Merkez Adresi
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@reysas.com --- investorrelation@reysas.com
İnternet Adresi
www.reysas.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Hakan Alan
Finans Direktörü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
hakan.alan@reysas.com
216 564 20 00
Erkan Narman
Finans Şefi
erkan.narman@reysas.com
216 564 20 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri