ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
682.926.209
1.167.832.477
1.145.886.852
Duran Varlıklar
1.143.157.698
2.039.886.044
5.522.316.383
Toplam Varlıklar
1.826.083.907
3.207.718.521
6.668.203.235
Kısa Vadeli Yükümlülükler
473.782.767
1.218.537.821
1.604.254.916
Uzun Vadeli Yükümlülükler
798.998.960
1.281.447.158
2.212.652.749
Toplam Yükümlülükler
1.272.781.727
2.499.984.979
3.816.907.665
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
556.022.699
702.037.086
2.839.201.361
Ödenmiş Sermaye
500.000.000
500.000.000
500.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.720.519
5.696.456
12.094.209
Toplam Özkaynaklar
553.302.180
707.733.542
2.851.295.570
Toplam Kaynaklar
1.826.083.907
3.207.718.521
6.668.203.235

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
427.703.847
1.230.870.619
2.233.028.757
Satışların Maliyeti
-304.367.466
-804.995.236
-1.894.746.382
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
123.336.381
425.875.383
338.282.375
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
123.336.381
425.875.383
338.282.375
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
50.883.322
371.354.360
158.335.541
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
79.967.826
415.604.704
257.712.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
20.360.442
197.155.909
928.097.823
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.239.528
311.294.445
950.113.870
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.239.528
311.294.445
950.113.870
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910
559.442
1.990.813
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.786.438
310.735.003
948.123.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.745.703
-144.436.357
-567.674.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.506.175
166.858.088
382.439.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910
559.442
1.990.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-23.959.265
166.298.646
380.448.428

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır