Merkez Adresi
İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401, 34469 Maslak - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@kron.com.tr
İnternet Adresi
www.kron.com.tr , www.krontech.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST TEKNOLOJİ / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fuat Altıoğlu
Genel Müdür Yardımcısı, Finans
fuat.altioglu@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Onur Çelik
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
onur.celik@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Ebru Bingül
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
ebru.bingül@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri