T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKI
Merkez Adresi
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi
www.toki.gov.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fatih KIRMIZI
Uzman
fkirmizi@toki.gov.tr
0 212 692 43 57
Oğuzhan ÖZTÜRK
Şube Müdürü
oozturk@toki.gov.tr
0 212 692 43 61
Ahmet ÖZTÜRK
Daire Başkanı
aozturk@toki.gov.tr
0 212 692 45 44
Mustafa Levent SUNGUR
Başkan Yardımcısı V.
mlsungur@toki.gov.tr
0 212 692 4759
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri