GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GARFL
Merkez Adresi
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 K:3 34450 Sarıyer İstanbul
Elektronik Posta Adresi
garantifilo@hs03.kep.tr --- Info@garantifilo.com.tr --- hazine@garantifilo.com.tr
İnternet Adresi
www.garantifilo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gözde Midillioğlu
Genel Müdür Yardımcısı
gtezel@garantifilo.com.tr
(0212) 365 47 88
Müfide Meltem Aksoy
Finans Direktörü
maksoy@garantifilo.com.tr
(0212) 365 31 46
Olcay Delibaş
Operasyon Birim Müdürü
odelibas@garantifilo.com.tr
(0212) 365 47 93
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri