Merkez Adresi
Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr
İnternet Adresi
www.biotrendenerji.com.tr
Şirketin Süresi
Sınırsız
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST KATILIM 50 / BIST TÜM / BIST KATILIM 100 / BIST HİZMETLER / BIST ELEKTRİK / BIST TÜM-100 / BIST İZMİR
Şirketin Sektörü
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gözde Çivici
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr
0216 680 00 00
Aysun Vardan
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr
0216 680 00 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri