Merkez Adresi
A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
Elektronik Posta Adresi
info@manas.com.tr
İnternet Adresi
www.manas.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST ANKARA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST KATILIM TUM / BIST HALKA ARZ / BIST TEKNOLOJİ
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Emel KOÇAK
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
yatirimciiliskileri@manas.com.tr
0312 267 05 03
Emre BAYKUŞ
Muhasebe Finans Müdürü
yatirimciiliskileri@manas.com.tr
0312 267 05 03
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri