BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 682.926.209 676.238.192
Duran Varlıklar 1.143.157.698 1.242.710.394
Toplam Varlıklar 1.826.083.907 1.918.948.586
Kısa Vadeli Yükümlülükler 473.782.767 540.959.134
Uzun Vadeli Yükümlülükler 798.998.960 845.761.840
Toplam Yükümlülükler 1.272.781.727 1.386.720.974
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 556.022.699 536.445.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.720.519 -4.217.463
Toplam Özkaynaklar 553.302.180 532.227.612
Toplam Kaynaklar 1.826.083.907 1.918.948.586
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 427.703.847 236.427.646
Satışların Maliyeti -304.367.466 -168.294.766
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.336.381 68.132.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 123.336.381 68.132.880
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 50.883.322 39.731.193
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 79.967.826 43.105.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 20.360.442 12.212.396
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.239.528 8.630.194
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.239.528 8.630.194
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.546.910 -1.496.944
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 3.786.438 10.127.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -27.745.703 -29.704.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -26.506.175 -21.074.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.546.910 -1.496.944
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -23.959.265 -19.577.624