BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

BIOEN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
682.926.209
676.238.192
Duran Varlıklar
1.143.157.698
1.242.710.394
Toplam Varlıklar
1.826.083.907
1.918.948.586
Kısa Vadeli Yükümlülükler
473.782.767
540.959.134
Uzun Vadeli Yükümlülükler
798.998.960
845.761.840
Toplam Yükümlülükler
1.272.781.727
1.386.720.974
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
556.022.699
536.445.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.720.519
-4.217.463
Toplam Özkaynaklar
553.302.180
532.227.612
Toplam Kaynaklar
1.826.083.907
1.918.948.586

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
427.703.847
236.427.646
Satışların Maliyeti
-304.367.466
-168.294.766
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
123.336.381
68.132.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
123.336.381
68.132.880
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
50.883.322
39.731.193
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
79.967.826
43.105.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
20.360.442
12.212.396
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.239.528
8.630.194
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.239.528
8.630.194
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910
-1.496.944
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.786.438
10.127.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.745.703
-29.704.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.506.175
-21.074.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910
-1.496.944
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-23.959.265
-19.577.624

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır