REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

RYSAS
Merkez Adresi
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@reysas.com --- investorrelation@reysas.com
İnternet Adresi
www.reysas.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, DEPOLAMA VE HABERLEŞME / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Hakan Alan
Finans Direktörü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
hakan.alan@reysas.com
216 564 20 00
Erkan Narman
Finans Şefi
erkan.narman@reysas.com
216 564 20 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri