SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide
Dönen Varlıklar 576.632.313 1.520.796.091
Duran Varlıklar 54.711.517 93.095.357
Toplam Varlıklar 631.343.830 1.613.891.448
Kısa Vadeli Yükümlülükler 176.233.484 570.006.924
Uzun Vadeli Yükümlülükler 43.144.984 185.406.460
Toplam Yükümlülükler 219.378.468 755.413.384
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 411.965.362 858.478.064
Ödenmiş Sermaye 50.000.000 58.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
Toplam Özkaynaklar 411.965.362 858.478.064
Toplam Kaynaklar 631.343.830 1.613.891.448
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide
Hasılat 502.774.735 493.801.198
Satışların Maliyeti -245.108.825 -288.897.819
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 257.665.910 204.903.379
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 257.665.910 204.903.379
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 159.596.700 102.175.880
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 186.833.492 268.091.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 210.265.362 295.782.077
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 202.064.678 274.633.904
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 202.064.678 274.633.904
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 202.064.678 274.633.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -41.850 74.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 202.022.828 274.708.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 202.022.828 274.708.336