Merkez Adresi
İskenderpaşa Mah., Rıhtım Sokak, No:13, TRABZON
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@trabzonport.com.tr
İnternet Adresi
www.trabzonport.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100 / BIST ULAŞTIRMA
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
NİYAZİ AKKALP
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
niyazi.akkalp@trabzonport.com.tr
04623776050
GÜLTEKİN KAYIRAN
MUHASEBE MÜDÜRÜ
gultekin.kayiran@trabzonport.com.tr
04623776050
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri