Merkez Adresi
Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
investor.relations@turkiyesigorta.com.tr --- bilgi@turkiyesigorta.com.tr --- turkiyesigorta@hs02.kep.tr
İnternet Adresi
www.turkiyesigorta.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST TEMETTÜ / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST MALİ / BIST 100 / BIST SİGORTA / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Entegre Rapor
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Şahika BALBAY DEMİROĞLU
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
sahika.demiroglu@turkiyesigorta.com.tr
0(212) 310 8864
Sözer ŞİMŞEK
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
sozer.simsek@turkiyesigorta.com.tr
0(212) 310 3837
Çağlar GÜÇLÜ
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
caglar.guclu@turkiyesigorta.com.tr
----
Şeyma DENİZ
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
seyma.deniz@turkiyesigorta.com.tr
----
Dilay AKIN
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı
dilay.akin@turkiyesigorta.com.tr
0(212) 800 8689
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri