BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 682.926.209 1.167.832.477 1.145.886.852
Duran Varlıklar 1.143.157.698 2.039.886.044 5.522.316.383
Toplam Varlıklar 1.826.083.907 3.207.718.521 6.668.203.235
Kısa Vadeli Yükümlülükler 473.782.767 1.218.537.821 1.604.254.916
Uzun Vadeli Yükümlülükler 798.998.960 1.281.447.158 2.212.652.749
Toplam Yükümlülükler 1.272.781.727 2.499.984.979 3.816.907.665
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 556.022.699 702.037.086 2.839.201.361
Ödenmiş Sermaye 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.720.519 5.696.456 12.094.209
Toplam Özkaynaklar 553.302.180 707.733.542 2.851.295.570
Toplam Kaynaklar 1.826.083.907 3.207.718.521 6.668.203.235
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 427.703.847 1.230.870.619 2.233.028.757
Satışların Maliyeti -304.367.466 -804.995.236 -1.894.746.382
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.336.381 425.875.383 338.282.375
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 123.336.381 425.875.383 338.282.375
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 50.883.322 371.354.360 158.335.541
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 79.967.826 415.604.704 257.712.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 20.360.442 197.155.909 928.097.823
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.239.528 311.294.445 950.113.870
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.239.528 311.294.445 950.113.870
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.546.910 559.442 1.990.813
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 3.786.438 310.735.003 948.123.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -27.745.703 -144.436.357 -567.674.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -26.506.175 166.858.088 382.439.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.546.910 559.442 1.990.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -23.959.265 166.298.646 380.448.428