Merkez Adresi
BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO.1/2 ÇANKAYA/ANKARA
Elektronik Posta Adresi
info@petrokent.com.tr
İnternet Adresi
www.petrokent.com.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANTALYA / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST HİZMETLER / BIST TURİZM
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / LOKANTALAR VE OTELLER
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Akın OKYAY
Operasyon Müdürü/Yatırımcı ilişkiler Uzmanı
akinokyay@petrokent.com.tr
03124671515
Bahtım KARA
Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi
b.kara@petrokent.com.tr
03124671515
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri