin Sektörü
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fabrizio Renzi
Mali Direktör
fabrizio.renzi@tofas.com.tr
(0212) 337 09 10
Mehmet A.Agyüz
Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi
mehmet.agyuz@tofas.com.tr
(0212) 275 33 90 Dahili: 2751
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri