Merkez Adresi
İskenderpaşa Mah., Rıhtım Sokak, No:13, TRABZON
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@trabzonport.com.tr
İnternet Adresi
www.trabzonport.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST ULAŞTIRMA / BIST ANA / BIST TEMETTÜ / BIST HİZMETLER / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
NİYAZİ AKKALP
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
niyazi.akkalp@trabzonport.com.tr
04623776050
GÜLTEKİN KAYIRAN
MUHASEBE MÜDÜRÜ
gultekin.kayiran@trabzonport.com.tr
04623776050
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri