ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
576.632.313
1.213.248.144
Duran Varlıklar
54.711.517
66.313.855
Toplam Varlıklar
631.343.830
1.279.561.999
Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.233.484
515.484.452
Uzun Vadeli Yükümlülükler
43.144.984
32.834.910
Toplam Yükümlülükler
219.378.468
548.319.362
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
411.965.362
731.242.637
Ödenmiş Sermaye
50.000.000
58.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Özkaynaklar
411.965.362
731.242.637
Toplam Kaynaklar
631.343.830
1.279.561.999

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
502.774.735
224.508.621
Satışların Maliyeti
-245.108.825
-139.239.452
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
257.665.910
85.269.169
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
257.665.910
85.269.169
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
159.596.700
21.463.885
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
186.833.492
158.986.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
210.265.362
166.990.426
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
202.064.678
147.406.180
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
202.064.678
147.406.180
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
202.064.678
147.406.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.850
66.729
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202.022.828
147.472.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
202.022.828
147.472.909

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır