KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

KRONT
Merkez Adresi
İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401, 34469 Maslak - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@kron.com.tr
İnternet Adresi
www.kron.com.tr , www.krontech.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST TEKNOLOJİ / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fuat Altıoğlu
Genel Müdür Yardımcısı, Finans
fuat.altioglu@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Onur Çelik
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
onur.celik@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Ebru Bingül
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
ebru.bingül@kron.com.tr
0 (212) 286 51 22
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri