Merkez Adresi
Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:37/1 Çankaya -ANKARA
Elektronik Posta Adresi
info@sdt.com.tr
İnternet Adresi
www.sdt.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST 500 / BIST TEKNOLOJİ / BIST TEMETTÜ / BIST ANKARA
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / SAVUNMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Emel KOÇAK
Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu
ekocak@sdt.com.tr
+90 539 667 95 87
Zehra AKTAŞ
Muhasebe Müdürü
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri